เทคโนโลยี หน้า 9

กระทู้ทั้งหมด

 1. 121ข้อความถึง 9 อาชีพ อย่าวางใจว่าจะปลอดภัยในยุคปัญญาประดิษฐ์ 1525/0 6/03/2560
 2. 122สำเร็จ! นักศึกษาจีนประดิษฐ์ “หุ่นยนต์แปลงเสียงเป็นภาษามือ” เล็งต... 1649/0 2/03/2560
 3. 123สิ่งประดิษฐ์สุดเวิร์ก MIT พัฒนาอัลกอริธึมช่วยอ่านใจลูกค้า 1853/0 16/02/2560
 4. 124Bangkok Mini Maker Faire สร้างสังคมนวัตกรรมด้วยเมกเกอร์ 1638/0 19/01/2560
 5. 125นร.ไทยเจ๋ง ชนะเลิศเวทีนานาชาติ สร้างโปรแกรมช่วยคนพิการทางสายตา 1260/0 17/01/2560
 6. 126นี่คือแท็บเล็ตสำหรับผู้พิการทางสายตาเครื่องแรกของโลก! 1653/0 16/01/2560
 7. 127มาอ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟัง ด้วยแอป Read for the Blind ก... 2077/0 12/01/2560
 8. 128แว่นตาอัจฉริยะที่ช่วยนำทางคนตาบอดราวกับ “มองเห็นได้” ภายในงาน CE... 2000/0 10/01/2560
 9. 129ไอบีเอ็มเผย 5 นวัตกรรมที่จะเปลี่ยนชีวิตคนในอีก 5 ปีข้างหน้า 2138/0 10/01/2560
 10. 130ข่าวดี! Hyundai เปิดตัวอุปกรณ์ช่วยเดินให้ผู้ป่วยอัมพาตกลับมาเดิน... 1861/0 21/12/2559
 11. 131Google Maps เพิ่มข้อมูลสถานที่รองรับคนพิการนั่งวีลแชร์ 1879/0 20/12/2559
 12. 132'อ่านเพื่อพ่อ ส่งต่อแสงสว่าง เพื่อผู้พิการทางสายตา' ผ่านแอพพลิเค... 1587/0 25/11/2559
 13. 133LipNet เครื่องมือพิเศษที่อ่านปากคนได้แม่นยำถึง 93.4 % 1454/0 21/11/2559
 14. 134Horus อุปกรณ์ “ช่วยเหลือ จดจำ นำทาง” ให้กับผู้พิการและบกพร่องทาง... 1399/0 21/11/2559
 15. 135มะกันพัฒนา Bionic eye สำเร็จ ปลูกถ่ายให้คนตาบอดมองเห็นจุด-เส้นได... 1536/0 14/11/2559