การแพทย์ หน้า 1

 1. 1อุตรดิตถ์เปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความ... 45/0 25/06/2562
 2. 2โรคขาดสาร “ไอโอดีน” ยังพบในไทย เสี่ยงพิการทางสติปัญญา-แท้งบุตร 71/0 21/06/2562
 3. 3ห่วงหญิงตั้งครรภ์ขาดไอโอดีน เสี่ยงทารกพิการแต่กำเนิด 59/0 20/06/2562
 4. 4จ.มหาสารคาม จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่และ... 400/0 29/05/2562
 5. 5ชวน 7 กลุ่มเสี่ยงวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เตรียม 4 ล้านโด๊สดูแลเพิ่ม 398/0 28/05/2562
 6. 6พบป่วยโรคหลอดเลือดสมองอื้อ 308/0 28/05/2562
 7. 7รพ.ศูนย์การแพทย์มฟล.ร่วมภาคี”ศัลยกรรมแก้ไขความพิการแต่กำเนิด-อุบ... 332/0 23/05/2562
 8. 8เปิด "วัคซีน" ที่วัยเก๋าควรฉีด ลดเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต 326/0 23/05/2562
 9. 9โรคหลอดเลือดสมอง 328/0 22/05/2562
 10. 10แพทย์จุฬาฯ ย้ำ 7 กลุ่มเสี่ยง ต้องรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 377/0 16/05/2562
 11. 11สถาบันโรคผิวหนัง ตรวจ "ครีมหน้าขาว" ผู้ป่วย เจอสารอันตรายเพียบ 403/0 15/05/2562
 12. 12แบบสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ มะเร็ง การดูแลระยะท้... 720/0 11/04/2562
 13. 13วิธีฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยที่พิการจากโรค “หลอดเลือดสมอง” 665/0 9/04/2562
 14. 14สาธารณสุขสั่งคุมเข้ม “โรคไข้หวัดใหญ่” 655/0 1/04/2562
 15. 15โรคลมชัก รู้ก่อน รักษาได้ หายไว 640/0 28/03/2562