การแพทย์ หน้า 1

 1. 1มอบอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับคนพิการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 27/0 28/06/2560
 2. 2โครงการตัดหัวเปลี่ยนร่างชุบชีวิตส่อล้มหลังอาสาสมัครถอดใจรอ 2 ปี ... 35/0 26/06/2560
 3. 3โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฟรี ถวายเป็นพระร... 44/0 22/06/2560
 4. 4โครงการศัลยกรรมเพื่อผู้พิการ 79/0 21/06/2560
 5. 5ทันตแพทย์ชาวชิลีปิ๊งไอเดียใช้ 'สุนัข' ช่วยเด็กพิเศษหายกลัวขณะทำฟ... 96/0 16/06/2560
 6. 6“รพ.เด็ก” ศูนย์ดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด-พิการแต่กำเนิด ลดอัตราตาย 117/0 8/06/2560
 7. 7"นิโคติน" ทำลายสุขภาพจิต ก่อซึมเศร้า-วิตกกังวล ขวางฤทธิ์ยารักษาผ... 408/0 1/06/2560
 8. 8พบเด็กเล็กเป็นโรค “ไฮเปอร์เทียม” มากขึ้น เหตุให้ลูกเล่นแท็บเล็ต-... 447/0 31/05/2560
 9. 9คนไทยมีปัญหาสุขภาพจิตกว่า 7 ล้านคน 554/0 16/05/2560
 10. 10เผยสถานการณ์โรคออทิสติกในไทย พบยังมีการรักษาน้อย เพียง 1 ใน 10 621/0 28/04/2560
 11. 11วิธีเลือก “เกม” ที่เหมาะสมให้ “ลูก” เล่นแต่ละวัย ป้องกันเสพติดคว... 573/0 25/04/2560
 12. 12'พิการแต่กำเนิด' ป้องกันได้ 594/0 19/04/2560
 13. 13ไบโพลาร์ รักษาหายได้ 695/0 12/04/2560
 14. 14กรมสุขภาพจิต เผยสัญญาณเตือนเด็กออทิสติก 943/0 5/04/2560
 15. 15เด็กหูหนวกฝังแก้วหูเทียม-ฟื้นฟูเข้ม โอกาสกลับมาฟัง-พูดได้สูง 965/0 4/04/2560