ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานเปลี่ยนงานด้านธุรการ : ก... 219/0 11/01/2561
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 321/0 11/01/2561
 3. 3เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางเสาธง สมุทรปราการ 272/0 11/01/2561
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 154/0 9/01/2561
 5. 5รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานเศ... 674/0 9/01/2561
 6. 6คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานทางด้านรับโทรศัพท์ : บางนา กทม. 162/0 8/01/2561
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้าน รับ-ส่งเอกสาร : ป... 234/0 8/01/2561
 8. 8คนพิการทางด้านจิตใจ ต้องการงานด้านธุรการ คอมพิวเตอร์ : กรุงเทพมห... 206/0 8/01/2561
 9. 9คนพิการสายตาเลือนราง ต้องการทำงานทางด้าน Call Center, Operator ง... 163/0 8/01/2561
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 404/0 8/01/2561
 11. 11คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 343/0 8/01/2561
 12. 12เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเรียงบิล : จตุจักร กทม. 398/0 8/01/2561
 13. 13รับพนักงานจ้างเหมาบริการคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งบรรณารักษ์ : กระ... 666/0 8/01/2561
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้เก้าอี้รถเข็น(ช่วยเหลือตนเองได้) เข... 530/0 4/01/2561
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : จตุจ... 443/0 4/01/2561