ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านคีย์ข้อมูล ธุรการ : ได้ทุ... 118/0 21/05/2561
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงร... 55/0 21/05/2561
 3. 3คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์, HR : ทุ่งครุ... 71/0 21/05/2561
 4. 4เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 258/0 18/05/2561
 5. 5เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต/ธุรการ : สมุทรสาคร (ม... 444/1 17/05/2561
 6. 6เชิญคนพิการที่เดินทางมาทำงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 392/0 15/05/2561
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ IT ... 230/0 15/05/2561
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 241/0 15/05/2561
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 349/0 8/05/2561
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 308/0 8/05/2561
 11. 11คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ : บางกะปิ กทม. 307/0 8/05/2561
 12. 12คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านโอเปอร์เรเตอร์หรือคอมพิวเ... 317/0 7/05/2561
 13. 13เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสิน... 862/0 7/05/2561
 14. 14เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : ปทุม... 704/2 7/05/2561
 15. 15เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า : หลัก... 528/0 7/05/2561