ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ :... ใหม่ล่าสุด 37/0 28/10/2563
 2. 2เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : เมืองส... 88/0 26/10/2563
 3. 3เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งงานครัว : เขตวัฒนา กทม. 57/0 26/10/2563
 4. 4เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงา... 122/0 19/10/2563
 5. 5เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพ่อบ้าน/แม่บ้าน : พร... 127/0 16/10/2563
 6. 6เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประจำร้าน : MOMO PARADISE 153/0 16/10/2563
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : ปากเก... 125/0 16/10/2563
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตามความเหมาะ... 280/0 12/10/2563
 9. 9เชิญคนพิการที่สื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเดินเอกสาร/แม่บ้... 171/0 12/10/2563
 10. 10เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อ... 181/0 12/10/2563
 11. 11เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : บางซื่อ กท... 238/0 6/10/2563
 12. 12คนพิการทางการได้ยิน (พูดคุยได้ปกติ) ต้องการงานทั่วไปหรือตามความเ... 216/0 30/09/2563
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป งานตามความเหมาะสม... 186/0 30/09/2563
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านการขาย ติดต่อประส... 111/0 30/09/2563
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 120/0 30/09/2563