ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเช็คสินค้า : เมืองปทุมธานี ใหม่ล่าสุด 21/0 22/01/2562
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าห... ใหม่ล่าสุด 20/0 22/01/2562
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (แขนซ้าย) ต้องการทำงานทางด้านธุรกา... 186/0 16/01/2562
 4. 4เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางบัญชี ธุรการ ใน... 173/0 16/01/2562
 5. 5คนพิการทางการได้ยินต้องการงานทางด้านธุรการ งานพัสดุ ในพื้นที่อำเ... 178/0 16/01/2562
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านบุคคล ธุรการเอก... 181/0 16/01/2562
 7. 7คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ : บางรัก กทม. 160/0 16/01/2562
 8. 8คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานธุรการเอกสาร : บางกอกน้อย กทม. 164/0 16/01/2562
 9. 9เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 484/1 15/01/2562
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 445/0 15/01/2562
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุ... 461/0 14/01/2562
 12. 12เชิญคนพิการที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายสะดวก เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 479/0 14/01/2562
 13. 13เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธ... 503/0 14/01/2562
 14. 14เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการเอกสาร : พญาไท กทม. 555/1 14/01/2562
 15. 15คนพิการทางด้านออทิสติก ต้องการทำงาน Office : หลักสี่ กทม. 362/0 8/01/2562