ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำ... 160/0 31/07/2563
 2. 2เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป : สำนักงานพัฒนาเทค... 225/0 30/07/2563
 3. 3เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการหรื... 153/0 30/07/2563
 4. 4คนพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการงานด้านธุรการ งานเอกสารหรืองานตาม... 62/0 30/07/2563
 5. 5คนพิการทางการสื่อสาร ต้องการงานประจำตามความเหมาะสม : คลองสาน กรุ... 43/0 30/07/2563
 6. 6คนพิการทางการสื่อสาร (ปากแหว่ง-เพดาโหว่) ต้องการทำงานทางด้านธุรก... 124/0 22/07/2563
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการหรืองานตา... 113/0 22/07/2563
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ คอมพิวเตอร... 105/0 22/07/2563
 9. 9เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : บางนา กทม. 247/0 16/07/2563
 10. 10เชิญคนพิการที่สามารสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Operations... 363/0 15/07/2563
 11. 11เชิญคนพิการที่สามารสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Content Cr... 225/0 15/07/2563
 12. 12เชิญคนพิการที่สามารสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Content Ma... 172/0 15/07/2563
 13. 13เชิญคนพิการที่สามารสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Graphic De... 202/0 15/07/2563
 14. 14เชิญคนพิการที่สามารถสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบัญชี : เข... 237/0 13/07/2563
 15. 15เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้... 429/0 13/07/2563