ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านวิศวกร : นครราชสีม... 82/0 23/11/2560
 2. 2คนพิการทางด้านสายตา (เลือนราง) ต้องการงานทางด้านบุคคล : ปริมณฑล,... 67/0 23/11/2560
 3. 3คนพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คอมพิวเตอร์ : ... 53/0 23/11/2560
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : สวนหล... 72/0 23/11/2560
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานทั่วไป :... 253/0 20/11/2560
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต... 171/0 20/11/2560
 7. 7คนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ งานบ... 177/0 20/11/2560
 8. 8คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 169/0 20/11/2560
 9. 9คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ : ... 147/0 20/11/2560
 10. 10คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์งานรับโทรศัพท์... 119/0 20/11/2560
 11. 11คนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว ต้องการทำงานด้านธุรการ งานเอกสาร : บ... 158/0 20/11/2560
 12. 12เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานงาน : MBK ปทุมวัน 508/0 16/11/2560
 13. 13เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : บางบ่อ สมุทรปราการ 371/0 16/11/2560
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 479/0 15/11/2560
 15. 15เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 553/0 14/11/2560