ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการงานที่สามารถทำที่บ้านได้ : มหาสารคา... 89/0 18/01/2564
 2. 2เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 193/0 6/01/2564
 3. 3คนพิการทางด้านสายตาต้องการงานด้านนวดแผนไทย : กทม. 60/0 6/01/2564
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในเขตพื้นที่ อ่อนนุช บาง... 61/0 6/01/2564
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : ประชาอุ... 54/0 6/01/2564
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในเขตพื้นที่รามคำแหง / บ... 64/0 6/01/2564
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประชาสัมพั... 111/0 6/01/2564
 8. 8เชิญคนพิการเข้าทำงานกับ MR.D.I.Y. ในสาขาทั่วประเทศ เป็นจำนวนมาก 299/0 4/01/2564
 9. 9เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า ป... 95/0 4/01/2564
 10. 10เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางนา... 202/0 4/01/2564
 11. 11เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สาทร... 195/0 4/01/2564
 12. 12เชิญคนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : ท... 193/0 24/12/2563
 13. 13เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทพความสะอาดภาชนะ ... 132/0 24/12/2563
 14. 14เชิญคนพิการช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Telesales :... 148/0 24/12/2563
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงา... 251/0 8/12/2563