ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแรงงานส... 107/0 17/05/2562
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย เข้าทำงานตำแหน... 101/0 16/05/2562
 3. 3เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบรรจุหีบห่อ : พระ... 167/0 15/05/2562
 4. 4เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สาทร กทม... 217/0 15/05/2562
 5. 5เชิญคนพิการที่สามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : ... 203/0 14/05/2562
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ... 161/0 14/05/2562
 7. 7เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานครัว : คันนายาว กทม. 100/0 13/05/2562
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านสโตร์ : บางนา กทม... 152/0 9/05/2562
 9. 9เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ :... 382/0 8/05/2562
 10. 10เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : ปล... 427/2 7/05/2562
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป ... 274/0 7/05/2562
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (ขาขาด 1 ข้าง) ต้องการงานทางด้านรา... 190/0 7/05/2562
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ กราฟฟิก ... 273/0 30/04/2562
 14. 14คนพิการทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) ต้องการงานทางด้านเอกสาร ... 282/0 30/04/2562
 15. 15เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : สวน... 427/0 30/04/2562