ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : ลาดกระบัง กทม. 118/0 22/03/2560
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั... 205/0 22/03/2560
 3. 3เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุ... 107/0 22/03/2560
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ บรรณา... 148/0 21/03/2560
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไปตามความเหมาะสม : อ... 129/0 21/03/2560
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไปหรือตามความเหมาะ... 122/0 21/03/2560
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ งานทรัพย... 107/0 21/03/2560
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-รถเข็น ต้องการงานตามความเหมาะสม : พิษณุโลก 82/0 21/03/2560
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ : คลอง... 136/0 20/03/2560
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป ในเขตจังหวัดเชียง... 127/0 20/03/2560
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรั... 236/0 20/03/2560
 12. 12เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 195/0 20/03/2560
 13. 13เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประชาสั... 168/0 20/03/2560
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Admin center ... 159/0 20/03/2560
 15. 15เชิญคนพิการทางการได้ยิน/สายตา เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด... 341/0 16/03/2560