ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

กระทู้ทั้งหมด

 1. 1เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพ่อบ้านและแม่บ... 80/0 21/11/2562
 2. 2เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : ... 99/0 21/11/2562
 3. 3คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : กทม. / ปริมณฑล 31/0 21/11/2562
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม ในพื้นท... 32/0 21/11/2562
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประชาสัม... 34/0 21/11/2562
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ หรืองานเอก... 37/0 21/11/2562
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงาน ฝ่ายผลิต งานช่าง หรืองา... 110/0 21/11/2562
 8. 8เชิญคนพิการเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : บางปะกง ฉะเชิ... 226/0 18/11/2562
 9. 9เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า : บางบ... 231/0 18/11/2562
 10. 10เชิญคนพิการเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน) : บา... 179/0 18/11/2562
 11. 11เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการบัญชี : สถานีรถ... 188/0 18/11/2562
 12. 12เชิญคนพิการทางการได้ยิน เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานชงกาแฟ : ... 312/0 14/11/2562
 13. 13คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านล่าม มัคคุเทศก์ ประสานงาน... 308/0 6/11/2562
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คีย์ข้อม... 272/0 6/11/2562
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน หรื... 262/0 6/11/2562