ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานติดสติ๊กเก... 125/0 19/03/2562
 2. 2เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : กรมประมง สมุทร... 497/0 12/03/2562
 3. 3คนพิการทางด้านออทิสติกต้องการทำงานตามความเหมาะสม : หาดใหญ่ สงขลา 459/0 5/03/2562
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการทำงานทางด้านบริการลูก... 498/0 5/03/2562
 5. 5คนพิการต้องการทำงานตามความเหมาะสม : สุพรรณบุรี 485/0 5/03/2562
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ พิม... 502/0 5/03/2562
 7. 7เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด : ห้วยขวาง กทม. 714/0 27/02/2562
 8. 8เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งโอเปอร์เรเตอร์ : ประเวศ กทม. 653/0 27/02/2562
 9. 9คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานคนพิการ ... 759/0 27/02/2562
 10. 10คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : เ... 613/0 27/02/2562
 11. 11เชิญคนพิการเดินได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความพิการ : ปทุมธาน... 831/0 25/02/2562
 12. 12เชิญคนพิการรับสิทธิเข้ามาใช้พื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ณ ... 833/0 25/02/2562
 13. 13เชิญคนพิการที่สามารถดูแลตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการทั่วไป : ... 926/0 21/02/2562
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งตามความเหมาะสม... 845/0 21/02/2562
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 855/0 20/02/2562