ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านธุรการ ประสานงาน :... ใหม่ล่าสุด 35/0 23/07/2561
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านธุรการ ประสานงาน :... ใหม่ล่าสุด 4/0 23/07/2561
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : สุราษ... ใหม่ล่าสุด 32/0 23/07/2561
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้เก้าอี้เข็น ต้องการทำงานที่สามารถทำที่บ... ใหม่ล่าสุด 6/0 23/07/2561
 5. 5คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : บางนา กทม. ใหม่ล่าสุด 57/0 23/07/2561
 6. 6คนพิการทางด้านการได้ยิน ต้องการทำงานทั่วไป : รามอินทรา กทม. ใหม่ล่าสุด 44/0 23/07/2561
 7. 7เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเ... 252/2 17/07/2561
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญ... 183/0 17/07/2561
 9. 9เชิญคนพิการที่สามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางพ... 237/0 17/07/2561
 10. 10เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : ... 196/0 17/07/2561
 11. 11เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 432/0 11/07/2561
 12. 12เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สรรหา... 524/1 10/07/2561
 13. 13เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการด้านการขาย ... 550/0 9/07/2561
 14. 14เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : ประเวศ... 457/0 5/07/2561
 15. 15เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโ... 552/3 5/07/2561