ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

กระทู้ทั้งหมด

 1. 1เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เขตพ... 138/0 26/07/2560
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 104/0 26/07/2560
 3. 3เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหวเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนัก... 143/0 26/07/2560
 4. 4เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : เมืองสมุทรสาคร 72/0 26/07/2560
 5. 5คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานางด้านออกแบบ เครื่องประดับ : บาง... 161/0 21/07/2560
 6. 6คนพิการทางด้านการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : สตูล 125/0 21/07/2560
 7. 7คนพิการทางด้านการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านซ่อมบำรุง งานทั่วไป :... 116/0 21/07/2560
 8. 8คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านพนักงานทั่วไป : ร่มเกล้า ... 95/0 21/07/2560
 9. 9คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : ร่มเกล้า กทม. 126/0 21/07/2560
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการ :... 207/0 20/07/2560
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : เชียง... 141/0 20/07/2560
 12. 12คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ : ... 123/0 20/07/2560
 13. 13เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแพ็คกิ้... 284/0 20/07/2560
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการสำนักงาน... 230/0 20/07/2560
 15. 15เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จัดทำเอกสาร : วัฒน... 261/1 20/07/2560