ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

กระทู้ทั้งหมด

 1. 1เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างภาชนะ : วัฒนา... 140/0 26/02/2563
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป ... 238/0 26/02/2563
 3. 3เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ/คลังสิ... 271/0 25/02/2563
 4. 4เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแพ็คกิ้... 153/0 25/02/2563
 5. 5เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำ... 170/0 25/02/2563
 6. 6เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ เอกสาร... 394/0 21/02/2563
 7. 7เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งแคชเชียร์ : ระยอง 312/0 20/02/2563
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย / การได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริ... 378/0 18/02/2563
 9. 9เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแพ็คกิ้งฝา : นนทบุรี 387/1 17/02/2563
 10. 10เชิญคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานการเงินและบัญชี : นครนาย... 632/0 4/02/2563
 11. 11เชิญคนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจัดเก็บเอก... 717/0 4/02/2563
 12. 12เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบรรจุสิ... 524/0 3/02/2563
 13. 13เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป : สำนักงานปลัดกระ... 1346/0 28/01/2563
 14. 14เชิญคนพิการเข้าทำงานตามความเหมาะสม : สมุทรสาคร 678/0 23/01/2563
 15. 15เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบรรจุหีบห่อ : พระ... 625/0 21/01/2563