ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

กระทู้ทั้งหมด

 1. 1คนพิการร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธรการ/คลังสินค้า : หนองจ... 65/0 26/06/2560
 2. 2คนพิการทางการสื่อสาร ต้องการงานตามความสามารถ : มหาสารคาม 61/0 26/06/2560
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : ดอนเมือ... 54/0 26/06/2560
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านกฎหมาย ทนายความ ว... 63/0 26/06/2560
 5. 5เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Call Center, ... 229/0 23/06/2560
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 255/0 23/06/2560
 7. 7เชิญคนพิการที่สามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขายทางโทรศัพท... 302/0 21/06/2560
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 378/0 21/06/2560
 9. 9เชิญคนพิการทางด้านสายตา เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ : บาง... 478/0 19/06/2560
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่โพส... 731/0 15/06/2560
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 708/0 15/06/2560
 12. 12เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าห... 660/0 15/06/2560
 13. 13คนพิการทางด้านสายตา (สายตาเลือนราง) ต้องการงานตามความเหมาะสม : ส... 697/0 7/06/2560
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านงานฟรีแลนด์ งาน... 742/0 7/06/2560
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านบุคคล ธุรการ งานกราฟ... 755/0 7/06/2560