ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Office : พัฒนาการ 25 กทม... 93/0 27/05/2563
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 181/0 26/05/2563
 3. 3รับคนพิการเข้าทำงานจำนวนหลายอัตรา : บางพลี สมุทรปราการ 247/0 25/05/2563
 4. 4รับคนพิการเข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความพิการ : นนทบุรี 238/0 25/05/2563
 5. 5เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความ... 220/0 25/05/2563
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป ... 227/0 22/05/2563
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ประเวศ... 220/0 20/05/2563
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 431/0 18/05/2563
 9. 9เชิญคนพิการทางการสื่อสารเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ประเวศ ก... 294/0 18/05/2563
 10. 10เชิญคนพิการที่เคลื่อนไหวได้ดี เข้าทำงานตำแหน่งพ่อบ้าน/แม่บ้าน/คน... 452/0 13/05/2563
 11. 11เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ :... 508/0 11/05/2563
 12. 12คนพิการด้านจิตใจ ต้องการงานทางด้านทำความสะอาด งาน ร.ป.ภ หรือตามค... 485/0 8/05/2563
 13. 13เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ :... 893/0 7/05/2563
 14. 14เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 827/0 7/05/2563
 15. 15เชิญคนพิการเข้าทำงานตามความเหมาะสมกับสภาพคนพิการ : ประเวศ กทม. 860/0 7/05/2563