เทคโนโลยี หน้า 1

กระทู้ทั้งหมด

 1. 1หุ่นยนต์บริการในร้านกาแฟ บังคับด้วยผู้พิการนอนติดเตียง ต้นแบบการ... 32/0 21/01/2565
 2. 2นักศึกษาหนวกในจีนช่วยพัฒนาผู้ประกาศข่าวภาษามือ Al 57/0 8/12/2564
 3. 3มหิดล พัฒนาแอพพลิเคชั่น "CSE for Deaf" คัมภีร์สุขภาวะทางเพศ ในโล... 94/0 30/11/2564
 4. 4พม. จับมือภาคีเครือข่ายสร้างอนาคตให้คนพิการ มุ่งส่งเสริมอาชีพด้า... 107/0 26/11/2564
 5. 5TD Pilot อุปกรณ์ช่วยคนพิการสำหรับ iPad 87/0 24/11/2564
 6. 6#ยกระดับสู่สากล #STAND BY OWN 80/0 23/11/2564
 7. 7นักวิจัยประสบความสำเร็จ ใช้ AI ตีความคลื่นสมองคนพิการ ให้สื่อสาร... 92/0 12/11/2564
 8. 8ซัมซุง รับรางวัล “TAB Digital Inclusive Awards 2021” จากสมาคมคนต... 99/0 3/11/2564
 9. 9ถึงเวลาองค์กรต่างๆ ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ ด้วยการเปล... 342/0 22/09/2564
 10. 10รู้ยัง Android 12 มีฟีเจอร์สำหรับผู้พิการ สามารถสั่งงานด้วยท่าทา... 163/0 30/08/2564
 11. 11EA ใจดี ปลดสิทธิบัตรเทคโนโลยีด้าน accessibility ให้ใช้ฟรี เพื่อผ... 202/0 26/08/2564
 12. 12Ashirase อุปกรณ์ติดรองเท้าชี้ทางผู้พิการทางสายตา 163/0 16/08/2564
 13. 13วช. ต่อยอด 'รถยนต์สามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุ-คนพิการทางการเคลื่... 281/0 12/07/2564
 14. 14‘ซัมซุง’ สอนโค้ดดิ้งเด็กไทย ผุดไอเดียกล้องแปลภาษามือ-กำไรจับโกหก 192/0 11/06/2564
 15. 15'นวัตกรรมอวัยวะเทียม'ระดับพรีเมี่ยม ตัวช่วย 'ผู้พิการ' 233/0 19/04/2564