เทคโนโลยี หน้า 1

 1. 1สิ่งประดิษฐ์สุดเวิร์ก MIT พัฒนาอัลกอริธึมช่วยอ่านใจลูกค้า 88/0 16/02/2560
 2. 2Bangkok Mini Maker Faire สร้างสังคมนวัตกรรมด้วยเมกเกอร์ 128/0 19/01/2560
 3. 3นร.ไทยเจ๋ง ชนะเลิศเวทีนานาชาติ สร้างโปรแกรมช่วยคนพิการทางสายตา 171/0 17/01/2560
 4. 4นี่คือแท็บเล็ตสำหรับผู้พิการทางสายตาเครื่องแรกของโลก! 175/0 16/01/2560
 5. 5มาอ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟัง ด้วยแอป Read for the Blind ก... 160/0 12/01/2560
 6. 6แว่นตาอัจฉริยะที่ช่วยนำทางคนตาบอดราวกับ “มองเห็นได้” ภายในงาน CE... 185/0 10/01/2560
 7. 7ไอบีเอ็มเผย 5 นวัตกรรมที่จะเปลี่ยนชีวิตคนในอีก 5 ปีข้างหน้า 163/0 10/01/2560
 8. 8ข่าวดี! Hyundai เปิดตัวอุปกรณ์ช่วยเดินให้ผู้ป่วยอัมพาตกลับมาเดิน... 349/0 21/12/2559
 9. 9Google Maps เพิ่มข้อมูลสถานที่รองรับคนพิการนั่งวีลแชร์ 237/0 20/12/2559
 10. 10'อ่านเพื่อพ่อ ส่งต่อแสงสว่าง เพื่อผู้พิการทางสายตา' ผ่านแอพพลิเค... 320/0 25/11/2559
 11. 11LipNet เครื่องมือพิเศษที่อ่านปากคนได้แม่นยำถึง 93.4 % 306/0 21/11/2559
 12. 12Horus อุปกรณ์ “ช่วยเหลือ จดจำ นำทาง” ให้กับผู้พิการและบกพร่องทาง... 306/0 21/11/2559
 13. 13มะกันพัฒนา Bionic eye สำเร็จ ปลูกถ่ายให้คนตาบอดมองเห็นจุด-เส้นได... 333/0 14/11/2559
 14. 14แรงบันดาลใจจากคนพิการ สตาร์ทอัปอินเดียพัฒนากระดานหมากรุกอัจฉริยะ... 358/0 8/11/2559
 15. 15นักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อเด็กออทิสติก 351/0 1/11/2559