กฎหมาย หน้า 1

 1. 1“พ่อเมืองแม่กลอง”มอบรถเข็นผู้พิการพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้... 288/0 2/09/2565
 2. 2มาตรา 41 กฎหมายบัตรทอง ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหาย จากก... 254/0 14/06/2565
 3. 3กสม.-สสส.ถกแก้ปัญหาคุกคามทางเพศ พบกระบวนการยุติธรรมไม่เป็นมิตร ล... 296/0 27/05/2565
 4. 4เสาวลักษณ์ ทองก๊วย กก.สิทธิคนพิการ “ยูเอ็น” ชำแหละ “คุณภาพชีวิตค... 619/0 4/03/2564
 5. 5ปากพะยูนสามัคคีเราไม่ทิ้งกัน สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ 844/0 29/01/2563
 6. 6พม.ชี้แจงกรณีคนพิการร้อง กสม.ถูกละเมิดสิทธิไม่เป็นธรรม 2816/0 21/09/2561
 7. 7ราชการแนวหน้า : การขอรับเบี้ยคนพิการ 2959/0 21/08/2561
 8. 8ขู่ฟันนายจ้างปลอมคนพิการขึ้นทะเบียน เบี้ยวจ่ายเงินกองทุน 4011/0 10/08/2561
 9. 9สนช. เห็นชอบรับหลักการ อำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงงานโฆษณาที... 2661/0 1/06/2561
 10. 10สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับคนพิการ 4012/0 28/03/2561
 11. 11เครือข่ายสุขภาพฮือบุกสรรพากรโวยรีดภาษีเกินจริง-ไม่เป็นธรรม 2785/0 9/02/2561
 12. 12"บิ๊กอู๋"หนุนสร้างงานคนพิการ 3102/0 18/12/2560
 13. 13มท.แจ้ง “คนชรา-คนพิการ” หวั่นเข้าใจผิด เพิ่มระบบ “พร้อมเพย์” รับ... 3574/0 16/11/2560
 14. 14คนพิการเฮ! สามารถเลือกใช้สิทธิประกันสังคมได้แล้ว 3392/0 10/11/2560
 15. 15ศาลสั่งน้ำอัดลมดังจ่าย 2 ล้าน ขวดระเบิดใส่นศ.ตาบอด 4750/0 6/06/2560