กฎหมาย หน้า 1

 1. 1มาตรา 41 กฎหมายบัตรทอง ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหาย จากก... 43/0 14/06/2565
 2. 2กสม.-สสส.ถกแก้ปัญหาคุกคามทางเพศ พบกระบวนการยุติธรรมไม่เป็นมิตร ล... 68/0 27/05/2565
 3. 3เสาวลักษณ์ ทองก๊วย กก.สิทธิคนพิการ “ยูเอ็น” ชำแหละ “คุณภาพชีวิตค... 374/0 4/03/2564
 4. 4ปากพะยูนสามัคคีเราไม่ทิ้งกัน สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ 623/0 29/01/2563
 5. 5พม.ชี้แจงกรณีคนพิการร้อง กสม.ถูกละเมิดสิทธิไม่เป็นธรรม 2578/0 21/09/2561
 6. 6ราชการแนวหน้า : การขอรับเบี้ยคนพิการ 2729/0 21/08/2561
 7. 7ขู่ฟันนายจ้างปลอมคนพิการขึ้นทะเบียน เบี้ยวจ่ายเงินกองทุน 3785/0 10/08/2561
 8. 8สนช. เห็นชอบรับหลักการ อำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงงานโฆษณาที... 2431/0 1/06/2561
 9. 9สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับคนพิการ 3758/0 28/03/2561
 10. 10เครือข่ายสุขภาพฮือบุกสรรพากรโวยรีดภาษีเกินจริง-ไม่เป็นธรรม 2545/0 9/02/2561
 11. 11"บิ๊กอู๋"หนุนสร้างงานคนพิการ 2881/0 18/12/2560
 12. 12มท.แจ้ง “คนชรา-คนพิการ” หวั่นเข้าใจผิด เพิ่มระบบ “พร้อมเพย์” รับ... 3347/0 16/11/2560
 13. 13คนพิการเฮ! สามารถเลือกใช้สิทธิประกันสังคมได้แล้ว 3130/0 10/11/2560
 14. 14ศาลสั่งน้ำอัดลมดังจ่าย 2 ล้าน ขวดระเบิดใส่นศ.ตาบอด 4501/0 6/06/2560
 15. 15กกต.เตรียมทำคู่มือเลือกตั้งเพื่อคนพิการ 4520/0 21/04/2560