กฎหมาย หน้า 1

 1. 1เสาวลักษณ์ ทองก๊วย กก.สิทธิคนพิการ “ยูเอ็น” ชำแหละ “คุณภาพชีวิตค... 191/0 4/03/2564
 2. 2ปากพะยูนสามัคคีเราไม่ทิ้งกัน สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ 432/0 29/01/2563
 3. 3พม.ชี้แจงกรณีคนพิการร้อง กสม.ถูกละเมิดสิทธิไม่เป็นธรรม 2393/0 21/09/2561
 4. 4ราชการแนวหน้า : การขอรับเบี้ยคนพิการ 2552/0 21/08/2561
 5. 5ขู่ฟันนายจ้างปลอมคนพิการขึ้นทะเบียน เบี้ยวจ่ายเงินกองทุน 3591/0 10/08/2561
 6. 6สนช. เห็นชอบรับหลักการ อำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงงานโฆษณาที... 2237/0 1/06/2561
 7. 7สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับคนพิการ 3577/0 28/03/2561
 8. 8เครือข่ายสุขภาพฮือบุกสรรพากรโวยรีดภาษีเกินจริง-ไม่เป็นธรรม 2380/0 9/02/2561
 9. 9"บิ๊กอู๋"หนุนสร้างงานคนพิการ 2703/0 18/12/2560
 10. 10มท.แจ้ง “คนชรา-คนพิการ” หวั่นเข้าใจผิด เพิ่มระบบ “พร้อมเพย์” รับ... 3158/0 16/11/2560
 11. 11คนพิการเฮ! สามารถเลือกใช้สิทธิประกันสังคมได้แล้ว 2953/0 10/11/2560
 12. 12ศาลสั่งน้ำอัดลมดังจ่าย 2 ล้าน ขวดระเบิดใส่นศ.ตาบอด 4259/0 6/06/2560
 13. 13กกต.เตรียมทำคู่มือเลือกตั้งเพื่อคนพิการ 4353/0 21/04/2560
 14. 14แก้กฎหมายแรงงาน เพิ่มโอกาสทำงานให้นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้ส... 5442/0 11/04/2560
 15. 15ศาลสหรัฐชี้ขาด เด็กหญิงพิการนำสุนัขเข้าห้องเรียนได้ 5144/0 24/02/2560