กฎหมาย หน้า 1

 1. 1พม.ชี้แจงกรณีคนพิการร้อง กสม.ถูกละเมิดสิทธิไม่เป็นธรรม 1516/0 21/09/2561
 2. 2ราชการแนวหน้า : การขอรับเบี้ยคนพิการ 1766/0 21/08/2561
 3. 3ขู่ฟันนายจ้างปลอมคนพิการขึ้นทะเบียน เบี้ยวจ่ายเงินกองทุน 2787/0 10/08/2561
 4. 4สนช. เห็นชอบรับหลักการ อำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงงานโฆษณาที... 1456/0 1/06/2561
 5. 5สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับคนพิการ 2252/0 28/03/2561
 6. 6เครือข่ายสุขภาพฮือบุกสรรพากรโวยรีดภาษีเกินจริง-ไม่เป็นธรรม 1635/0 9/02/2561
 7. 7"บิ๊กอู๋"หนุนสร้างงานคนพิการ 1904/0 18/12/2560
 8. 8มท.แจ้ง “คนชรา-คนพิการ” หวั่นเข้าใจผิด เพิ่มระบบ “พร้อมเพย์” รับ... 2378/0 16/11/2560
 9. 9คนพิการเฮ! สามารถเลือกใช้สิทธิประกันสังคมได้แล้ว 2177/0 10/11/2560
 10. 10ศาลสั่งน้ำอัดลมดังจ่าย 2 ล้าน ขวดระเบิดใส่นศ.ตาบอด 3495/0 6/06/2560
 11. 11กกต.เตรียมทำคู่มือเลือกตั้งเพื่อคนพิการ 3570/0 21/04/2560
 12. 12แก้กฎหมายแรงงาน เพิ่มโอกาสทำงานให้นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้ส... 4622/0 11/04/2560
 13. 13ศาลสหรัฐชี้ขาด เด็กหญิงพิการนำสุนัขเข้าห้องเรียนได้ 4318/0 24/02/2560
 14. 14ภาครัฐจ้าง “คนพิการ” ทำงานตาม กม.น้อยกว่าเอกชน พม.เร่งส่งเสริมจ้... 4924/1 9/11/2559
 15. 15พรบ.คนพิการฯทำพิษเอกชนเดือดร้อนขู่ฟ้อง 5317/2 9/11/2559