การศึกษา หน้า 1

 1. 1นักศึกษาสาวประสบอุบัติเหตุจนพิการ ทุ่มเทฟันฝ่าจนได้เป็น “พยาบาล”... 253/0 14/08/2561
 2. 2"เปลี่ยนบ้านเป็นห้องเรียน" เปลี่ยนผู้ปกครองสวมบทครูสอนลูกพิการ 124/0 25/06/2561
 3. 3ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิ... 277/0 23/05/2561
 4. 4ชวนสวมผ้าไทยในสถานศึกษา 374/0 11/04/2561
 5. 5โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดร... 400/0 8/03/2561
 6. 6สพฐ. เร่งพีอาร์เข้าถึงจัดการศึกษาให้เด็กพิการ 350/0 23/02/2561
 7. 7สพฐ. เร่งพีอาร์เข้าถึงจัดการศึกษาให้เด็กพิการ 411/0 22/02/2561
 8. 8กทม.เปิดงาน “เปิดบ้านศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 374/0 22/02/2561
 9. 9ไฟเขียวแผนศึกษาคนพิการชูพอเพียง 439/0 20/02/2561
 10. 10เปิดรับสมัครนักเรียนพิการในปีการศึกษา 2561 604/0 19/02/2561
 11. 11คลอดแผนการศึกษาคนพิการฉบับที่ 3 615/0 16/02/2561
 12. 12ไม่จบ ผู้ปกครองฮือซ้ำ จี้รัฐรับรอง 22 นักเรียนจุนพ้นบัญชีผู้พิกา... 350/0 13/02/2561
 13. 13รัฐบาลจัดงานวันคนพิการสากล ปี '60 616/0 4/12/2560
 14. 14มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษ 105 ทุน รวมเงิน 52... 597/0 1/12/2560
 15. 15มก.ปลื้มมอบโล่ 5 บัณฑิตใหม่ ออทิสติก 554/0 30/11/2560