การศึกษา หน้า 1

 1. 1"ศิลปะ มข.โอกาสของเด็กออทิสติก" 79/0 17/02/2560
 2. 2สปท.เตรียมพิจารณาแผนปฏิรูปการศึกษาคนพิการ 201/0 23/12/2559
 3. 3จีนกำหนดมาตรฐานการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการ 218/0 16/12/2559
 4. 4สปท.เห็นชอบร่างกฎหมายตั้งกองทุนช่วยการศึกษาคนพิการ 254/0 14/12/2559
 5. 5สปท.เตรียมพิจารณารายงานปฏิรูปการศึกษาผู้พิการ 225/0 9/12/2559
 6. 6การจัดการศึกษาสำหรับคนหูหนวก การผลิตและการบริการล่ามภาษามือ : ปั... 375/0 3/11/2559
 7. 7เด็กพิการ 65 ล้านคนทั่วโลก...ไม่ได้รับการศึกษา 345/0 21/10/2559
 8. 8ตั้งเป้าศตวรรษที่ 21 คนพิการต้องเข้าถึงการศึกษาเท่าเทียม 390/0 12/09/2559
 9. 9ศธ.ผนึก 3 กระทรวง คัดกรองเด็กพิการนำเข้าระบบการศึกษา 475/0 1/09/2559
 10. 10ปทุมธานีมอบทุนการศึกษา เด็กออทิสติกและเด็กพิการ 471/0 1/09/2559
 11. 11สพฐ.ไม่ปิดกั้นเด็กพิเศษเรียนร่วม 584/0 31/05/2559
 12. 12สพฐ.วางแนวทางจัดการศึกษาคนพิการ 727/0 19/04/2559
 13. 13มก.เปิดรับตรง บุคคลออทิสติก 711/0 7/04/2559
 14. 14สพฐ.ลดเหลื่อมล้ำเพิ่มรร.ดูแลเด็กพิการ 713/0 23/03/2559
 15. 15ครม.ไฟเขียวตั้งโฮมสคูลเฉพาะความพิการ 668/0 3/03/2559