การศึกษา หน้า 1

 1. 1Congratulations! “ลูกพระจอม” นักศึกษาโควตาวิศวกรรมติดล้อ 275/0 20/11/2561
 2. 2การเข้าถึงโอกาสการเรียนอาชีวะของเด็กพิการ 707/0 4/09/2561
 3. 3ความพิการไม่ใช่อุปสรรค! บัณฑิตสาวผู้สร้างแรงบันดาลใจ โชว์ใบปริญญ... 988/0 3/09/2561
 4. 4วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครผู้พิการเข้าศึกษาต่อระด... 973/0 23/08/2561
 5. 5ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.กำแพงเพชร รับสมัครเด็กพิการ เพื่อขอรับทุนกา... 743/0 21/08/2561
 6. 6นักศึกษาสาวประสบอุบัติเหตุจนพิการ ทุ่มเทฟันฝ่าจนได้เป็น “พยาบาล”... 993/0 14/08/2561
 7. 7"เปลี่ยนบ้านเป็นห้องเรียน" เปลี่ยนผู้ปกครองสวมบทครูสอนลูกพิการ 928/0 25/06/2561
 8. 8ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิ... 1288/0 23/05/2561
 9. 9ชวนสวมผ้าไทยในสถานศึกษา 1603/0 11/04/2561
 10. 10โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดร... 1490/0 8/03/2561
 11. 11สพฐ. เร่งพีอาร์เข้าถึงจัดการศึกษาให้เด็กพิการ 1263/0 23/02/2561
 12. 12สพฐ. เร่งพีอาร์เข้าถึงจัดการศึกษาให้เด็กพิการ 1536/0 22/02/2561
 13. 13กทม.เปิดงาน “เปิดบ้านศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 1446/0 22/02/2561
 14. 14ไฟเขียวแผนศึกษาคนพิการชูพอเพียง 1511/0 20/02/2561
 15. 15เปิดรับสมัครนักเรียนพิการในปีการศึกษา 2561 1821/0 19/02/2561