การศึกษา หน้า 1

 1. 1โลกเงียบหลังเลนส์ 78/0 14/09/2560
 2. 2ครม.เพิ่มค่าตอบแทนครูร.ร.เอกชนสอนเด็กพิการเท่าร.ร.รัฐ 96/0 13/09/2560
 3. 3ศธ.แจงไม่ทอดทิ้งคนพิการ 90/0 12/09/2560
 4. 4คนหูหนวกเพิ่มขึ้น มรภ.สงขลา เร่งปั้นอาสาล่ามภาษามือไทย 206/0 15/08/2560
 5. 5ติวเข้มวิทยาลัยสอนนักศึกษาพิการ 247/0 1/08/2560
 6. 6เปิดโลกการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนตาพิการ 227/0 31/07/2560
 7. 7พิการแล้วไง !!เรียนอาชีพได้จบแถมมีงานทำ 465/0 3/07/2560
 8. 8สอศ.เร่งขับเคลื่อนให้วิชาชีพคนพิการ 432/0 20/06/2560
 9. 9มก.เปิดรับนิสิตออทิสติกเรียน ป.ตรี บริหารธุรกิจ 699/0 26/05/2560
 10. 10สื่อปั้นศักยภาพเด็กพิการ 991/0 13/03/2560
 11. 11ไอเอสบีเปิดหลักสูตร “เด็กพิเศษ” 982/0 2/03/2560
 12. 12"ศิลปะ มข.โอกาสของเด็กออทิสติก" 961/0 17/02/2560
 13. 13สปท.เตรียมพิจารณาแผนปฏิรูปการศึกษาคนพิการ 1183/0 23/12/2559
 14. 14จีนกำหนดมาตรฐานการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการ 1233/0 16/12/2559
 15. 15สปท.เห็นชอบร่างกฎหมายตั้งกองทุนช่วยการศึกษาคนพิการ 1283/0 14/12/2559