การศึกษา หน้า 1

กระทู้ทั้งหมด

 1. 1สื่อปั้นศักยภาพเด็กพิการ 406/0 13/03/2560
 2. 2ไอเอสบีเปิดหลักสูตร “เด็กพิเศษ” 352/0 2/03/2560
 3. 3"ศิลปะ มข.โอกาสของเด็กออทิสติก" 401/0 17/02/2560
 4. 4สปท.เตรียมพิจารณาแผนปฏิรูปการศึกษาคนพิการ 524/0 23/12/2559
 5. 5จีนกำหนดมาตรฐานการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการ 544/0 16/12/2559
 6. 6สปท.เห็นชอบร่างกฎหมายตั้งกองทุนช่วยการศึกษาคนพิการ 597/0 14/12/2559
 7. 7สปท.เตรียมพิจารณารายงานปฏิรูปการศึกษาผู้พิการ 568/0 9/12/2559
 8. 8การจัดการศึกษาสำหรับคนหูหนวก การผลิตและการบริการล่ามภาษามือ : ปั... 737/0 3/11/2559
 9. 9เด็กพิการ 65 ล้านคนทั่วโลก...ไม่ได้รับการศึกษา 689/0 21/10/2559
 10. 10ตั้งเป้าศตวรรษที่ 21 คนพิการต้องเข้าถึงการศึกษาเท่าเทียม 743/0 12/09/2559
 11. 11ศธ.ผนึก 3 กระทรวง คัดกรองเด็กพิการนำเข้าระบบการศึกษา 835/0 1/09/2559
 12. 12ปทุมธานีมอบทุนการศึกษา เด็กออทิสติกและเด็กพิการ 831/0 1/09/2559
 13. 13สพฐ.ไม่ปิดกั้นเด็กพิเศษเรียนร่วม 932/0 31/05/2559
 14. 14สพฐ.วางแนวทางจัดการศึกษาคนพิการ 1072/0 19/04/2559
 15. 15มก.เปิดรับตรง บุคคลออทิสติก 1078/0 7/04/2559