การศึกษา หน้า 1

 1. 1สอศ.เร่งขับเคลื่อนให้วิชาชีพคนพิการ 59/0 20/06/2560
 2. 2มก.เปิดรับนิสิตออทิสติกเรียน ป.ตรี บริหารธุรกิจ 340/0 26/05/2560
 3. 3สื่อปั้นศักยภาพเด็กพิการ 573/0 13/03/2560
 4. 4ไอเอสบีเปิดหลักสูตร “เด็กพิเศษ” 527/0 2/03/2560
 5. 5"ศิลปะ มข.โอกาสของเด็กออทิสติก" 563/0 17/02/2560
 6. 6สปท.เตรียมพิจารณาแผนปฏิรูปการศึกษาคนพิการ 733/0 23/12/2559
 7. 7จีนกำหนดมาตรฐานการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการ 757/0 16/12/2559
 8. 8สปท.เห็นชอบร่างกฎหมายตั้งกองทุนช่วยการศึกษาคนพิการ 805/0 14/12/2559
 9. 9สปท.เตรียมพิจารณารายงานปฏิรูปการศึกษาผู้พิการ 766/0 9/12/2559
 10. 10การจัดการศึกษาสำหรับคนหูหนวก การผลิตและการบริการล่ามภาษามือ : ปั... 938/0 3/11/2559
 11. 11เด็กพิการ 65 ล้านคนทั่วโลก...ไม่ได้รับการศึกษา 899/0 21/10/2559
 12. 12ตั้งเป้าศตวรรษที่ 21 คนพิการต้องเข้าถึงการศึกษาเท่าเทียม 954/0 12/09/2559
 13. 13ศธ.ผนึก 3 กระทรวง คัดกรองเด็กพิการนำเข้าระบบการศึกษา 1036/0 1/09/2559
 14. 14ปทุมธานีมอบทุนการศึกษา เด็กออทิสติกและเด็กพิการ 1046/0 1/09/2559
 15. 15สพฐ.ไม่ปิดกั้นเด็กพิเศษเรียนร่วม 1149/0 31/05/2559