การศึกษา หน้า 1

 1. 1การเข้าถึงโอกาสการเรียนอาชีวะของเด็กพิการ 192/0 4/09/2561
 2. 2ความพิการไม่ใช่อุปสรรค! บัณฑิตสาวผู้สร้างแรงบันดาลใจ โชว์ใบปริญญ... 453/0 3/09/2561
 3. 3วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครผู้พิการเข้าศึกษาต่อระด... 365/0 23/08/2561
 4. 4ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.กำแพงเพชร รับสมัครเด็กพิการ เพื่อขอรับทุนกา... 271/0 21/08/2561
 5. 5นักศึกษาสาวประสบอุบัติเหตุจนพิการ ทุ่มเทฟันฝ่าจนได้เป็น “พยาบาล”... 489/0 14/08/2561
 6. 6"เปลี่ยนบ้านเป็นห้องเรียน" เปลี่ยนผู้ปกครองสวมบทครูสอนลูกพิการ 372/0 25/06/2561
 7. 7ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิ... 560/0 23/05/2561
 8. 8ชวนสวมผ้าไทยในสถานศึกษา 689/0 11/04/2561
 9. 9โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดร... 692/0 8/03/2561
 10. 10สพฐ. เร่งพีอาร์เข้าถึงจัดการศึกษาให้เด็กพิการ 625/0 23/02/2561
 11. 11สพฐ. เร่งพีอาร์เข้าถึงจัดการศึกษาให้เด็กพิการ 743/0 22/02/2561
 12. 12กทม.เปิดงาน “เปิดบ้านศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 699/0 22/02/2561
 13. 13ไฟเขียวแผนศึกษาคนพิการชูพอเพียง 732/0 20/02/2561
 14. 14เปิดรับสมัครนักเรียนพิการในปีการศึกษา 2561 923/0 19/02/2561
 15. 15คลอดแผนการศึกษาคนพิการฉบับที่ 3 975/0 16/02/2561