การศึกษา หน้า 1

 1. 1รัฐบาลจัดงานวันคนพิการสากล ปี '60 76/0 4/12/2560
 2. 2มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษ 105 ทุน รวมเงิน 52... 59/0 1/12/2560
 3. 3มก.ปลื้มมอบโล่ 5 บัณฑิตใหม่ ออทิสติก 65/0 30/11/2560
 4. 4มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการใ... 30/0 29/11/2560
 5. 5เล็งชงรัฐเพิ่มงบฯการศึกษาคนพิการ 61/0 21/11/2560
 6. 6เผยข้อสอบโอเน็ตปี 60 เสร็จพร้อมใช้ 257/0 13/11/2560
 7. 7สช.พัฒนารร.การศึกษาพิเศษดูแลเด็กพิการให้ดีขึ้น 273/0 3/11/2560
 8. 8อบรมครูเพื่อพัฒนา คัดกรองเด็กพิการ เข้าโรงเรียนพิเศษ 268/0 31/10/2560
 9. 9โลกเงียบหลังเลนส์ 327/0 14/09/2560
 10. 10ครม.เพิ่มค่าตอบแทนครูร.ร.เอกชนสอนเด็กพิการเท่าร.ร.รัฐ 393/0 13/09/2560
 11. 11ศธ.แจงไม่ทอดทิ้งคนพิการ 331/0 12/09/2560
 12. 12คนหูหนวกเพิ่มขึ้น มรภ.สงขลา เร่งปั้นอาสาล่ามภาษามือไทย 451/0 15/08/2560
 13. 13ติวเข้มวิทยาลัยสอนนักศึกษาพิการ 508/0 1/08/2560
 14. 14เปิดโลกการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนตาพิการ 479/0 31/07/2560
 15. 15พิการแล้วไง !!เรียนอาชีพได้จบแถมมีงานทำ 757/0 3/07/2560