การศึกษา หน้า 1

 1. 1คนหูหนวกเพิ่มขึ้น มรภ.สงขลา เร่งปั้นอาสาล่ามภาษามือไทย 26/0 15/08/2560
 2. 2ติวเข้มวิทยาลัยสอนนักศึกษาพิการ 62/0 1/08/2560
 3. 3เปิดโลกการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนตาพิการ 45/0 31/07/2560
 4. 4พิการแล้วไง !!เรียนอาชีพได้จบแถมมีงานทำ 258/0 3/07/2560
 5. 5สอศ.เร่งขับเคลื่อนให้วิชาชีพคนพิการ 227/0 20/06/2560
 6. 6มก.เปิดรับนิสิตออทิสติกเรียน ป.ตรี บริหารธุรกิจ 511/0 26/05/2560
 7. 7สื่อปั้นศักยภาพเด็กพิการ 751/0 13/03/2560
 8. 8ไอเอสบีเปิดหลักสูตร “เด็กพิเศษ” 713/0 2/03/2560
 9. 9"ศิลปะ มข.โอกาสของเด็กออทิสติก" 747/0 17/02/2560
 10. 10สปท.เตรียมพิจารณาแผนปฏิรูปการศึกษาคนพิการ 926/0 23/12/2559
 11. 11จีนกำหนดมาตรฐานการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการ 955/0 16/12/2559
 12. 12สปท.เห็นชอบร่างกฎหมายตั้งกองทุนช่วยการศึกษาคนพิการ 1009/0 14/12/2559
 13. 13สปท.เตรียมพิจารณารายงานปฏิรูปการศึกษาผู้พิการ 962/0 9/12/2559
 14. 14การจัดการศึกษาสำหรับคนหูหนวก การผลิตและการบริการล่ามภาษามือ : ปั... 1152/0 3/11/2559
 15. 15เด็กพิการ 65 ล้านคนทั่วโลก...ไม่ได้รับการศึกษา 1114/0 21/10/2559