ห้องอาสาสมัคร หน้า 1

 1. 1ชื่นชม!! "เยาวชนคนเก่ง" จิตอาสา ดูแลคนชรา-คนพิการ 2/0 21/03/2560
 2. 2กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคนพิการทำจิตอาสาถวายเป็น... 18/0 13/03/2560
 3. 3"อาสาสมัคร"กลไกช่วยพัฒนาเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ 108/0 26/12/2559
 4. 4Blind Project โครงการสอนนักเรียนตาบอดถ่ายภาพ 186/0 4/10/2559
 5. 5ปัตตานีจัดโครงการจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการ 341/0 30/05/2559
 6. 6จิตอาสา"ซีพีออลล์"ยกพลสอนน้องผู้พิการทางสายตา 392/0 10/02/2559
 7. 7ใช้ “นิทาน” ช่วยพัฒนาการเด็กออทิสติก 499/0 28/12/2558
 8. 8ทหารร่วมจิตอาสาอเมริกาช่วยเด็กพิการหนาว 425/0 16/12/2558
 9. 9วิ่งด้วยกันมินิมาราธอนขอใจอาสาพาผู้พิการเข้าสู่เส้นชัย 386/0 1/12/2558
 10. 10ช่อง3 ผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนพิการทางสายตา 554/0 6/10/2558
 11. 11แพทริเซีย จิตอาสาสอนการอ่านหนังสือคนพิการทางสายตา 595/0 2/09/2558
 12. 12จิตอาสา'ไกด์รันเนอร์'มาราธอนเพื่อคนตาบอดสู่เส้นชัย 722/0 2/09/2558
 13. 13รอดตาย...เพราะสระเดินได้คมคิดช่วยชีวิต'พายุ'ณัฐศักดิ์...ครูจิตอา... 617/0 9/07/2558
 14. 14 เติมแสงสว่างสร้างงานศิลปะ กองทุนส่งเสริมฯ จัดหาทุนเพิ่ม 766/0 26/03/2557
 15. 15พาน้อง “นอนกลางดิน กินกลางป่า” เรียนรู้ป่าภูกระแต 747/0 26/03/2557