ห้องอาสาสมัคร หน้า 1

 1. 1ดีต่อใจ...จิตอาสาอ่านหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตาม.ศรีปทุมช... 2/0 26/05/2560
 2. 2จิตอาสา! พะเยาตั้ง “ศูนย์ฮอมฮักช่วยเหลือผู้ป่วย-พิการ-ผู้สูงอายุ... 106/0 27/03/2560
 3. 3ชื่นชม!! "เยาวชนคนเก่ง" จิตอาสา ดูแลคนชรา-คนพิการ 89/0 21/03/2560
 4. 4กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคนพิการทำจิตอาสาถวายเป็น... 104/0 13/03/2560
 5. 5"อาสาสมัคร"กลไกช่วยพัฒนาเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ 192/0 26/12/2559
 6. 6Blind Project โครงการสอนนักเรียนตาบอดถ่ายภาพ 259/0 4/10/2559
 7. 7ปัตตานีจัดโครงการจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการ 404/0 30/05/2559
 8. 8จิตอาสา"ซีพีออลล์"ยกพลสอนน้องผู้พิการทางสายตา 464/0 10/02/2559
 9. 9ใช้ “นิทาน” ช่วยพัฒนาการเด็กออทิสติก 570/0 28/12/2558
 10. 10ทหารร่วมจิตอาสาอเมริกาช่วยเด็กพิการหนาว 493/0 16/12/2558
 11. 11วิ่งด้วยกันมินิมาราธอนขอใจอาสาพาผู้พิการเข้าสู่เส้นชัย 479/0 1/12/2558
 12. 12ช่อง3 ผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนพิการทางสายตา 620/0 6/10/2558
 13. 13แพทริเซีย จิตอาสาสอนการอ่านหนังสือคนพิการทางสายตา 664/0 2/09/2558
 14. 14จิตอาสา'ไกด์รันเนอร์'มาราธอนเพื่อคนตาบอดสู่เส้นชัย 809/0 2/09/2558
 15. 15รอดตาย...เพราะสระเดินได้คมคิดช่วยชีวิต'พายุ'ณัฐศักดิ์...ครูจิตอา... 680/0 9/07/2558