สิ่งอำนวยความสะดวก หน้า 1

 1. 1พัฒนากายอุปกรณ์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิ... 62/0 4/10/2561
 2. 2พร้อมแล้ว!! อาสาสมัครและผู้พิการ ในโครงการ"อาสาพาไปเติมฝัน" เตรี... 206/0 21/09/2561
 3. 3“ไม้เท้าอัจฉริยะ” ช่วยผู้พิการทางสายตา เตือนแบบเรียลไทม์ 145/0 20/09/2561
 4. 4ผู้รับมอบวีลแชร์ เผยการเดินทางด้วยวีลแชร์ช่วยเพิ่มความสะดวกและมี... 119/0 19/09/2561
 5. 5หัวลากไฟฟ้าสำหรับวีลแชร์ช่วยขึ้นทางลาดชัน ผลงานนศ.มจธ. 439/0 7/09/2561
 6. 6จัดโครงการมือเทียมเพื่อสมาชิกมูลนิธิสายใจไทย เพื่อเพิ่มโอกาสการเ... 378/0 29/08/2561
 7. 7ทึ่ง! ประดิษฐ์รถคนพิการพลังงานแสงอาทิตย์ 513/0 22/08/2561
 8. 8ปราศจากมลพิษ100% ผลทดสอบเมล์ไฟฟ้าสัญชาติเกาหลี จ่อยัดลงแผนจัดหาร... 420/0 20/08/2561
 9. 9พม.โชว์'นวัตกรรมเพื่อผู้พิการ 491/0 6/08/2561
 10. 10จังหวัดระนอง มอบรถเข็นให้แก่ผู้พิการ 562/0 10/07/2561
 11. 11เท้าเทียมราคาย่อมเยา เดินได้อย่างธรรมชาติ 599/0 9/07/2561
 12. 12พก.จับมือเครือข่ายปรับปรุง UD เพื่อคนพิการ 719/0 12/06/2561
 13. 13สภา กทม.เห็นชอบงดออกเสียง 2 คน งบ 256 ล้านเพิ่มลิฟต์คนพิการ BTS 693/0 25/05/2561
 14. 14ลิฟต์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี 729/0 23/05/2561
 15. 15เหตุผล 5 สถานีสร้างไม่ได้ 751/0 22/05/2561