ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

กกต.ถกอัลเฟรล 9 มี.ค.ระดมออกแบบจัดโหวตเอื้อผู้พิการ ผู้สูงอายุ

) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ด้านบริหารกลาง

กกต.เตรียมถกเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี 9 มี.ค.เชิญผู้เกี่ยวข้องการเลือกตั้ง คนพิการ ผู้สูงอายุ ระดมความเห็นออกแบบจัดโหวต ยันเพิ่มหน่วยอำนวยความสะดวกอีก 10 เล็งเพิ่มอุปกรณ์ให้ครอบคลุม

วันที่ (21 ก.พ.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ด้านบริหารกลาง กล่าวถึงการเตรียมการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการจัดที่เลือกตั้งสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ที่ กกต.ร่วมมือกับเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี หรืออัลเฟรล ในวันที่ 9 มี.ค.นี้ว่า จะเป็นการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้แทนคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ มาหารือระดมความคิดเห็นในการที่จะออกแบบการจัดเลือกตั้งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยทางอัลเฟรลจะเสนอรูปแบบการจัดการเลือกตั้ง ในระดับนานาชาติว่ามีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล และ กกต.ก็จะมีการเสนอถึงรูปแบบจัดการเลือกตั้งที่ได้มีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและสิ่งที่ได้เตรียมไว้ในอนาคต จากนั้นก็มีการรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนคนพิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำข้อสรุปดังกล่าวมาออกแบบการเลือกตั้งสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่เหมาะสม โดยกกต.ชุดนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเพราะคนพิการทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุถือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

“บางอย่างในต่างประเทศมีการดำเนินการ แต่ของไทยยังไม่มี เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ที่ในต่างประเทศจะมีข้อมูลเหล่านี้เป็นอักษรเบรลสำหรับคนตาบอด หรือมีการสำรวจจำนวนคนพิการในทุกหน่วยเลือกตั้ง และมีการออกแบบการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับคนพิการในแต่ละประเภท หรือการออกแบบหน่วยเลือกตั้งที่มีการกำหนดขนาดทางเข้าออก ว่าต้องกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร เพื่อสะดวกต่อผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็น โดยทางเข้าออกต้องไม่เป็นพื้นทราย พื้นหญ้าหนา หรือทางต่างระดับแต่ของไทยยังไม่เคยมีการทำในลักษณะนี้หรือเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็น”นายสมชัยกล่าว

นายสมชัยกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ในการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา กกต.ได้มีการจัดเลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนกลุ่มดังกล่าวเป็นครั้งแรก ผลตอบรับเป็นที่น่าพึงพอใจ มีข้อท้วงติงบ้างในเรื่องที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งสำหรับคนพิการฯ น้อยเกินไปคือแค่ 2 จุด แต่ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นจะมีการเพิ่มเป็น 10 จุด แต่ทั้งนี้ในเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่จะมีให้ครอบคลุมผู้พิการทุกประเภท อาจจะต้องรอผลการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อที่จะนำไปพิจารณาว่าจะต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์อะไรอีกบ้าง จึงอยากให้ผู้ที่เข้าร่วมสะท้อนความคิดเห็นอย่างเต็มที่ อย่าไปยึดติดเงื่อนไขหรือรูปแบบเดิมๆ ที่กลัวว่าจะทำไม่ได้

ขอบคุณ... http://imgads.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9600000018043 (ขนาดไฟล์: 51907)

ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมส่งวัสดุอะลูมิเนียมใช้แล้ว  เพื่อจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมสำหรับคนพิการที่ขาดแคลน ภายใต้ “โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ปี 2559” ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ

ข่าวคนพิการต้องการทำงาน/ข่าวรับคนพิการทำงาน

  1. 1 เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22/02/2560
  2. 2 เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : สุราษฎร์ธานี โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21/02/2560
  3. 3 เชิญคนพิการ เข้าทำงาน ตำแหน่ง พนักงานคนพิการ : สมุทรสาคร โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20/02/2560
  4. 4 เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแผนกบรรจุสินค้า :... โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20/02/2560
  5. 5 เชิญคนพิการที่สามารถทำงานได้ ทำงานตำแหน่งตามความเหมาะสม : ยานนาว... โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20/02/2560
  6. 6 เชิญคนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกา... โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20/02/2560

ข่าวงานคนพิการอื่นๆ

ภาษามือวันนี้: แบบสะกดนิ้วมือ : ช.ช้าง

แบบสะกดนิ้วมือไทยคำว่า ช.ช้าง

ภาษาอังกฤษ : ch "ch-1"

คำอธิบาย : แบบสะกดนิ้วมือไทย ช.ช้าง

ศัพท์ภาษามือทั้งหมด

ผู้สนับสนุน