อบรม สัมมนา ประชุม รับสมัคร แข่งขัน... หน้า 1

 1. 1มงลง! “มิสไทยแลนด์” คว้า “นางงามหูหนวกโลก” 45/0 10/08/2560
 2. 2กพช.ประชุมแก้กฎหมายบริการสุขภาพคนพิการ 48/0 10/08/2560
 3. 3พม.จัดสัมมนาอาเซียนพัฒนาความสามารถเพื่อคนพิการ 54/0 9/08/2560
 4. 4พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว อบรม-ทดสอบฝีมือช่างพิการ 54/0 8/08/2560
 5. 5งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2560 ครั้งที่ 9 72/0 2/08/2560
 6. 6สกว.จัดเวทีเสนองานวิจัย แก้เหลื่อมล้ำ 'คนพิการและผู้สูงอายุ' 87/0 27/07/2560
 7. 7สองพี่น้องจัดโครงการ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ-ผู้พิการระยะยาว 91/0 27/07/2560
 8. 8พก. ลงนาม MOU ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 76/0 26/07/2560
 9. 9“น่าน” เปิดเวทีแนะคนดูแลเข้าถึงสิทธิ-แหล่งทุนช่วยผู้พิการ 103/0 24/07/2560
 10. 10กรมสุขภาพจิต แนะ ยอมรับ ปรับตัว อยู่อย่างพอดี 110/0 21/07/2560
 11. 11สาวไทยผู้บกพร่องทางการได้ยินสุดเจ๋ง ! คว้ามงกุฎระดับโลก “MISS DE... 115/0 19/07/2560
 12. 12อธิบดี พก. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 381/0 14/07/2560
 13. 13เปิดโครงการคนพิการอาเซียน 489/0 4/07/2560
 14. 14วิทยาลัยท่องเที่ยวม.รังสิต อบรมเพื่อนเดินทางทางอากาศ คนพิการ 476/0 3/07/2560
 15. 15ปลื้มขับเคลื่อนประชารัฐจ้างคนพิการคืบ 10,000 อัตรา 548/0 12/06/2560