อบรม สัมมนา ประชุม รับสมัคร แข่งขัน... หน้า 1

กระทู้ทั้งหมด

 1. 1ก.แรงงาน เดินหน้าขับเคลื่อนเพิ่มศักยภาพแรงงานคนพิการ 103/0 14/02/2560
 2. 2พมจ.น่าน และเครือข่ายผู้พิการจังหวัดน่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการเรี... 67/0 14/02/2560
 3. 3จัดแข่งขันฝีมือคนพิการ บูม คนแห่สมัครเพียบ 110/0 8/02/2560
 4. 4กรมสุขภาพจิต จัดเวทีเพิ่มทักษะความรู้ดูแลเด็กวัยรุ่นยุคดิจิต 112/0 8/02/2560
 5. 5การอ่านแสงสว่าง"น้องจ้อน" ความมืดมิด”ไม่ปิดกั้นการเรียนรู้ 133/0 6/02/2560
 6. 6กพร.ฝึก “ช่างทำขาเทียม” ช่วยคนพิการเข้าถึงกายอุปกรณ์เพิ่ม 124/0 26/01/2560
 7. 7สารพัดช่างสงขลาเจ๋งชนะเลิศสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุแ... 178/0 23/01/2560
 8. 8หลักสูตร “เจ้าหน้าที่สำนักงาน” อีกหนึ่งหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มโอกาส... 198/0 19/01/2560
 9. 9กพร.ลุยติวกราฟิกให้แรงงานคนพิการ 189/0 18/01/2560
 10. 10คนพิการน่านจวกกลางวง-เงินกู้ช่วยเหลือช้า ฝึกอาชีพเป็นปีหาทุนไม่ไ... 207/0 16/01/2560
 11. 11ชง 13 ประเด็น ทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 254/0 4/01/2560
 12. 12"อาสาสมัคร"กลไกช่วยพัฒนาเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ 217/0 26/12/2559
 13. 13ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน 230/0 19/12/2559
 14. 14กลุ่มมิตรผล คว้ารางวัลองค์กรสนับสนุน งานด้านคนพิการดีเด่น ประจำป... 275/0 14/12/2559
 15. 15“ฟา พัทธนันท์” ผู้พิการทางสายตา คว้าถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพร... 311/0 9/12/2559