อบรม สัมมนา ประชุม รับสมัคร แข่งขัน... หน้า 1

 1. 1ซีพีเอฟร่วมกับภาครัฐจ้างงานคนพิการ ยกระดับคุณภาพชีวิต 124/0 29/03/2560
 2. 2เยาวชนพิการไทย คว้ารางวัล IT ระดับโลก 174/0 24/03/2560
 3. 3คนพิการเฮ! 'ก.พัฒนาสังคมฯ-อาร์สยาม' ปั้นนักร้องมืออาชีพ 168/0 23/03/2560
 4. 4เจ๋ง!! ไทยคว้ารางวัลระดับโลก 166/0 21/03/2560
 5. 5งานเสวนาวิชาการ “สวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส” 189/0 20/03/2560
 6. 6มจธ. จัดงาน Hatch Startup Demo Day 2017 เปิดตัว 8 ผู้ประกอบการรุ... 258/0 15/03/2560
 7. 7บอร์ด สปสช.จัดงบ 49 ล้านบาท ดูแล “ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน” ... 293/0 23/02/2560
 8. 8ก.แรงงาน เดินหน้าขับเคลื่อนเพิ่มศักยภาพแรงงานคนพิการ 299/0 14/02/2560
 9. 9พมจ.น่าน และเครือข่ายผู้พิการจังหวัดน่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการเรี... 250/0 14/02/2560
 10. 10จัดแข่งขันฝีมือคนพิการ บูม คนแห่สมัครเพียบ 301/0 8/02/2560
 11. 11กรมสุขภาพจิต จัดเวทีเพิ่มทักษะความรู้ดูแลเด็กวัยรุ่นยุคดิจิต 298/0 8/02/2560
 12. 12การอ่านแสงสว่าง"น้องจ้อน" ความมืดมิด”ไม่ปิดกั้นการเรียนรู้ 325/0 6/02/2560
 13. 13กพร.ฝึก “ช่างทำขาเทียม” ช่วยคนพิการเข้าถึงกายอุปกรณ์เพิ่ม 301/0 26/01/2560
 14. 14สารพัดช่างสงขลาเจ๋งชนะเลิศสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุแ... 351/0 23/01/2560
 15. 15หลักสูตร “เจ้าหน้าที่สำนักงาน” อีกหนึ่งหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มโอกาส... 368/0 19/01/2560