ข่าวจากสภาคนพิการฯ หน้า 1

  1. 1ประกาศผล โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ปี 2562 1525/0 14/08/2562
  2. 2ประกาศผลโครงการ “ ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ ปี 2560 ” 2428/0 17/08/2560
  3. 3เชิญสมัครงาน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประสานงานส่วนกลาง : ราชเทวี กรุงเ... 2799/0 3/08/2560
  4. 4เชิญคนพิการ...สมัครร่วมโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ป... 4462/2 14/09/2561
  5. 5แจ้งประกาศผล รายชื่อนักศึกษาคนพิการได้รับทุนโครงการ ทุนการศึกษาอ... 3283/0 15/08/2559
  6. 6โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” 3646/0 9/06/2560
  7. 7รายชื่อคนที่ได้รับทุน โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ปร... 4610/0 1/09/2558
  8. 8รับสมัครขอทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ ประจำปี 2558 ... 5928/0 19/06/2558
  9. 9อีซูซุ เชิญรับทุนการศึกษาเพื่อคนพิการ 5701/0 6/06/2556
  10. 10Press Release : Thai Autism Awareness Day 2013 3354/0 28/03/2556