การศึกษา หน้า 9

 1. 121เล็งชงรัฐเพิ่มงบฯการศึกษาคนพิการ 1624/0 21/11/2560
 2. 122เผยข้อสอบโอเน็ตปี 60 เสร็จพร้อมใช้ 1537/0 13/11/2560
 3. 123สช.พัฒนารร.การศึกษาพิเศษดูแลเด็กพิการให้ดีขึ้น 1394/0 3/11/2560
 4. 124อบรมครูเพื่อพัฒนา คัดกรองเด็กพิการ เข้าโรงเรียนพิเศษ 1069/0 31/10/2560
 5. 125โลกเงียบหลังเลนส์ 1342/0 14/09/2560
 6. 126ครม.เพิ่มค่าตอบแทนครูร.ร.เอกชนสอนเด็กพิการเท่าร.ร.รัฐ 1337/0 13/09/2560
 7. 127ศธ.แจงไม่ทอดทิ้งคนพิการ 1127/0 12/09/2560
 8. 128คนหูหนวกเพิ่มขึ้น มรภ.สงขลา เร่งปั้นอาสาล่ามภาษามือไทย 1336/0 15/08/2560
 9. 129ติวเข้มวิทยาลัยสอนนักศึกษาพิการ 2207/0 1/08/2560
 10. 130เปิดโลกการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนตาพิการ 1171/0 31/07/2560
 11. 131พิการแล้วไง !!เรียนอาชีพได้จบแถมมีงานทำ 2465/0 3/07/2560
 12. 132สอศ.เร่งขับเคลื่อนให้วิชาชีพคนพิการ 2016/0 20/06/2560
 13. 133มก.เปิดรับนิสิตออทิสติกเรียน ป.ตรี บริหารธุรกิจ 1595/0 26/05/2560
 14. 134สื่อปั้นศักยภาพเด็กพิการ 2754/0 13/03/2560
 15. 135ไอเอสบีเปิดหลักสูตร “เด็กพิเศษ” 3305/0 2/03/2560