ห้องข่าว มพพท. หน้า 863

กระทู้ทั้งหมด

 1. 12931กสทช.แนะเอกชนวิทยุ ทีวี เปิดโอกาสให้คนพิการได้รับข้อมูลข่าวสารได... 1086/0 20/03/2556
 2. 12932พะเยาช่วยเหลือครอบครัวพิการ 2355/1 20/03/2556
 3. 12933เปิดยิงธนูคนพิการโลก 2382/0 20/03/2556
 4. 12934จากการเล่นวิดีโอเกม เด็กออทิสติก โรคหดหู่ และโรคพาร์คินสัน มีอาก... 2848/0 20/03/2556
 5. 12935Senate OKs bill to curb disability parking violators 1510/0 19/03/2556
 6. 12936การถอนตัวจากภาวการณ์มีความรู้สึกร่วม (อิน) ของนักวิจัยมือใหม่ 1258/0 19/03/2556
 7. 12937คุณค่าช้าง มีมากกว่าที่เห็น ร่วมบำบัดบุคคลออทิสติกครั้งแรกของโลก 1514/0 19/03/2556
 8. 12938ภาวะ “ถูกจูงใจให้ตาบอด” กับจรรยาบรรณวิชาชีพ (2) : จรรยาบรรณที่ได... 1981/0 19/03/2556
 9. 12939การส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก – ชีวิตและสุขภาพ 2015/0 19/03/2556
 10. 12940‘วิทยาลัยในโรงงาน’ อีกทางเลือกของผู้ด้อยโอกาส 2691/2 11/10/2559
 11. 12941‘สรัลชา’ เลขาฯสภาทนาย ดูแล 2 บ้านอบอุ่น ภูมิใจว่าความช่วย ‘สาวพิ... 2529/0 19/03/2556
 12. 12942Zimbabwe: Support Athletes Living With Disability - Christopher ... 1795/0 18/03/2556
 13. 12943สาระสุขภาพแพทย์แผนไทย : หนูรักผัก 1360/0 18/03/2556
 14. 12944เคล็ดลับสุขภาพดี - หมั่นตรวจสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมห่างไกล “ม... 1701/0 18/03/2556
 15. 12945สมชาย แก้วประกอบ ถ่ายทอดศิลปะให้เด็กและเพื่อนครู 2195/0 18/03/2556