ห้องข่าว มพพท. หน้า 814

กระทู้ทั้งหมด

 1. 12196พบสาวสู้ชีวิตต้องดูแลแม่และน้องพิการถึง 3 คน 716/0 9/06/2556
 2. 12197สะพานสูงเปิดศูนย์บริการพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกา... 932/0 9/06/2556
 3. 12198การอบรมโครงการสร้างนักจัดรายการวิทยุคนพิการ โดยชมรมคนพิการนไทยใจ... 803/0 9/06/2556
 4. 12199 การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นคน – คุณหมอขอบอก...เรื่องดีๆ ที่ต้องอ่... 1140/0 8/06/2556
 5. 12200เปิดคลังเรื่องสุดฉาวรวมข่าวค(ร)าวกลวิธี'ดังทางลัด' 1091/0 8/06/2556
 6. 12201เวิร์คพอยท์' ออกมาชี้แจง กรณี 'เอมเมอรัล' น้อมรับผิดผู้เดียว 1088/0 8/06/2556
 7. 12202ชมรมแพทย์ชนบท ประกาศชัยชนะ ไม่ใช่แค่ P4P แต่หยุดหมอประดิษฐได้หลา... 647/0 8/06/2556
 8. 12203"น้องเอ๋อ" สาวใจสวยรั้วศิลปากร ขอกระดาษ 1 ล้านแผ่นเพื่อคนตาบอด 1331/0 8/06/2556
 9. 12204ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ แจ้งการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับนั... 945/0 8/06/2556
 10. 12205กสทช.ร่วมกับตำรวจ 191 ให้ประชาชนแจ้งเหตุผ่านสมาร์ทโฟน 1692/0 8/06/2556
 11. 12206สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์...บริการเวชศาสตร์สื่อความหมายสำหรับ... 1489/0 8/06/2556
 12. 12207โลกาภิวัตน์...มือเทียมชีวกล และ สายคาดสุขภาพ 2112/0 8/06/2556
 13. 12208"ประเวศ วะสี" ปาฐกถา 12 ปี สสส. ปลุกพลัง "สังคมเข้มแข็ง" 843/0 8/06/2556
 14. 12209ขอนแก่นจัดวันตลาดนัด…แรงงานคนพิการต้องการได้งานทำกว่า 900 คน 1382/0 7/06/2556
 15. 12210 สื่อสิ่งพิมพ์สุขภาพจิต 1024/0 7/06/2556