ห้องข่าว มพพท. หน้า 811

กระทู้ทั้งหมด

 1. 12151หนุ่มเบญจเพส แค้นถูกต่อย บุกเผารถจักรยาน 3 ล้อ คนพิการ พ่อของคู่... 971/0 11/04/2556
 2. 12152คอลัมน์: บทความพิเศษ: เม-กา-โล-มา-เนีย...ความผิดปกติทางจิต...คลั... 1902/0 11/04/2556
 3. 12153เตือนการกินลาบ หลู้ หมูดิบ เสี่ยงเป็นโรคไข้หูดับ ตาบอด อัมพาต แล... 1758/0 11/04/2556
 4. 12154กิจกรรมจิตอาสาพาน้องหูหนวกเที่ยวถ่ายรูปปลูกป่าชายเลนสมุทรสาคร 2742/0 11/04/2556
 5. 12155เด็กอ้วนเสี่ยงต่อภาวะตาบอด 1899/0 11/04/2556
 6. 12156อบรมครูอาสา เพื่อสอนนักเรียนตาบอดให้ถ่ายภาพ รุ่นที่4 1006/0 11/04/2556
 7. 12157Voters to consider new tax to help people with developmental dis... 719/0 11/04/2556
 8. 12158ประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2556 1073/0 11/04/2556
 9. 12159 แพทย์แผนไทยฯ เตือนใช้ “ดินสอพอง” ห้ามผสมน้ำคลอง (ชมคลิป) 932/0 11/04/2556
 10. 12160พัทยาโมเดล เพื่อผู้พิการ-สูงวัย 3409/0 11/04/2556
 11. 12161ลดเวลาเรียกร้องค่าชดเชยให้สั้นลง 1789/0 11/04/2556
 12. 12162อบจ.สระแก้วผุดโครงการรวมใจ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ปลอดตาบอดจากต้อกระจ... 1274/0 11/04/2556
 13. 12163Aging and Disability Resource Center to hold open house 1019/0 10/04/2556
 14. 12164ครม.ไฟเขียวรถเมล์เอ็นจีวีแล้ว...ให้ความสำคัญกับผู้โดยสารพิการ 1056/0 10/04/2556
 15. 12165การปรับพฤติกรรมเรื่องเพศกับเด็กออทิสติก 1390/0 10/04/2556