ประชาสัมพันธ์ หน้า 8

กระทู้ทั้งหมด

  1. 106เชิญสตรีพิการฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน….ฟรี 948/0 20/05/2556
  2. 107ตู้คอนเทนเนอร์เก่า...อย่าทิ้ง! มอบให้คนพิการใช้ประโยชน์ 1086/0 30/04/2556
  3. 108ทุกปัญหามีทางออก กดโทร.1300 1458/0 23/04/2556
  4. 109คอลัมน์: WHAT'S ON: ชวนจิตอาสาอ่านหนังสือเสียงผู้พิการ 672/0 21/04/2556
  5. 110เชิญร่วมโครงการ “สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่ง... 774/0 17/04/2556
  6. 111ภาพวาดดอกไม้บอกอารมณ์...สมทบทุนช่วยเด็กออทิสติก 1166/0 9/04/2556
  7. 112หัวหินประกาศความพร้อมรองรับจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ 958/0 7/04/2556
  8. 113กรุงเทพมหานครจัดงานรับตำแหน่ง"เมืองหนังสือโลก2556"...อ่านหนังสือ... 1580/0 6/04/2556
  9. 114ผ้าป่าเพื่อชีวิต ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช 3444/0 6/03/2556