ประชาสัมพันธ์ หน้า 8

กระทู้ทั้งหมด

 1. 106เชิญชวนซื้อเสื้อเฉลิมพระเกียรติช่วยเด็กปัญญาอ่อน 1350/0 11/12/2556
 2. 107แนะแนวอาชีพและการตลาด...ใครก็ทำได้ 1512/0 20/11/2556
 3. 108เปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวช 1630/0 16/11/2556
 4. 109กทม.เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ วันท... 2026/1 15/11/2556
 5. 110รพ.มนารมย์จัดอบรม เทคนิคสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อ แม่ ลูก 2016/0 16/10/2556
 6. 111โครงการประกวดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 2450/0 12/10/2556
 7. 112โครงการลดอัตราตาบอดในเด็กไทย 1992/0 5/10/2556
 8. 113ทต.วิชิตขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการตรวจสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ 1927/0 4/10/2556
 9. 114ทุ่งครุเปิดลงทะเบียนรับเงินคนพิการ 2067/0 3/10/2556
 10. 115กทม.เชิญร่วมซื้อเสื้อ ช่วยผู้พิการทางสติปัญญา 2013/0 2/10/2556
 11. 116 สนข.จัดการประกวดออกแบบสิ่งของอำนวยความสะดวกคนชราและคนพิการ 1887/0 2/10/2556
 12. 117เชิญ...เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐฝึกอบรมหลักสูตรกา... 1829/0 1/10/2556
 13. 118เชิญประกวดเรียงความ... “ด้วยพระบารมี คนพิการร่วมใจ ก้าวไกลสู่ประ... 3001/1 24/10/2556
 14. 119ประกวดสื่อหนังสือ ”เด็กแอลดี” ปี2 3124/0 23/09/2556
 15. 12021 ก.ย.วันสันติภาพโลก 2463/0 20/09/2556