อาชีพ หน้า 8

 1. 106เกาะติดชีวิตคนพิการใจเกินร้อย จ.ขอนแก่น 3925/0 30/06/2560
 2. 107เคลื่อนชีวิตผู้พิการ สู่แรงงานสังคมพึ่งพาได้ 3246/0 30/06/2560
 3. 108ค้าปลีกแก้โจทย์แรงงานขาด รับนโยบายจ้างวัยเกษียณ คนพิการ 3221/0 27/06/2560
 4. 109องค์กรสนับสนุนการจ้างงานคนพิการฯ 2844/0 27/06/2560
 5. 110ปชช.สหรัฐแห่อุดหนุน 'ร้านกาแฟสร้างงานผู้พิการ' 2329/0 26/06/2560
 6. 111"Coffee Truck" สร้างอาชีพให้เด็กพิเศษ 1913/0 7/06/2560
 7. 112พม.จับมืออมตะนครจ้างคนพิการในภาคอุตสาหกรรม 2406/0 26/04/2560
 8. 113ยกระดับชีวิตคนพิการ "ซีพีเอฟ" จ้างงานสร้างประโยชน์ให้ชุมชน 1954/1 21/01/2561
 9. 114"ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน" แห่งแรกของไทย 2623/0 18/04/2560
 10. 115"กระทรวงแรงงาน ช่วยคนพิการมีงานทำ" 2146/0 3/04/2560
 11. 116เอกชนจัดหลักสูตรตัดเย็บผ้าให้คนพิการ 2037/0 30/03/2560
 12. 117นายกฯสั่งดูแลคนพิการเท่าเทียมจ้างงานเพิ่มพัฒนาชีวิต 1878/0 27/03/2560
 13. 118เล็งตั้งศูนย์บ่มเพาะอาชีพ “คนพิการ” กระตุ้นจ้างงาน 10 สาขา 2226/0 13/03/2560
 14. 119ชัยนาทนำร่องเปิดศูนย์ฝึกอาชีพด้านการเกษตรเพื่อคนพิการ 2007/0 7/03/2560
 15. 120จังหวัดลำปางเปิดศูนย์ฝึกอาชีพสมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง 1898/0 15/02/2560