การศึกษา หน้า 8

 1. 106มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการใ... 1513/0 29/11/2560
 2. 107เล็งชงรัฐเพิ่มงบฯการศึกษาคนพิการ 1603/0 21/11/2560
 3. 108เผยข้อสอบโอเน็ตปี 60 เสร็จพร้อมใช้ 1523/0 13/11/2560
 4. 109สช.พัฒนารร.การศึกษาพิเศษดูแลเด็กพิการให้ดีขึ้น 1364/0 3/11/2560
 5. 110อบรมครูเพื่อพัฒนา คัดกรองเด็กพิการ เข้าโรงเรียนพิเศษ 1046/0 31/10/2560
 6. 111โลกเงียบหลังเลนส์ 1320/0 14/09/2560
 7. 112ครม.เพิ่มค่าตอบแทนครูร.ร.เอกชนสอนเด็กพิการเท่าร.ร.รัฐ 1314/0 13/09/2560
 8. 113ศธ.แจงไม่ทอดทิ้งคนพิการ 1109/0 12/09/2560
 9. 114คนหูหนวกเพิ่มขึ้น มรภ.สงขลา เร่งปั้นอาสาล่ามภาษามือไทย 1235/0 15/08/2560
 10. 115ติวเข้มวิทยาลัยสอนนักศึกษาพิการ 2196/0 1/08/2560
 11. 116เปิดโลกการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนตาพิการ 1158/0 31/07/2560
 12. 117พิการแล้วไง !!เรียนอาชีพได้จบแถมมีงานทำ 2427/0 3/07/2560
 13. 118สอศ.เร่งขับเคลื่อนให้วิชาชีพคนพิการ 2000/0 20/06/2560
 14. 119มก.เปิดรับนิสิตออทิสติกเรียน ป.ตรี บริหารธุรกิจ 1576/0 26/05/2560
 15. 120สื่อปั้นศักยภาพเด็กพิการ 2739/0 13/03/2560