การศึกษา หน้า 8

 1. 106วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครผู้พิการเข้าศึกษาต่อระด... 3580/0 23/08/2561
 2. 107ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.กำแพงเพชร รับสมัครเด็กพิการ เพื่อขอรับทุนกา... 2918/0 21/08/2561
 3. 108นักศึกษาสาวประสบอุบัติเหตุจนพิการ ทุ่มเทฟันฝ่าจนได้เป็น “พยาบาล”... 2933/0 14/08/2561
 4. 109"เปลี่ยนบ้านเป็นห้องเรียน" เปลี่ยนผู้ปกครองสวมบทครูสอนลูกพิการ 2767/0 25/06/2561
 5. 110ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิ... 3051/0 23/05/2561
 6. 111ชวนสวมผ้าไทยในสถานศึกษา 3051/0 11/04/2561
 7. 112โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดร... 2740/0 8/03/2561
 8. 113สพฐ. เร่งพีอาร์เข้าถึงจัดการศึกษาให้เด็กพิการ 2250/0 23/02/2561
 9. 114สพฐ. เร่งพีอาร์เข้าถึงจัดการศึกษาให้เด็กพิการ 2481/0 22/02/2561
 10. 115กทม.เปิดงาน “เปิดบ้านศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 2197/0 22/02/2561
 11. 116ไฟเขียวแผนศึกษาคนพิการชูพอเพียง 2161/0 20/02/2561
 12. 117เปิดรับสมัครนักเรียนพิการในปีการศึกษา 2561 2471/0 19/02/2561
 13. 118คลอดแผนการศึกษาคนพิการฉบับที่ 3 2145/0 16/02/2561
 14. 119ไม่จบ ผู้ปกครองฮือซ้ำ จี้รัฐรับรอง 22 นักเรียนจุนพ้นบัญชีผู้พิกา... 1362/0 13/02/2561
 15. 120รัฐบาลจัดงานวันคนพิการสากล ปี '60 1695/0 4/12/2560