ห้องข่าว มพพท. หน้า 760

กระทู้ทั้งหมด

 1. 11386เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง - X-RAY สุขภาพ 1273/0 15/10/2556
 2. 11387แอมเวย์ชวนอ่านหนังสือเสียงช่วยผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ 542/0 15/10/2556
 3. 11388แอพพลิเคชั่น“Wheel-go-round” เพิ่มคุณภาพชีวิตมนุษย์ล้อ – กลางกระ... 614/0 15/10/2556
 4. 11389Deputy Mayor calls for maps for people with a disability 501/0 14/10/2556
 5. 11390Hidden disabilities: conceal or reveal? 1492/0 14/10/2556
 6. 11391คนพิการต่างจังหวัด....มีสิทธิขึ้นรถเมล์ไหม??? 3730/0 14/10/2556
 7. 11392รพ.เด็ก รณรงค์ลดอัตราตาบอดในเด็กไทย 1197/0 14/10/2556
 8. 11393ฝึกทักษะชีวิตด้วย“ดนตรีไทย” ครูสอนดี “นครราชสีมาปัญญานุกูล” 891/0 14/10/2556
 9. 11394น่าเวทนา! แม่เฒ่าวัย 70 นอนอัมพาต 7 ปี ไร้คนดูแล ทับอุจจาระปัสสา... 593/0 14/10/2556
 10. 11395UN report highlights technology’s potential to foster inclusion ... 519/0 13/10/2556
 11. 11396Finding An Invisible People 528/0 13/10/2556
 12. 11397ชง ป.ป.ช.ชุดใหญ่เปิดปมทุจริตซื้อรถเมล์ NGV 1270/0 13/10/2556
 13. 11398โพลวันไม้เท้าขาวสากล 'ผู้พิการทางสายตา'อยากได้โอกาสในการเรียน/กา... 610/0 13/10/2556
 14. 1139920 นวัตกรรมเข้ารอบสุดท้าย เตรียมพัฒนาให้เป็นจริงต่อไป 776/0 13/10/2556
 15. 11400หลายหน่วยงานร่วมจัดงานวันจัดการภัยพิบัติอาเซียนฯ 1269/0 13/10/2556