ประชาสัมพันธ์ หน้า 7

กระทู้ทั้งหมด

 1. 91กพร.เตรียมจัดแข่งฝีมือคนพิการครั้งที่7 2391/0 27/05/2558
 2. 92เชิญ...คนพิการ ร่วมโครงการฝึกอบรม 2380/0 8/05/2558
 3. 93ขยะแผ่นซีดีเก่า...อย่าทิ้งมีค่า..ชุบชีวิตผู้พิการไทย 15393/1 20/08/2560
 4. 94นักร้องตาบอดเสียงทรงพลัง เปิดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 1495/0 27/04/2558
 5. 95 แจ้ง...เลื่อนการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 1344/0 25/03/2557
 6. 96ศิลปะเพื่อ “คนพิเศษ” 1330/0 20/03/2557
 7. 97ดีแทคเปิดบริการ *1515 ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 1306/0 6/03/2557
 8. 98เชิญ...ช่วยช้อป ช่วยซื้อ ที่ร้าน ‘เรย์ปันกัน’ สังคมแห่งการแบ่งปั... 1590/0 2/03/2557
 9. 99คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเด็กพิเศษเข้าโครง... 1476/0 17/02/2557
 10. 100ร่วมออกร้าน งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ...ณ จ.อุดร 1681/0 12/02/2557
 11. 101สมาธิสร้างงานศิลป์ 1080/0 6/02/2557
 12. 102มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ...เปิดอบรมอาชีพนักพยากรณ์(หมอดู) ฟร... 1987/0 5/02/2557
 13. 103เชิญ “อบรมภาษามือไทยพื้นฐาน” 1249/0 31/01/2557
 14. 104เชิญ...ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 16 1376/0 9/01/2557
 15. 105มูลนิธิออทิสติก จัด 3 เสือ ปะทะ 1 สิงห์ 1360/0 27/12/2556