ประชาสัมพันธ์ หน้า 7

กระทู้ทั้งหมด

  1. 91บ้านปูให้ทุนประกอบธุรกิจเพื่อสังคม 642/0 21/05/2556
  2. 92เชิญสตรีพิการฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน….ฟรี 913/0 20/05/2556
  3. 93ตู้คอนเทนเนอร์เก่า...อย่าทิ้ง! มอบให้คนพิการใช้ประโยชน์ 1044/0 30/04/2556
  4. 94ทุกปัญหามีทางออก กดโทร.1300 1397/0 23/04/2556
  5. 95คอลัมน์: WHAT'S ON: ชวนจิตอาสาอ่านหนังสือเสียงผู้พิการ 642/0 21/04/2556
  6. 96เชิญร่วมโครงการ “สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่ง... 736/0 17/04/2556
  7. 97ภาพวาดดอกไม้บอกอารมณ์...สมทบทุนช่วยเด็กออทิสติก 1105/0 9/04/2556
  8. 98หัวหินประกาศความพร้อมรองรับจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ 882/0 7/04/2556
  9. 99กรุงเทพมหานครจัดงานรับตำแหน่ง"เมืองหนังสือโลก2556"...อ่านหนังสือ... 1500/0 6/04/2556
  10. 100ผ้าป่าเพื่อชีวิต ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช 3306/0 6/03/2556