ประชาสัมพันธ์ หน้า 6

กระทู้ทั้งหมด

 1. 76เชิญ...ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 16 915/0 9/01/2557
 2. 77มูลนิธิออทิสติก จัด 3 เสือ ปะทะ 1 สิงห์ 794/0 27/12/2556
 3. 78โครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการประจำปี 2556 776/0 19/12/2556
 4. 79เชิญชวนซื้อเสื้อเฉลิมพระเกียรติช่วยเด็กปัญญาอ่อน 762/0 11/12/2556
 5. 80แนะแนวอาชีพและการตลาด...ใครก็ทำได้ 1158/0 20/11/2556
 6. 81เปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวช 1043/0 16/11/2556
 7. 82กทม.เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ วันท... 1426/1 15/11/2556
 8. 83รพ.มนารมย์จัดอบรม เทคนิคสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อ แม่ ลูก 1459/0 16/10/2556
 9. 84โครงการประกวดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 1770/0 12/10/2556
 10. 85โครงการลดอัตราตาบอดในเด็กไทย 1368/0 5/10/2556
 11. 86ทต.วิชิตขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการตรวจสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ 1252/0 4/10/2556
 12. 87ทุ่งครุเปิดลงทะเบียนรับเงินคนพิการ 1348/0 3/10/2556
 13. 88กทม.เชิญร่วมซื้อเสื้อ ช่วยผู้พิการทางสติปัญญา 1366/0 2/10/2556
 14. 89 สนข.จัดการประกวดออกแบบสิ่งของอำนวยความสะดวกคนชราและคนพิการ 1390/0 2/10/2556
 15. 90เชิญ...เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐฝึกอบรมหลักสูตรกา... 1108/0 1/10/2556