ประชาสัมพันธ์ หน้า 6

กระทู้ทั้งหมด

 1. 76สมาธิสร้างงานศิลป์ 760/0 6/02/2557
 2. 77มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ...เปิดอบรมอาชีพนักพยากรณ์(หมอดู) ฟร... 1520/0 5/02/2557
 3. 78เชิญ “อบรมภาษามือไทยพื้นฐาน” 847/0 31/01/2557
 4. 79เชิญ...ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 16 980/0 9/01/2557
 5. 80มูลนิธิออทิสติก จัด 3 เสือ ปะทะ 1 สิงห์ 879/0 27/12/2556
 6. 81โครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการประจำปี 2556 795/0 19/12/2556
 7. 82เชิญชวนซื้อเสื้อเฉลิมพระเกียรติช่วยเด็กปัญญาอ่อน 853/0 11/12/2556
 8. 83แนะแนวอาชีพและการตลาด...ใครก็ทำได้ 1172/0 20/11/2556
 9. 84เปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวช 1192/0 16/11/2556
 10. 85กทม.เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ วันท... 1581/1 15/11/2556
 11. 86รพ.มนารมย์จัดอบรม เทคนิคสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อ แม่ ลูก 1561/0 16/10/2556
 12. 87โครงการประกวดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 1910/0 12/10/2556
 13. 88โครงการลดอัตราตาบอดในเด็กไทย 1536/0 5/10/2556
 14. 89ทต.วิชิตขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการตรวจสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ 1420/0 4/10/2556
 15. 90ทุ่งครุเปิดลงทะเบียนรับเงินคนพิการ 1507/0 3/10/2556