ประชาสัมพันธ์ หน้า 6

กระทู้ทั้งหมด

 1. 76กทม.เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ วันท... 1309/1 15/11/2556
 2. 77รพ.มนารมย์จัดอบรม เทคนิคสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อ แม่ ลูก 1417/0 16/10/2556
 3. 78โครงการประกวดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 1631/0 12/10/2556
 4. 79โครงการลดอัตราตาบอดในเด็กไทย 1165/0 5/10/2556
 5. 80ทต.วิชิตขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการตรวจสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ 1094/0 4/10/2556
 6. 81ทุ่งครุเปิดลงทะเบียนรับเงินคนพิการ 1238/0 3/10/2556
 7. 82กทม.เชิญร่วมซื้อเสื้อ ช่วยผู้พิการทางสติปัญญา 1156/0 2/10/2556
 8. 83 สนข.จัดการประกวดออกแบบสิ่งของอำนวยความสะดวกคนชราและคนพิการ 1247/0 2/10/2556
 9. 84เชิญ...เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐฝึกอบรมหลักสูตรกา... 1004/0 1/10/2556
 10. 85เชิญประกวดเรียงความ... “ด้วยพระบารมี คนพิการร่วมใจ ก้าวไกลสู่ประ... 1975/1 24/10/2556
 11. 86ประกวดสื่อหนังสือ ”เด็กแอลดี” ปี2 1893/0 23/09/2556
 12. 8721 ก.ย.วันสันติภาพโลก 1583/0 20/09/2556
 13. 88เชิญคนพิการอบรม “โครงการอบรมวิชาชีพ เสริมรายได้ให้กับคนพิการ” 1278/0 19/09/2556
 14. 89เชิญเสนอชื่อรับการคัดเลือก เป็น “ศิษย์เอกโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ ... 1307/0 14/09/2556
 15. 90ร่วมพิธียกเสาเอก ร.ร.สอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) 30 ส.ค.นี้ 1379/0 29/08/2556