ประชาสัมพันธ์ หน้า 6

กระทู้ทั้งหมด

 1. 76มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดรับตรงนิสิต คนพิการ ระดับปริญญาตรี... 2682/0 22/11/2559
 2. 77เชิญคนพิการในเขตกรุงเทพมหานคร...ร่วมทำแบบสอบถาม 2363/0 4/11/2559
 3. 78เชิญส่งประกวดเรียงความ งานวันคนพิการ ประจำปี 2559 3302/0 21/09/2559
 4. 79“100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์” เปิดละครใบ้ฟรี ทุกระดับชั้... 2957/0 9/09/2559
 5. 80เชิญคนพิการอบรมคอมพิวเตอร์ ๒ หลักสูตร...ฟรี 2664/0 8/08/2559
 6. 81รับสมัครคนพิการเข้าร่วมฝึกฝนเป็นวิทยากรกิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนา... 2959/0 2/06/2559
 7. 82กระทรวงวัฒนธรรมร่วมมือจัดเทศกาลคนรักละครใบ้ 2016 สนับสนุนศิลปินไ... 2373/0 18/05/2559
 8. 83จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเข้ารับการฝึกอาชีพ... 2799/1 30/04/2559
 9. 84เทศกาลคนรักละครใบ้ พบศิลปินระดับโลกพร้อมจัดแสดงในไทย 2677/0 5/04/2559
 10. 85เชิญคนพิการสมัครเข้าร่วมโครงการ "ความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนพ... 3147/0 31/03/2559
 11. 86โครงการอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อการทำงานในสถานประกอบการ 2986/0 26/02/2559
 12. 87ละครแทรกสด ประเด็นเรื่องผู้พิการ.........ชมฟรี!!!!! 2314/0 25/02/2559
 13. 88เชิญคนพิการอบรมคอมพิวเตอร์ ๒ หลักสูตร...ฟรี 2845/0 8/02/2559
 14. 89เชิญคนพิการทางการมองเห็น ร่วมสมัครเข้าโครงการ “การพัฒนาศักยภาพผู... 2467/0 29/01/2559
 15. 90ชวนคนพิการวิ่งด้วยกัน 20 มี.ค. 3009/0 17/12/2558