ประชาสัมพันธ์ หน้า 6

กระทู้ทั้งหมด

 1. 76ดีแทคเปิดบริการ *1515 ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 1017/0 6/03/2557
 2. 77เชิญ...ช่วยช้อป ช่วยซื้อ ที่ร้าน ‘เรย์ปันกัน’ สังคมแห่งการแบ่งปั... 1228/0 2/03/2557
 3. 78คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเด็กพิเศษเข้าโครง... 1135/0 17/02/2557
 4. 79ร่วมออกร้าน งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ...ณ จ.อุดร 1238/0 12/02/2557
 5. 80สมาธิสร้างงานศิลป์ 774/0 6/02/2557
 6. 81มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ...เปิดอบรมอาชีพนักพยากรณ์(หมอดู) ฟร... 1599/0 5/02/2557
 7. 82เชิญ “อบรมภาษามือไทยพื้นฐาน” 889/0 31/01/2557
 8. 83เชิญ...ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 16 1025/0 9/01/2557
 9. 84มูลนิธิออทิสติก จัด 3 เสือ ปะทะ 1 สิงห์ 973/0 27/12/2556
 10. 85โครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการประจำปี 2556 838/0 19/12/2556
 11. 86เชิญชวนซื้อเสื้อเฉลิมพระเกียรติช่วยเด็กปัญญาอ่อน 929/0 11/12/2556
 12. 87แนะแนวอาชีพและการตลาด...ใครก็ทำได้ 1237/0 20/11/2556
 13. 88เปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวช 1276/0 16/11/2556
 14. 89กทม.เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ วันท... 1662/1 15/11/2556
 15. 90รพ.มนารมย์จัดอบรม เทคนิคสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อ แม่ ลูก 1622/0 16/10/2556