ประชาสัมพันธ์ หน้า 6

กระทู้ทั้งหมด

 1. 76นักร้องตาบอดเสียงทรงพลัง เปิดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 1288/0 27/04/2558
 2. 77 แจ้ง...เลื่อนการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 1170/0 25/03/2557
 3. 78ศิลปะเพื่อ “คนพิเศษ” 1095/0 20/03/2557
 4. 79ดีแทคเปิดบริการ *1515 ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 1091/0 6/03/2557
 5. 80เชิญ...ช่วยช้อป ช่วยซื้อ ที่ร้าน ‘เรย์ปันกัน’ สังคมแห่งการแบ่งปั... 1355/0 2/03/2557
 6. 81คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเด็กพิเศษเข้าโครง... 1234/0 17/02/2557
 7. 82ร่วมออกร้าน งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ...ณ จ.อุดร 1388/0 12/02/2557
 8. 83สมาธิสร้างงานศิลป์ 853/0 6/02/2557
 9. 84มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ...เปิดอบรมอาชีพนักพยากรณ์(หมอดู) ฟร... 1743/0 5/02/2557
 10. 85เชิญ “อบรมภาษามือไทยพื้นฐาน” 983/0 31/01/2557
 11. 86เชิญ...ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 16 1132/0 9/01/2557
 12. 87มูลนิธิออทิสติก จัด 3 เสือ ปะทะ 1 สิงห์ 1115/0 27/12/2556
 13. 88โครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการประจำปี 2556 945/0 19/12/2556
 14. 89เชิญชวนซื้อเสื้อเฉลิมพระเกียรติช่วยเด็กปัญญาอ่อน 1080/0 11/12/2556
 15. 90แนะแนวอาชีพและการตลาด...ใครก็ทำได้ 1310/0 20/11/2556