อบรม สัมมนา ประชุม รับสมัคร แข่งขัน... หน้า 6

 1. 76จุดประกาย ‘โค้ดดิ้ง’ หนุนผู้พิการใช้เทคโนฯ ข้ามขีดจำกัด 982/0 29/11/2559
 2. 77พัฒนาคนพัฒนาชาติ:แข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ 1112/0 18/11/2559
 3. 78เพิ่ม 3 สาขาใหม่แข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 918/0 14/11/2559
 4. 79หนุนปฏิรูปการเงิน-การคลัง ส่งเสริมนวัตกรรมรับ ศก.กระแสใหม่ 1489/0 20/10/2559
 5. 80กมธ.สิทธิมนุษยชนอาเซียนดันรับรองสิทธิผู้พิการทั่วภูมิภาคภายในปี ... 1054/0 12/10/2559
 6. 81กลุ่มทรูร่วมสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์หูหนวกโลกประจำปี 2559 1211/0 30/09/2559
 7. 82กสทช.ประชุมร่างมาตรฐานบริการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ... 1296/0 30/09/2559
 8. 83มจธ.ร่วม ABAC เพิ่มอาชีพใหม่ให้ผู้พิการทางสายตา 1039/0 29/09/2559
 9. 84คอตโต้ คว้าเครื่องหมายผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ 1231/0 29/09/2559
 10. 85มรภ.สงขลา ปั้นล่ามภาษามือไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร ช่วยคนหูห... 1373/0 23/09/2559
 11. 86สนช. เปิดการสัมมนาเรื่อง “เดินหน้ายุทธศาสตร์ AAA สู่การพัฒนาที่ย... 913/0 20/09/2559
 12. 87ขาดแคลนล่ามภาษามือ มรภ.สงขลาติวบุคลากร 1277/0 12/09/2559
 13. 88ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพท่องเที่ยวโลก 1082/0 7/09/2559
 14. 89สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาสัญจร ที่จังหวัดเชียงใหม่ 1204/0 5/09/2559
 15. 90มจธ.จัดประกวด “นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ” เพื่อสนับสนุนสิ่ง... 974/0 30/08/2559