เทคโนโลยี หน้า 6

กระทู้ทั้งหมด

 1. 76Envision Glasses แว่นตา AI อัจฉริยะ เสมือนเป็นดวงตาให้แก่ผู้พิกา... 2035/0 18/03/2565
 2. 77IRPC ลุยส่งมอบพร้อมอบรมการใช้โดรนเกษตรอัจฉริยะ 2004/0 8/03/2565
 3. 78อุปกรณ์ช่วยแสดงตำแหน่ง QR Code เพื่อคนตาบอดของจุฬาฯ จดทะเบียนอนุ... 2067/0 25/02/2565
 4. 79กระทรวง อว.ส่ง "220 นวัตกรรม” ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 1726/0 14/02/2565
 5. 80NFT เมตาเวิร์ส เทคโนโลยี ที่เทนนิสออสเตรเลียน โอเพ่น ใช้เกาะติดเ... 1323/0 7/02/2565
 6. 81ระบบสั่นแจ้งเตือนคนตาบอด - บอกระยะของสิ่งกีดขวางได้ ไม่ต้องใช้ไม... 1062/0 28/01/2565
 7. 82หุ่นยนต์บริการในร้านกาแฟ บังคับด้วยผู้พิการนอนติดเตียง ต้นแบบการ... 971/0 21/01/2565
 8. 83นักศึกษาหนวกในจีนช่วยพัฒนาผู้ประกาศข่าวภาษามือ Al 828/0 8/12/2564
 9. 84มหิดล พัฒนาแอพพลิเคชั่น "CSE for Deaf" คัมภีร์สุขภาวะทางเพศ ในโล... 934/0 30/11/2564
 10. 85พม. จับมือภาคีเครือข่ายสร้างอนาคตให้คนพิการ มุ่งส่งเสริมอาชีพด้า... 1025/0 26/11/2564
 11. 86TD Pilot อุปกรณ์ช่วยคนพิการสำหรับ iPad 875/0 24/11/2564
 12. 87#ยกระดับสู่สากล #STAND BY OWN 855/0 23/11/2564
 13. 88นักวิจัยประสบความสำเร็จ ใช้ AI ตีความคลื่นสมองคนพิการ ให้สื่อสาร... 796/0 12/11/2564
 14. 89ซัมซุง รับรางวัล “TAB Digital Inclusive Awards 2021” จากสมาคมคนต... 617/0 3/11/2564
 15. 90ถึงเวลาองค์กรต่างๆ ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ ด้วยการเปล... 1422/0 22/09/2564