เทคโนโลยี หน้า 6

กระทู้ทั้งหมด

 1. 76Horus อุปกรณ์ “ช่วยเหลือ จดจำ นำทาง” ให้กับผู้พิการและบกพร่องทาง... 1302/0 21/11/2559
 2. 77มะกันพัฒนา Bionic eye สำเร็จ ปลูกถ่ายให้คนตาบอดมองเห็นจุด-เส้นได... 1381/0 14/11/2559
 3. 78แรงบันดาลใจจากคนพิการ สตาร์ทอัปอินเดียพัฒนากระดานหมากรุกอัจฉริยะ... 1388/0 8/11/2559
 4. 79นักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อเด็กออทิสติก 1367/0 1/11/2559
 5. 80"เนคเทค 3 ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัยใช้ได้จริง" 1385/0 13/09/2559
 6. 81มธ.ผลิต 2 นวัตกรรม ฟื้นฟูผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 1950/0 5/08/2559
 7. 82ทีมชนะเลิศ “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคน... 1416/0 4/08/2559
 8. 83สาวอเมริกันขาอัมพาตใช้เทคโนโลยีช่วยเดินเขา Appalachian Trail 1395/0 3/08/2559
 9. 84ศิริราชเล็งสร้าง “แว่นตาเซ็นเซอร์” ช่วยผู้ป่วยอัมพาตคุม “วีลแชร์... 1574/0 15/06/2559
 10. 85แอพฯ พาคนตาบอดขึ้นรถเมล์ 1965/0 2/06/2559
 11. 86นี่อาจเป็นอีกหนึ่งวิธีการช่วยเหลือผู้พิการทางร่างกายในโลกอนาคต? 1698/0 10/05/2559
 12. 87ตุรกีออกแบบ “แว่นตาเมาส์” สำหรับคนพิการ 1689/0 4/05/2559
 13. 88แอปเปิลเผยแพร่เรื่องดีๆจากผู้ป่วยออทิสติก 1777/0 18/04/2559
 14. 89ยูเออีใช้แอพฯ ช่วยเด็กออทิสติก 1809/0 7/04/2559
 15. 90สุดยอด!! facebook เปิดตัว tool ช่วยเหลือคนตาบอดให้เข้าถึงภาพบนฟี... 1532/0 7/04/2559