การศึกษา หน้า 6

 1. 76"ศิลปะ มข.โอกาสของเด็กออทิสติก" 2285/0 17/02/2560
 2. 77สปท.เตรียมพิจารณาแผนปฏิรูปการศึกษาคนพิการ 1788/0 23/12/2559
 3. 78จีนกำหนดมาตรฐานการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการ 1817/0 16/12/2559
 4. 79สปท.เห็นชอบร่างกฎหมายตั้งกองทุนช่วยการศึกษาคนพิการ 2375/0 14/12/2559
 5. 80สปท.เตรียมพิจารณารายงานปฏิรูปการศึกษาผู้พิการ 2041/0 9/12/2559
 6. 81การจัดการศึกษาสำหรับคนหูหนวก การผลิตและการบริการล่ามภาษามือ : ปั... 2967/0 3/11/2559
 7. 82เด็กพิการ 65 ล้านคนทั่วโลก...ไม่ได้รับการศึกษา 1960/0 21/10/2559
 8. 83ตั้งเป้าศตวรรษที่ 21 คนพิการต้องเข้าถึงการศึกษาเท่าเทียม 2060/0 12/09/2559
 9. 84ศธ.ผนึก 3 กระทรวง คัดกรองเด็กพิการนำเข้าระบบการศึกษา 2145/0 1/09/2559
 10. 85ปทุมธานีมอบทุนการศึกษา เด็กออทิสติกและเด็กพิการ 2113/0 1/09/2559
 11. 86สพฐ.ไม่ปิดกั้นเด็กพิเศษเรียนร่วม 1883/0 31/05/2559
 12. 87สพฐ.วางแนวทางจัดการศึกษาคนพิการ 2389/0 19/04/2559
 13. 88มก.เปิดรับตรง บุคคลออทิสติก 2153/0 7/04/2559
 14. 89สพฐ.ลดเหลื่อมล้ำเพิ่มรร.ดูแลเด็กพิการ 1616/0 23/03/2559
 15. 90ครม.ไฟเขียวตั้งโฮมสคูลเฉพาะความพิการ 1346/0 3/03/2559