การศึกษา หน้า 6

 1. 76ปี 59 สพฐ.ประกาศเป็นปีดูแลเด็กพิการ 988/0 23/12/2558
 2. 77บัณฑิตสาวชาวนราธิวาสพิการแขนขา สู้ชีวิตจนเรียนจบ ป.ตรี 1174/0 30/11/2558
 3. 784 บัณฑิตออทิสติก คว้าปริญญาตรี 1287/0 20/11/2558
 4. 79น่าชื่นชม 14 บัณฑิตพิเศษ รับปริญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีนี้ 1370/0 19/11/2558
 5. 80อาชีวะให้โอกาสเด็กออทิสติก 1199/0 5/11/2558
 6. 81ไอเดียเก๋! ให้นักเรียนออทิสติก ทำกิจกรรมเลี้ยงไก่นเรศวร ฟื้นฟูพั... 1020/0 4/11/2558
 7. 82ผู้ว่าฯนราฯมอบทุนแก่เด็กออทิสติก-พิการ 1261/0 21/10/2558
 8. 83หนุนตั้งศูนย์การเรียนคนพิการ 963/0 20/08/2558
 9. 84สมศ. เผยคนพิการไทยได้งานทำเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 26 พร้อมแนะโรงเรีย... 1134/0 14/08/2558
 10. 85ประเทศอาเซียนดึงคนพิการเข้าถึงการศึกษา 1104/0 4/08/2558
 11. 86ชงศธ.รื้อใหญ่ดูแลสถานศึกษาทั่วประเทศ 1256/0 4/08/2558
 12. 87‘เปิดประตูแห่งโอกาส’อาชีวศึกษาเพื่อเด็กพิเศษ 1353/0 23/07/2558
 13. 88สจล.ดันแนวคิด“The Gifted of The Gifted” เปิดโควตาผู้พิการเรียนต่... 1119/0 7/07/2558
 14. 89สพฐ.กรุยทางตลาดแรงงานรองรับเด็กพิการ 1491/0 2/07/2558
 15. 90เล็งเพิ่ม207ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 1192/0 24/05/2558