การศึกษา หน้า 6

 1. 76คลอดแผนการศึกษาคนพิการฉบับที่ 3 2085/0 16/02/2561
 2. 77ไม่จบ ผู้ปกครองฮือซ้ำ จี้รัฐรับรอง 22 นักเรียนจุนพ้นบัญชีผู้พิกา... 1268/0 13/02/2561
 3. 78รัฐบาลจัดงานวันคนพิการสากล ปี '60 1629/0 4/12/2560
 4. 79มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษ 105 ทุน รวมเงิน 52... 1357/0 1/12/2560
 5. 80มก.ปลื้มมอบโล่ 5 บัณฑิตใหม่ ออทิสติก 1405/0 30/11/2560
 6. 81มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการใ... 1480/0 29/11/2560
 7. 82เล็งชงรัฐเพิ่มงบฯการศึกษาคนพิการ 1572/0 21/11/2560
 8. 83เผยข้อสอบโอเน็ตปี 60 เสร็จพร้อมใช้ 1493/0 13/11/2560
 9. 84สช.พัฒนารร.การศึกษาพิเศษดูแลเด็กพิการให้ดีขึ้น 1318/0 3/11/2560
 10. 85อบรมครูเพื่อพัฒนา คัดกรองเด็กพิการ เข้าโรงเรียนพิเศษ 995/0 31/10/2560
 11. 86โลกเงียบหลังเลนส์ 1274/0 14/09/2560
 12. 87ครม.เพิ่มค่าตอบแทนครูร.ร.เอกชนสอนเด็กพิการเท่าร.ร.รัฐ 1288/0 13/09/2560
 13. 88ศธ.แจงไม่ทอดทิ้งคนพิการ 1085/0 12/09/2560
 14. 89คนหูหนวกเพิ่มขึ้น มรภ.สงขลา เร่งปั้นอาสาล่ามภาษามือไทย 1197/0 15/08/2560
 15. 90ติวเข้มวิทยาลัยสอนนักศึกษาพิการ 2168/0 1/08/2560