สิ่งอำนวยความสะดวก หน้า 55

 1. 811สาธิต "คนตาบอด" กาบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2683/0 24/02/2556
 2. 812ปูเร่งหน่วยงานจัดสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ-ผู้สูงอายุ 2088/0 24/02/2556
 3. 813กรมเจ้าท่าปรับปรุงท่าเรือเพื่อคนพิการ 2109/0 22/02/2556
 4. 814คนพิการสายตา4พันคนพร้อมไปใช้สิทธิ วอน กกต.กทม.อำนวยความสะดวก 1900/0 22/02/2556
 5. 815ครม.สั่ง-เลิกใช้"ส้วมนั่งยอง" 1993/0 22/02/2556
 6. 816กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำโครงการปรับปร... 2175/0 22/02/2556
 7. 817โฮมโปรเดินหน้าตอบแทนสังคม....ส่งมอบโครงการห้องน้ำของหนูและคนพิกา... 1927/0 17/02/2556
 8. 818ขสมก.เปิดโครงการนำร่องอำนวยความสะดวกคนพิการ 2230/0 16/02/2556
 9. 819บ้านใจดีสำหรับผู้สูงอายุ-ผู้พิการ 2217/0 13/02/2556
 10. 820คมนาคมจัดทัวร์คนพิการนำร่องเตรียมปรับยกมาตรฐานการบริการรับ AEC 3105/0 27/02/2556
 11. 821เพิ่มเวลาให้บริการรถผู้พิการฯ ถึงสิ้น มี.ค. 1712/0 7/02/2556
 12. 822รถไฟนำร่องปรับปรุงตู้โดยสารให้บริการผู้พิการ 1922/0 7/02/2556
 13. 823จท.เล็งแก้ กม.เดินเรือรับ AECปรับปรุงโป๊ะเพื่อรองรับคนพิการ 1780/0 27/02/2556
 14. 824คมนาคมจัดเวิร์กชอปพัฒนาขนส่งสำหรับคนพิการ 2864/1 2/02/2556
 15. 825คนพิการแอฟริกาเข้าเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการบนรถไฟฟ... 2053/0 5/10/2555