สิ่งอำนวยความสะดวก หน้า 52

 1. 766ปูเร่งหน่วยงานจัดสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ-ผู้สูงอายุ 2029/0 24/02/2556
 2. 767กรมเจ้าท่าปรับปรุงท่าเรือเพื่อคนพิการ 2034/0 22/02/2556
 3. 768คนพิการสายตา4พันคนพร้อมไปใช้สิทธิ วอน กกต.กทม.อำนวยความสะดวก 1800/0 22/02/2556
 4. 769ครม.สั่ง-เลิกใช้"ส้วมนั่งยอง" 1892/0 22/02/2556
 5. 770กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำโครงการปรับปร... 2054/0 22/02/2556
 6. 771โฮมโปรเดินหน้าตอบแทนสังคม....ส่งมอบโครงการห้องน้ำของหนูและคนพิกา... 1842/0 17/02/2556
 7. 772ขสมก.เปิดโครงการนำร่องอำนวยความสะดวกคนพิการ 2102/0 16/02/2556
 8. 773บ้านใจดีสำหรับผู้สูงอายุ-ผู้พิการ 2125/0 13/02/2556
 9. 774คมนาคมจัดทัวร์คนพิการนำร่องเตรียมปรับยกมาตรฐานการบริการรับ AEC 3017/0 27/02/2556
 10. 775เพิ่มเวลาให้บริการรถผู้พิการฯ ถึงสิ้น มี.ค. 1596/0 7/02/2556
 11. 776รถไฟนำร่องปรับปรุงตู้โดยสารให้บริการผู้พิการ 1812/0 7/02/2556
 12. 777จท.เล็งแก้ กม.เดินเรือรับ AECปรับปรุงโป๊ะเพื่อรองรับคนพิการ 1654/0 27/02/2556
 13. 778คมนาคมจัดเวิร์กชอปพัฒนาขนส่งสำหรับคนพิการ 2751/1 2/02/2556
 14. 779คนพิการแอฟริกาเข้าเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการบนรถไฟฟ... 1985/0 5/10/2555
 15. 780ผุดแท็กซี่คนพิการ-รองรับ ‘เออีซี’ 2543/0 2/10/2555