สิ่งอำนวยความสะดวก หน้า 51

 1. 751คนพิการสายตา4พันคนพร้อมไปใช้สิทธิ วอน กกต.กทม.อำนวยความสะดวก 1760/0 22/02/2556
 2. 752ครม.สั่ง-เลิกใช้"ส้วมนั่งยอง" 1864/0 22/02/2556
 3. 753กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำโครงการปรับปร... 2028/0 22/02/2556
 4. 754โฮมโปรเดินหน้าตอบแทนสังคม....ส่งมอบโครงการห้องน้ำของหนูและคนพิกา... 1823/0 17/02/2556
 5. 755ขสมก.เปิดโครงการนำร่องอำนวยความสะดวกคนพิการ 2070/0 16/02/2556
 6. 756บ้านใจดีสำหรับผู้สูงอายุ-ผู้พิการ 2078/0 13/02/2556
 7. 757คมนาคมจัดทัวร์คนพิการนำร่องเตรียมปรับยกมาตรฐานการบริการรับ AEC 2970/0 27/02/2556
 8. 758เพิ่มเวลาให้บริการรถผู้พิการฯ ถึงสิ้น มี.ค. 1551/0 7/02/2556
 9. 759รถไฟนำร่องปรับปรุงตู้โดยสารให้บริการผู้พิการ 1764/0 7/02/2556
 10. 760จท.เล็งแก้ กม.เดินเรือรับ AECปรับปรุงโป๊ะเพื่อรองรับคนพิการ 1607/0 27/02/2556
 11. 761คมนาคมจัดเวิร์กชอปพัฒนาขนส่งสำหรับคนพิการ 2714/1 2/02/2556
 12. 762คนพิการแอฟริกาเข้าเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการบนรถไฟฟ... 1933/0 5/10/2555
 13. 763ผุดแท็กซี่คนพิการ-รองรับ ‘เออีซี’ 2471/0 2/10/2555