สิ่งอำนวยความสะดวก หน้า 50

 1. 736กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำโครงการปรับปร... 2015/0 22/02/2556
 2. 737โฮมโปรเดินหน้าตอบแทนสังคม....ส่งมอบโครงการห้องน้ำของหนูและคนพิกา... 1809/0 17/02/2556
 3. 738ขสมก.เปิดโครงการนำร่องอำนวยความสะดวกคนพิการ 2049/0 16/02/2556
 4. 739บ้านใจดีสำหรับผู้สูงอายุ-ผู้พิการ 2051/0 13/02/2556
 5. 740คมนาคมจัดทัวร์คนพิการนำร่องเตรียมปรับยกมาตรฐานการบริการรับ AEC 2936/0 27/02/2556
 6. 741เพิ่มเวลาให้บริการรถผู้พิการฯ ถึงสิ้น มี.ค. 1525/0 7/02/2556
 7. 742รถไฟนำร่องปรับปรุงตู้โดยสารให้บริการผู้พิการ 1741/0 7/02/2556
 8. 743จท.เล็งแก้ กม.เดินเรือรับ AECปรับปรุงโป๊ะเพื่อรองรับคนพิการ 1587/0 27/02/2556
 9. 744คมนาคมจัดเวิร์กชอปพัฒนาขนส่งสำหรับคนพิการ 2689/1 2/02/2556
 10. 745คนพิการแอฟริกาเข้าเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการบนรถไฟฟ... 1903/0 5/10/2555
 11. 746ผุดแท็กซี่คนพิการ-รองรับ ‘เออีซี’ 2424/0 2/10/2555