ประชาสัมพันธ์ หน้า 5

กระทู้ทั้งหมด

 1. 61 แจ้ง...เลื่อนการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 861/0 25/03/2557
 2. 62ศิลปะเพื่อ “คนพิเศษ” 824/0 20/03/2557
 3. 63ดีแทคเปิดบริการ *1515 ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 887/0 6/03/2557
 4. 64เชิญ...ช่วยช้อป ช่วยซื้อ ที่ร้าน ‘เรย์ปันกัน’ สังคมแห่งการแบ่งปั... 1115/0 2/03/2557
 5. 65คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเด็กพิเศษเข้าโครง... 981/0 17/02/2557
 6. 66ร่วมออกร้าน งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ...ณ จ.อุดร 1074/0 12/02/2557
 7. 67สมาธิสร้างงานศิลป์ 738/0 6/02/2557
 8. 68มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ...เปิดอบรมอาชีพนักพยากรณ์(หมอดู) ฟร... 1416/0 5/02/2557
 9. 69เชิญ “อบรมภาษามือไทยพื้นฐาน” 736/0 31/01/2557
 10. 70เชิญ...ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 16 906/0 9/01/2557
 11. 71มูลนิธิออทิสติก จัด 3 เสือ ปะทะ 1 สิงห์ 782/0 27/12/2556
 12. 72โครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการประจำปี 2556 764/0 19/12/2556
 13. 73เชิญชวนซื้อเสื้อเฉลิมพระเกียรติช่วยเด็กปัญญาอ่อน 753/0 11/12/2556
 14. 74แนะแนวอาชีพและการตลาด...ใครก็ทำได้ 1151/0 20/11/2556
 15. 75เปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวช 966/0 16/11/2556