ประชาสัมพันธ์ หน้า 5

กระทู้ทั้งหมด

 1. 61แผนการรับนิสิต นักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2559 1773/0 2/11/2558
 2. 62เชิญผู้สนใจร่วมประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเ... 1572/0 26/10/2558
 3. 63เชิญ...คนพิการร่วมอบรมนวดไทยเพื่อประกอบอาชีพ ฟรี! 1511/0 21/10/2558
 4. 64ฝ้าย-ไอซ์-ยีนชวนซื้อดอกแก้วกัลยาช่วยเหลือคนพิการ 1462/0 20/10/2558
 5. 65วันไม้เท้าขาวสากล โจนัส แอนเดอร์สัน’ ยกนิ้วความสามารถ “ศิลปินไม้... 1068/0 15/10/2558
 6. 66เชิญประกวดเรียงความ งานวันคนพิการ ประจำปี 2558 3721/0 1/09/2558
 7. 67ประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด 1505/0 28/07/2558
 8. 68เชิญ...ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษามือไทย 2404/0 18/06/2558
 9. 69ขยายเวลา...รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1477/0 9/06/2558
 10. 70กพร.เตรียมจัดแข่งฝีมือคนพิการครั้งที่7 1973/0 27/05/2558
 11. 71เชิญ...คนพิการ ร่วมโครงการฝึกอบรม 1910/0 8/05/2558
 12. 72ขยะแผ่นซีดีเก่า...อย่าทิ้งมีค่า..ชุบชีวิตผู้พิการไทย 10792/1 20/08/2560
 13. 73นักร้องตาบอดเสียงทรงพลัง เปิดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 1218/0 27/04/2558
 14. 74 แจ้ง...เลื่อนการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 1015/0 25/03/2557
 15. 75ศิลปะเพื่อ “คนพิเศษ” 980/0 20/03/2557