ประชาสัมพันธ์ หน้า 5

กระทู้ทั้งหมด

 1. 61เชิญชวนซื้อเสื้อเฉลิมพระเกียรติช่วยเด็กปัญญาอ่อน 731/0 11/12/2556
 2. 62แนะแนวอาชีพและการตลาด...ใครก็ทำได้ 1130/0 20/11/2556
 3. 63เปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวช 946/0 16/11/2556
 4. 64กทม.เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ วันท... 1281/1 15/11/2556
 5. 65รพ.มนารมย์จัดอบรม เทคนิคสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อ แม่ ลูก 1368/0 16/10/2556
 6. 66โครงการประกวดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 1579/0 12/10/2556
 7. 67โครงการลดอัตราตาบอดในเด็กไทย 1121/0 5/10/2556
 8. 68ทต.วิชิตขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการตรวจสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ 1051/0 4/10/2556
 9. 69ทุ่งครุเปิดลงทะเบียนรับเงินคนพิการ 1201/0 3/10/2556
 10. 70กทม.เชิญร่วมซื้อเสื้อ ช่วยผู้พิการทางสติปัญญา 1100/0 2/10/2556
 11. 71 สนข.จัดการประกวดออกแบบสิ่งของอำนวยความสะดวกคนชราและคนพิการ 1194/0 2/10/2556
 12. 72เชิญ...เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐฝึกอบรมหลักสูตรกา... 981/0 1/10/2556
 13. 73เชิญประกวดเรียงความ... “ด้วยพระบารมี คนพิการร่วมใจ ก้าวไกลสู่ประ... 1936/1 24/10/2556
 14. 74ประกวดสื่อหนังสือ ”เด็กแอลดี” ปี2 1818/0 23/09/2556
 15. 7521 ก.ย.วันสันติภาพโลก 1533/0 20/09/2556