ประชาสัมพันธ์ หน้า 5

กระทู้ทั้งหมด

 1. 61กทม.เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ วันท... 1272/1 15/11/2556
 2. 62รพ.มนารมย์จัดอบรม เทคนิคสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อ แม่ ลูก 1355/0 16/10/2556
 3. 63โครงการประกวดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 1561/0 12/10/2556
 4. 64โครงการลดอัตราตาบอดในเด็กไทย 1113/0 5/10/2556
 5. 65ทต.วิชิตขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการตรวจสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ 1046/0 4/10/2556
 6. 66ทุ่งครุเปิดลงทะเบียนรับเงินคนพิการ 1190/0 3/10/2556
 7. 67กทม.เชิญร่วมซื้อเสื้อ ช่วยผู้พิการทางสติปัญญา 1093/0 2/10/2556
 8. 68 สนข.จัดการประกวดออกแบบสิ่งของอำนวยความสะดวกคนชราและคนพิการ 1184/0 2/10/2556
 9. 69เชิญ...เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐฝึกอบรมหลักสูตรกา... 971/0 1/10/2556
 10. 70เชิญประกวดเรียงความ... “ด้วยพระบารมี คนพิการร่วมใจ ก้าวไกลสู่ประ... 1912/1 24/10/2556
 11. 71ประกวดสื่อหนังสือ ”เด็กแอลดี” ปี2 1796/0 23/09/2556
 12. 7221 ก.ย.วันสันติภาพโลก 1514/0 20/09/2556
 13. 73เชิญคนพิการอบรม “โครงการอบรมวิชาชีพ เสริมรายได้ให้กับคนพิการ” 1227/0 19/09/2556
 14. 74เชิญเสนอชื่อรับการคัดเลือก เป็น “ศิษย์เอกโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ ... 1251/0 14/09/2556
 15. 75ร่วมพิธียกเสาเอก ร.ร.สอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) 30 ส.ค.นี้ 1279/0 29/08/2556