ประชาสัมพันธ์ หน้า 5

กระทู้ทั้งหมด

 1. 61สมาธิสร้างงานศิลป์ 724/0 6/02/2557
 2. 62มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ...เปิดอบรมอาชีพนักพยากรณ์(หมอดู) ฟร... 1399/0 5/02/2557
 3. 63เชิญ “อบรมภาษามือไทยพื้นฐาน” 723/0 31/01/2557
 4. 64เชิญ...ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 16 892/0 9/01/2557
 5. 65มูลนิธิออทิสติก จัด 3 เสือ ปะทะ 1 สิงห์ 766/0 27/12/2556
 6. 66โครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการประจำปี 2556 751/0 19/12/2556
 7. 67เชิญชวนซื้อเสื้อเฉลิมพระเกียรติช่วยเด็กปัญญาอ่อน 738/0 11/12/2556
 8. 68แนะแนวอาชีพและการตลาด...ใครก็ทำได้ 1137/0 20/11/2556
 9. 69เปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวช 952/0 16/11/2556
 10. 70กทม.เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ วันท... 1290/1 15/11/2556
 11. 71รพ.มนารมย์จัดอบรม เทคนิคสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อ แม่ ลูก 1394/0 16/10/2556
 12. 72โครงการประกวดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 1589/0 12/10/2556
 13. 73โครงการลดอัตราตาบอดในเด็กไทย 1130/0 5/10/2556
 14. 74ทต.วิชิตขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการตรวจสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ 1062/0 4/10/2556
 15. 75ทุ่งครุเปิดลงทะเบียนรับเงินคนพิการ 1213/0 3/10/2556