ประชาสัมพันธ์ หน้า 5

กระทู้ทั้งหมด

 1. 61เชิญ...ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษามือไทย 2159/0 18/06/2558
 2. 62ขยายเวลา...รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1286/0 9/06/2558
 3. 63กพร.เตรียมจัดแข่งฝีมือคนพิการครั้งที่7 1733/0 27/05/2558
 4. 64เชิญ...คนพิการ ร่วมโครงการฝึกอบรม 1638/0 8/05/2558
 5. 65ขยะแผ่นซีดีเก่า...อย่าทิ้งมีค่า..ชุบชีวิตผู้พิการไทย 9698/1 20/08/2560
 6. 66นักร้องตาบอดเสียงทรงพลัง เปิดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 1099/0 27/04/2558
 7. 67 แจ้ง...เลื่อนการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 889/0 25/03/2557
 8. 68ศิลปะเพื่อ “คนพิเศษ” 833/0 20/03/2557
 9. 69ดีแทคเปิดบริการ *1515 ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 899/0 6/03/2557
 10. 70เชิญ...ช่วยช้อป ช่วยซื้อ ที่ร้าน ‘เรย์ปันกัน’ สังคมแห่งการแบ่งปั... 1141/0 2/03/2557
 11. 71คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเด็กพิเศษเข้าโครง... 996/0 17/02/2557
 12. 72ร่วมออกร้าน งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ...ณ จ.อุดร 1086/0 12/02/2557
 13. 73สมาธิสร้างงานศิลป์ 747/0 6/02/2557
 14. 74มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ...เปิดอบรมอาชีพนักพยากรณ์(หมอดู) ฟร... 1436/0 5/02/2557
 15. 75เชิญ “อบรมภาษามือไทยพื้นฐาน” 759/0 31/01/2557