อบรม สัมมนา ประชุม รับสมัคร แข่งขัน... หน้า 5

 1. 61จัดแข่งขันฝีมือคนพิการ บูม คนแห่สมัครเพียบ 1713/0 8/02/2560
 2. 62กรมสุขภาพจิต จัดเวทีเพิ่มทักษะความรู้ดูแลเด็กวัยรุ่นยุคดิจิต 1607/0 8/02/2560
 3. 63การอ่านแสงสว่าง"น้องจ้อน" ความมืดมิด”ไม่ปิดกั้นการเรียนรู้ 1807/0 6/02/2560
 4. 64กพร.ฝึก “ช่างทำขาเทียม” ช่วยคนพิการเข้าถึงกายอุปกรณ์เพิ่ม 1235/0 26/01/2560
 5. 65สารพัดช่างสงขลาเจ๋งชนะเลิศสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุแ... 1866/0 23/01/2560
 6. 66หลักสูตร “เจ้าหน้าที่สำนักงาน” อีกหนึ่งหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มโอกาส... 1377/0 19/01/2560
 7. 67กพร.ลุยติวกราฟิกให้แรงงานคนพิการ 1404/0 18/01/2560
 8. 68คนพิการน่านจวกกลางวง-เงินกู้ช่วยเหลือช้า ฝึกอาชีพเป็นปีหาทุนไม่ไ... 1075/0 16/01/2560
 9. 69ชง 13 ประเด็น ทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1339/0 4/01/2560
 10. 70"อาสาสมัคร"กลไกช่วยพัฒนาเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ 1093/0 26/12/2559
 11. 71ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน 1342/0 19/12/2559
 12. 72กลุ่มมิตรผล คว้ารางวัลองค์กรสนับสนุน งานด้านคนพิการดีเด่น ประจำป... 1403/0 14/12/2559
 13. 73“ฟา พัทธนันท์” ผู้พิการทางสายตา คว้าถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพร... 1511/0 9/12/2559
 14. 74เสวนาวันสิทธิมนุษยชนปี59 1295/0 9/12/2559
 15. 75มจธ. เตรียมปล่อยแถว 22 คนพิการจากโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ ร... 1121/0 2/12/2559