การศึกษา หน้า 5

 1. 61Congratulations! “ลูกพระจอม” นักศึกษาโควตาวิศวกรรมติดล้อ 3153/0 20/11/2561
 2. 62การเข้าถึงโอกาสการเรียนอาชีวะของเด็กพิการ 3367/0 4/09/2561
 3. 63ความพิการไม่ใช่อุปสรรค! บัณฑิตสาวผู้สร้างแรงบันดาลใจ โชว์ใบปริญญ... 3430/0 3/09/2561
 4. 64วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครผู้พิการเข้าศึกษาต่อระด... 3410/0 23/08/2561
 5. 65ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.กำแพงเพชร รับสมัครเด็กพิการ เพื่อขอรับทุนกา... 2804/0 21/08/2561
 6. 66นักศึกษาสาวประสบอุบัติเหตุจนพิการ ทุ่มเทฟันฝ่าจนได้เป็น “พยาบาล”... 2859/0 14/08/2561
 7. 67"เปลี่ยนบ้านเป็นห้องเรียน" เปลี่ยนผู้ปกครองสวมบทครูสอนลูกพิการ 2679/0 25/06/2561
 8. 68ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิ... 2969/0 23/05/2561
 9. 69ชวนสวมผ้าไทยในสถานศึกษา 2956/0 11/04/2561
 10. 70โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดร... 2615/0 8/03/2561
 11. 71สพฐ. เร่งพีอาร์เข้าถึงจัดการศึกษาให้เด็กพิการ 2171/0 23/02/2561
 12. 72สพฐ. เร่งพีอาร์เข้าถึงจัดการศึกษาให้เด็กพิการ 2385/0 22/02/2561
 13. 73กทม.เปิดงาน “เปิดบ้านศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 2088/0 22/02/2561
 14. 74ไฟเขียวแผนศึกษาคนพิการชูพอเพียง 2093/0 20/02/2561
 15. 75เปิดรับสมัครนักเรียนพิการในปีการศึกษา 2561 2411/0 19/02/2561