การศึกษา หน้า 5

 1. 61เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ให้เยาวชนผู้พิการได้เรียนจ... 723/0 7/07/2564
 2. 62มรภ.สงขลาเตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการ-ออทิสติก 663/0 5/07/2564
 3. 63โครงการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้อ... 624/0 5/07/2564
 4. 64สสส.พัฒนา "หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ" 722/0 29/06/2564
 5. 65กรมอนามัย ย้ำ โรงเรียนที่เปิดสอน คุมเข้มความปลอดภัย ใช้มาตรการป้... 708/0 29/06/2564
 6. 66การศึกษาพิเศษประเทศไทย 658/0 14/05/2564
 7. 67ร่วมหารือจัดทำแผนงานโครงการกองทุนการศึกษาฯคนพิการในปี2564-2565 668/0 12/05/2564
 8. 68พก. ร่วม 6 หน่วยงาน MOU พัฒนาคนพิการ ด้านการศึกษา และการมีงานทำ 742/0 2/04/2564
 9. 69พก. ผนึก 6 หน่วยงาน เอ็มโอยูพัฒนาคนพิการด้านการศึกษา และการมีงาน... 712/0 1/04/2564
 10. 70กระทรวงศึกษาธิการหนุนทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการศึกษาคนพิการ 654/0 29/03/2564
 11. 71โควิดพ่นพิษ 4 มูลนิธิฯช่วยเยาวชนคนพิการ ยอดบริจาคลดฮวบ รับดูแลต่... 764/0 26/03/2564
 12. 72‘สอศ.’ ร่วมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชื่อมโยงผู้เรียนพิการสู่การมีอา... 672/0 26/03/2564
 13. 73“สวนดุสิต” เปิดหลักสูตรเชี่ยวชาญ ประกาศนียบัตรบัณฑิต “ล่ามภาษามื... 820/0 22/03/2564
 14. 74“ราชมงคลพระนคร” รับนศ.ผู้พิการต่อป.ตรี หนุนการศึกษาที่เท่าเทียม 722/0 15/03/2564
 15. 75วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่เปิดรับสมัครผู้พิการเข้ารับการศึกษา 643/0 8/03/2564