การศึกษา หน้า 5

 1. 61เล็งชงรัฐเพิ่มงบฯการศึกษาคนพิการ 1544/0 21/11/2560
 2. 62เผยข้อสอบโอเน็ตปี 60 เสร็จพร้อมใช้ 1478/0 13/11/2560
 3. 63สช.พัฒนารร.การศึกษาพิเศษดูแลเด็กพิการให้ดีขึ้น 1285/0 3/11/2560
 4. 64อบรมครูเพื่อพัฒนา คัดกรองเด็กพิการ เข้าโรงเรียนพิเศษ 973/0 31/10/2560
 5. 65โลกเงียบหลังเลนส์ 1235/0 14/09/2560
 6. 66ครม.เพิ่มค่าตอบแทนครูร.ร.เอกชนสอนเด็กพิการเท่าร.ร.รัฐ 1269/0 13/09/2560
 7. 67ศธ.แจงไม่ทอดทิ้งคนพิการ 1072/0 12/09/2560
 8. 68คนหูหนวกเพิ่มขึ้น มรภ.สงขลา เร่งปั้นอาสาล่ามภาษามือไทย 1172/0 15/08/2560
 9. 69ติวเข้มวิทยาลัยสอนนักศึกษาพิการ 2143/0 1/08/2560
 10. 70เปิดโลกการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนตาพิการ 1103/0 31/07/2560
 11. 71พิการแล้วไง !!เรียนอาชีพได้จบแถมมีงานทำ 2213/0 3/07/2560
 12. 72สอศ.เร่งขับเคลื่อนให้วิชาชีพคนพิการ 1941/0 20/06/2560
 13. 73มก.เปิดรับนิสิตออทิสติกเรียน ป.ตรี บริหารธุรกิจ 1483/0 26/05/2560
 14. 74สื่อปั้นศักยภาพเด็กพิการ 2669/0 13/03/2560
 15. 75ไอเอสบีเปิดหลักสูตร “เด็กพิเศษ” 2802/0 2/03/2560