การศึกษา หน้า 5

 1. 61เด็กพิการ 65 ล้านคนทั่วโลก...ไม่ได้รับการศึกษา 1928/0 21/10/2559
 2. 62ตั้งเป้าศตวรรษที่ 21 คนพิการต้องเข้าถึงการศึกษาเท่าเทียม 1876/0 12/09/2559
 3. 63ศธ.ผนึก 3 กระทรวง คัดกรองเด็กพิการนำเข้าระบบการศึกษา 2110/0 1/09/2559
 4. 64ปทุมธานีมอบทุนการศึกษา เด็กออทิสติกและเด็กพิการ 2074/0 1/09/2559
 5. 65สพฐ.ไม่ปิดกั้นเด็กพิเศษเรียนร่วม 1842/0 31/05/2559
 6. 66สพฐ.วางแนวทางจัดการศึกษาคนพิการ 2289/0 19/04/2559
 7. 67มก.เปิดรับตรง บุคคลออทิสติก 2078/0 7/04/2559
 8. 68สพฐ.ลดเหลื่อมล้ำเพิ่มรร.ดูแลเด็กพิการ 1546/0 23/03/2559
 9. 69ครม.ไฟเขียวตั้งโฮมสคูลเฉพาะความพิการ 1305/0 3/03/2559
 10. 70เพิ่ม 112 โรงเรียนรับเด็กพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ 2026/0 24/02/2559
 11. 71เรียนภาษามือช่วยเพื่อนหูหนวก 1086/0 10/02/2559
 12. 72“ การเดินทางของความสุข จากของเล่นไม้” 847/0 26/01/2559
 13. 73ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 887/0 25/01/2559
 14. 74จากก้นบึ้งหัวใจ 'ครูสอนเด็กพิเศษ' ไม่มีหรอกลูกศิษย์ฉัน เป็น 'นาย... 1608/0 20/01/2559
 15. 75สพฐ.ตั้งเป้าเพิ่มการจ้างงานคนพิการ 1332/0 12/01/2559