การแพทย์ หน้า 5

 1. 61เปิดศูนย์ออกซิเจนบำบัด HBO2 เพื่อผู้ป่วยเบาหวานแผลติดเชื้อ 2974/0 28/10/2563
 2. 62ฉีดวัคซีนใจ สร้างภูมิคุ้มกัน สู้ทุกวิกฤติ 2988/0 20/10/2563
 3. 63เตือน นั่งเฝ้าหน้าจอนานๆ สุขภาพเสี่ยง 3485/0 27/01/2563
 4. 64เตือนสาวชอบตัดแต่งเล็บที่ร้าน เครื่องมือไม่สะอาด เสี่ยงติดเชื้อ ... 3424/0 16/12/2562
 5. 65ร้องสธ.ออกใบรับรองแพทย์'พิการ'ตลอดชีวิต 4800/0 19/09/2562
 6. 66กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฝึกเดินช่วยผู้ป่วยอัมพา... 4601/0 18/09/2562
 7. 67เตือน 'โรคหลอดเลือดสมอง' พบแพทย์ไว ลดความพิการได้ 4448/0 30/08/2562
 8. 68ทำความรู้จักกับ “โรครูมาตอยด์” (ตอน 1) 4991/0 5/07/2562
 9. 69น้ำใจ "ทีมแพทย์ไทย-สหรัฐฯ" ช่วยผู้ป่วยยากไร้ในถิ่นห่างไกล 4576/0 1/07/2562
 10. 70อุตรดิตถ์เปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความ... 4836/0 25/06/2562
 11. 71โรคขาดสาร “ไอโอดีน” ยังพบในไทย เสี่ยงพิการทางสติปัญญา-แท้งบุตร 4775/0 21/06/2562
 12. 72ห่วงหญิงตั้งครรภ์ขาดไอโอดีน เสี่ยงทารกพิการแต่กำเนิด 4497/0 20/06/2562
 13. 73จ.มหาสารคาม จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่และ... 4872/0 29/05/2562
 14. 74ชวน 7 กลุ่มเสี่ยงวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เตรียม 4 ล้านโด๊สดูแลเพิ่ม 4778/0 28/05/2562
 15. 75พบป่วยโรคหลอดเลือดสมองอื้อ 4349/0 28/05/2562