สิ่งอำนวยความสะดวก หน้า 47

 1. 691ปูเร่งหน่วยงานจัดสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ-ผู้สูงอายุ 1969/0 24/02/2556
 2. 692กรมเจ้าท่าปรับปรุงท่าเรือเพื่อคนพิการ 1974/0 22/02/2556
 3. 693คนพิการสายตา4พันคนพร้อมไปใช้สิทธิ วอน กกต.กทม.อำนวยความสะดวก 1677/0 22/02/2556
 4. 694ครม.สั่ง-เลิกใช้"ส้วมนั่งยอง" 1805/0 22/02/2556
 5. 695กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำโครงการปรับปร... 1983/0 22/02/2556
 6. 696โฮมโปรเดินหน้าตอบแทนสังคม....ส่งมอบโครงการห้องน้ำของหนูและคนพิกา... 1777/0 17/02/2556
 7. 697ขสมก.เปิดโครงการนำร่องอำนวยความสะดวกคนพิการ 2014/0 16/02/2556
 8. 698บ้านใจดีสำหรับผู้สูงอายุ-ผู้พิการ 1982/0 13/02/2556
 9. 699คมนาคมจัดทัวร์คนพิการนำร่องเตรียมปรับยกมาตรฐานการบริการรับ AEC 2880/0 27/02/2556
 10. 700เพิ่มเวลาให้บริการรถผู้พิการฯ ถึงสิ้น มี.ค. 1460/0 7/02/2556
 11. 701รถไฟนำร่องปรับปรุงตู้โดยสารให้บริการผู้พิการ 1682/0 7/02/2556
 12. 702จท.เล็งแก้ กม.เดินเรือรับ AECปรับปรุงโป๊ะเพื่อรองรับคนพิการ 1525/0 27/02/2556
 13. 703คมนาคมจัดเวิร์กชอปพัฒนาขนส่งสำหรับคนพิการ 2637/1 2/02/2556
 14. 704คนพิการแอฟริกาเข้าเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการบนรถไฟฟ... 1831/0 5/10/2555
 15. 705ผุดแท็กซี่คนพิการ-รองรับ ‘เออีซี’ 2339/0 2/10/2555