การแพทย์ หน้า 44

 1. 646ไขปัญหาลูกซน “สมาธิสั้น” รักษาได้ด้วยยาเพิ่มสมาธิ 2056/0 17/03/2556
 2. 647กรมสุขภาพจิตระบุผู้ป่วยโรคจิตจำนวนมากไม่ยอมรับการรักษา 3027/0 16/03/2556
 3. 648ได้เวลาโรคร้ายฤดูร้อน "ภัยลมแดด" ชื่อไม่ดุ..แต่"ถึงตาย!" 1846/0 16/03/2556
 4. 649ตื่นตัว ตรวจตา ป้องกันตาบอดจากต้อหิน 2341/0 15/03/2556
 5. 650เมื่อ “หูหนู” มีปัญหา/Health Line สายตรงสุขภาพ 3175/0 14/03/2556
 6. 651เผยผลวิเคราะห์ยากลูโคซามีน สร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อ... 2123/0 14/03/2556
 7. 652แชมป์ร้ายทำโลกมืด!! 'ภัยเงียบต้อหิน' ไม่เท่าทัน 'บอดถาวร' 2570/0 9/03/2556
 8. 653เผย 3 ด.ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังขอเปลี่ยนสิทธิ 3 กองทุน 146 ราย 1789/0 4/03/2556
 9. 654กรมจิต เผยเด็กสมาธิสั้นโอกาสกลายเป็นคนก้าวร้าวสูง 1554/0 4/03/2556
 10. 655คนไทยป่วยต้อหินไม่รู้ตัว 3 ล.คน แนะตรวจคัดกรองก่อนโลกมืด 1495/0 4/03/2556
 11. 656ดูแลอย่างไร?เมื่อมีผู้ป่วยจิตเวชอยู่ร่วมครอบครัว!! 1972/0 27/02/2556
 12. 657ไม่อยากหูตึง แนะดื่มไวน์แดง 2334/0 25/02/2556
 13. 658กรดโฟลิก ป้องกันเด็กเป็นออทิสติก 3499/0 23/02/2556
 14. 659สธ.ยันวัคซีนมีคุณภาพสูงไม่ทำให้ตาบอด 2799/0 20/02/2556
 15. 660รพ.อิเหนาปล่อยเด็กตาย-10 แห่ง ไม่รับรักษา 3946/0 20/02/2556