การแพทย์ หน้า 43

 1. 631คนไทยป่วยต้อหินไม่รู้ตัว 3 ล.คน แนะตรวจคัดกรองก่อนโลกมืด 1463/0 4/03/2556
 2. 632ดูแลอย่างไร?เมื่อมีผู้ป่วยจิตเวชอยู่ร่วมครอบครัว!! 1924/0 27/02/2556
 3. 633ไม่อยากหูตึง แนะดื่มไวน์แดง 2297/0 25/02/2556
 4. 634กรดโฟลิก ป้องกันเด็กเป็นออทิสติก 3461/0 23/02/2556
 5. 635สธ.ยันวัคซีนมีคุณภาพสูงไม่ทำให้ตาบอด 2759/0 20/02/2556
 6. 636รพ.อิเหนาปล่อยเด็กตาย-10 แห่ง ไม่รับรักษา 3886/0 20/02/2556
 7. 637ผู้เสียหาย 4 รายโร่ร้อง 'ปวีณา' สูญเสียจากการรักษาพยาบาล…ถึงขั้น... 3306/0 27/02/2556
 8. 638แอปฯคัดกรองความเสี่ยง “สมองเสื่อมอัลไซเมอร์” 2302/0 27/02/2556
 9. 639เด็กออทิสติก ทำนายได้ตั้งแต่อยู่ในท้อง? 2522/0 4/04/2556
 10. 640พอ.สว.ผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติชาวมหาสารคาม...ป้องกันตาบอด 1792/0 10/02/2556
 11. 641"โรคหายาก" มีอาการสมองพิการถาวร หูหนวกตั้งแต่กำเนิด 1371/0 27/02/2556
 12. 642อุทาหรณ์...หญิงวัย ๔๒ ปีใส่คอนแทคเลนส์จนติดเชื้อราทำตาบอด 1811/0 7/02/2556
 13. 643เห็นเงาดำ ม่านหมอกเต็มตา สัญญาณบ่งบอกโรควุ้นตาเสื่อม! 1606/0 27/02/2556
 14. 644วอนรัฐใส่ใจปัญหาเด็กด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำก่อนลุกลาม 2809/0 5/10/2555
 15. 645สปสช.ชดเชยผู้ป่วย ตาย-พิการ๒.๔-๔ แสน ต่อเนื่องไม่เกิน ๑ แสน 2355/0 3/10/2555