ประชาสัมพันธ์ หน้า 4

กระทู้ทั้งหมด

 1. 46คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเด็กพิเศษเข้าโครง... 925/0 17/02/2557
 2. 47ร่วมออกร้าน งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ...ณ จ.อุดร 1017/0 12/02/2557
 3. 48สมาธิสร้างงานศิลป์ 697/0 6/02/2557
 4. 49มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ...เปิดอบรมอาชีพนักพยากรณ์(หมอดู) ฟร... 1349/0 5/02/2557
 5. 50เชิญ “อบรมภาษามือไทยพื้นฐาน” 694/0 31/01/2557
 6. 51เชิญ...ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 16 866/0 9/01/2557
 7. 52มูลนิธิออทิสติก จัด 3 เสือ ปะทะ 1 สิงห์ 740/0 27/12/2556
 8. 53โครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการประจำปี 2556 724/0 19/12/2556
 9. 54เชิญชวนซื้อเสื้อเฉลิมพระเกียรติช่วยเด็กปัญญาอ่อน 708/0 11/12/2556
 10. 55แนะแนวอาชีพและการตลาด...ใครก็ทำได้ 1111/0 20/11/2556
 11. 56เปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวช 919/0 16/11/2556
 12. 57กทม.เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ วันท... 1257/1 15/11/2556
 13. 58รพ.มนารมย์จัดอบรม เทคนิคสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อ แม่ ลูก 1335/0 16/10/2556
 14. 59โครงการประกวดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 1539/0 12/10/2556
 15. 60โครงการลดอัตราตาบอดในเด็กไทย 1093/0 5/10/2556