ประชาสัมพันธ์ หน้า 4

กระทู้ทั้งหมด

 1. 46 แจ้ง...เลื่อนการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 825/0 25/03/2557
 2. 47ศิลปะเพื่อ “คนพิเศษ” 786/0 20/03/2557
 3. 48ดีแทคเปิดบริการ *1515 ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 846/0 6/03/2557
 4. 49เชิญ...ช่วยช้อป ช่วยซื้อ ที่ร้าน ‘เรย์ปันกัน’ สังคมแห่งการแบ่งปั... 1025/0 2/03/2557
 5. 50คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเด็กพิเศษเข้าโครง... 939/0 17/02/2557
 6. 51ร่วมออกร้าน งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ...ณ จ.อุดร 1035/0 12/02/2557
 7. 52สมาธิสร้างงานศิลป์ 707/0 6/02/2557
 8. 53มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ...เปิดอบรมอาชีพนักพยากรณ์(หมอดู) ฟร... 1366/0 5/02/2557
 9. 54เชิญ “อบรมภาษามือไทยพื้นฐาน” 702/0 31/01/2557
 10. 55เชิญ...ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 16 877/0 9/01/2557
 11. 56มูลนิธิออทิสติก จัด 3 เสือ ปะทะ 1 สิงห์ 751/0 27/12/2556
 12. 57โครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการประจำปี 2556 732/0 19/12/2556
 13. 58เชิญชวนซื้อเสื้อเฉลิมพระเกียรติช่วยเด็กปัญญาอ่อน 719/0 11/12/2556
 14. 59แนะแนวอาชีพและการตลาด...ใครก็ทำได้ 1120/0 20/11/2556
 15. 60เปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวช 928/0 16/11/2556