ประชาสัมพันธ์ หน้า 4

กระทู้ทั้งหมด

 1. 46ขอขอบคุณ คลาสโยคะการกุศล Aoon-guy Yoga 2187/0 24/10/2561
 2. 47สมัครเข้าร่วมโครงการชุมทางดาวทอง ดาวประดับฟ้า 2964/0 1/08/2561
 3. 48ขอเชิญชวนเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้... 2687/0 1/08/2561
 4. 49ประชาสัมพันธ์จัดหาคนพิการ เพื่อเข้าจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ณ สำน... 2151/0 16/01/2562
 5. 50เชิญชวนสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ประจำ ปี 2561 3444/0 18/06/2561
 6. 51โครงการประกวด คลิปวีดีโอ“คนตาดี ตามหา สุดยอดนักร้องตาบอด”ชิงเงิน... 1835/0 1/08/2561
 7. 52เปิดรับคำขอ รับเงินจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ตั้งแต่... 2101/0 7/06/2561
 8. 53ประชาสัมพันธ์ ข่าว มอบรางวัล “หม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญขอ... 2013/0 7/06/2561
 9. 54"ViewShare วันแชร์เรื่องเล่า เรื่องเล่าไม่เอาน้ำตา" เปิดรับบริจา... 2384/0 6/03/2561
 10. 55ฮาแตกแน่! “พระมหาสมปอง” “ศุ บุญเลี้ยง” ขึ้นทอล์กโชว์ หาเงินช่ว... 2347/0 13/02/2561
 11. 56เชิญคนพิการทุกประเภทและบุคคลทั่วไปสมัครเข้าอบรมโครงการเชิงปฏิบัต... 2428/0 22/01/2561
 12. 57ครั้งแรก ผู้พิการทางสายตาปั่นจักรยาน กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 1835/0 6/03/2561
 13. 58มิวเซียมสยาม ชวนชมนิทรรศการ “ใจ ดู หู ฟัง : สัมผัสภาพพ่อด้วยหัวใ... 2115/0 29/12/2560
 14. 59จิตอาสาพลังแผ่นดิน หนึ่งพลังทำดี สานต่อเป็นพลังทั้งแผ่นดิน 1935/0 6/03/2561
 15. 60งานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด 2214/0 13/12/2560