ประชาสัมพันธ์ หน้า 4

กระทู้ทั้งหมด

 1. 46โครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการประจำปี 2556 707/0 19/12/2556
 2. 47เชิญชวนซื้อเสื้อเฉลิมพระเกียรติช่วยเด็กปัญญาอ่อน 699/0 11/12/2556
 3. 48แนะแนวอาชีพและการตลาด...ใครก็ทำได้ 1093/0 20/11/2556
 4. 49เปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวช 901/0 16/11/2556
 5. 50กทม.เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ วันท... 1243/1 15/11/2556
 6. 51รพ.มนารมย์จัดอบรม เทคนิคสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อ แม่ ลูก 1315/0 16/10/2556
 7. 52โครงการประกวดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 1507/0 12/10/2556
 8. 53โครงการลดอัตราตาบอดในเด็กไทย 1080/0 5/10/2556
 9. 54ทต.วิชิตขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการตรวจสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ 1013/0 4/10/2556
 10. 55ทุ่งครุเปิดลงทะเบียนรับเงินคนพิการ 1158/0 3/10/2556
 11. 56กทม.เชิญร่วมซื้อเสื้อ ช่วยผู้พิการทางสติปัญญา 1065/0 2/10/2556
 12. 57 สนข.จัดการประกวดออกแบบสิ่งของอำนวยความสะดวกคนชราและคนพิการ 1150/0 2/10/2556
 13. 58เชิญ...เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐฝึกอบรมหลักสูตรกา... 946/0 1/10/2556
 14. 59เชิญประกวดเรียงความ... “ด้วยพระบารมี คนพิการร่วมใจ ก้าวไกลสู่ประ... 1866/1 24/10/2556
 15. 60ประกวดสื่อหนังสือ ”เด็กแอลดี” ปี2 1758/0 23/09/2556