ประชาสัมพันธ์ หน้า 4

กระทู้ทั้งหมด

 1. 46เชิญ...คนพิการ ร่วมโครงการฝึกอบรม 1583/0 8/05/2558
 2. 47ขยะแผ่นซีดีเก่า...อย่าทิ้งมีค่า..ชุบชีวิตผู้พิการไทย 9234/1 20/08/2560
 3. 48นักร้องตาบอดเสียงทรงพลัง เปิดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 1051/0 27/04/2558
 4. 49 แจ้ง...เลื่อนการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 837/0 25/03/2557
 5. 50ศิลปะเพื่อ “คนพิเศษ” 804/0 20/03/2557
 6. 51ดีแทคเปิดบริการ *1515 ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 862/0 6/03/2557
 7. 52เชิญ...ช่วยช้อป ช่วยซื้อ ที่ร้าน ‘เรย์ปันกัน’ สังคมแห่งการแบ่งปั... 1051/0 2/03/2557
 8. 53คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเด็กพิเศษเข้าโครง... 951/0 17/02/2557
 9. 54ร่วมออกร้าน งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ...ณ จ.อุดร 1047/0 12/02/2557
 10. 55สมาธิสร้างงานศิลป์ 714/0 6/02/2557
 11. 56มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ...เปิดอบรมอาชีพนักพยากรณ์(หมอดู) ฟร... 1382/0 5/02/2557
 12. 57เชิญ “อบรมภาษามือไทยพื้นฐาน” 716/0 31/01/2557
 13. 58เชิญ...ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 16 885/0 9/01/2557
 14. 59มูลนิธิออทิสติก จัด 3 เสือ ปะทะ 1 สิงห์ 758/0 27/12/2556
 15. 60โครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการประจำปี 2556 742/0 19/12/2556