การแพทย์ หน้า 4

 1. 4610 ความเสี่ยงจากความเสื่อมของร่างกาย 2649/0 5/07/2561
 2. 47สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิกา... 2716/0 3/07/2561
 3. 48ปวดหลังปล่อยเรื้อรัง! ระวังร่างพังไม่รู้ตัว 2531/0 3/07/2561
 4. 49สถาบันสิรินธรตั้งบ้านวิถีอิสระเพื่อผู้พิการ ฝึกทักษะการดำเนินชีว... 2024/0 18/06/2561
 5. 50แนะตรวจน้ำตาลในเลือดเองสม่ำเสมอ…ลดเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน 2205/0 12/06/2561
 6. 51สธ.เร่งยกระดับระบบแทพย์ฉุกเฉินลดแออัด-พิการ-ตาย 2113/0 9/05/2561
 7. 52กรมการแพทย์ แนะวิธีดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการ 2365/0 3/05/2561
 8. 53ติดโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน ระวังนิ้วล็อก 2100/0 24/04/2561
 9. 54"ภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง"เสี่ยงพิการ 2337/0 11/04/2561
 10. 55'เดย์แคร์'คลินิกต้นแบบ ดูแลคนพิการ-ผู้สูงอายุ 2537/0 5/04/2561
 11. 56คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.รักษาผู้พิการ 2384/0 5/04/2561
 12. 57ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จ... 2150/0 4/04/2561
 13. 58'ฝังเข็ม'กระตุ้นกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยสโตรก ช่วยลดตาย-พิการ 2020/0 27/03/2561
 14. 59ยารักษาสิว ซื้อกินตามเน็ต เสี่ยงตายพิการ 2339/0 28/02/2561
 15. 60สภาฯเทรนขรก.กู้ชีพฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน 2209/0 26/02/2561