การแพทย์ หน้า 4

 1. 46สธ.อบรมช่วยชีวตขั้นพื้นฐานเฉลิมพระเกียรติ 2933/0 1/08/2561
 2. 477 กลุ่มเสี่ยงรีบรับวัคซีนหวัดใหญ่ 2594/0 12/07/2561
 3. 48"นายกฯ"ชวนหญิงไทยตรวจมะเร็งปากมดลูก 2604/0 11/07/2561
 4. 4910 ความเสี่ยงจากความเสื่อมของร่างกาย 2668/0 5/07/2561
 5. 50สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิกา... 2729/0 3/07/2561
 6. 51ปวดหลังปล่อยเรื้อรัง! ระวังร่างพังไม่รู้ตัว 2551/0 3/07/2561
 7. 52สถาบันสิรินธรตั้งบ้านวิถีอิสระเพื่อผู้พิการ ฝึกทักษะการดำเนินชีว... 2037/0 18/06/2561
 8. 53แนะตรวจน้ำตาลในเลือดเองสม่ำเสมอ…ลดเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน 2224/0 12/06/2561
 9. 54สธ.เร่งยกระดับระบบแทพย์ฉุกเฉินลดแออัด-พิการ-ตาย 2129/0 9/05/2561
 10. 55กรมการแพทย์ แนะวิธีดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการ 2386/0 3/05/2561
 11. 56ติดโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน ระวังนิ้วล็อก 2130/0 24/04/2561
 12. 57"ภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง"เสี่ยงพิการ 2353/0 11/04/2561
 13. 58'เดย์แคร์'คลินิกต้นแบบ ดูแลคนพิการ-ผู้สูงอายุ 2563/0 5/04/2561
 14. 59คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.รักษาผู้พิการ 2489/0 5/04/2561
 15. 60ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จ... 2172/0 4/04/2561