การแพทย์ หน้า 4

 1. 46จ.มหาสารคาม จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่และ... 4713/0 29/05/2562
 2. 47ชวน 7 กลุ่มเสี่ยงวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เตรียม 4 ล้านโด๊สดูแลเพิ่ม 4668/0 28/05/2562
 3. 48พบป่วยโรคหลอดเลือดสมองอื้อ 4261/0 28/05/2562
 4. 49รพ.ศูนย์การแพทย์มฟล.ร่วมภาคี”ศัลยกรรมแก้ไขความพิการแต่กำเนิด-อุบ... 4419/0 23/05/2562
 5. 50เปิด "วัคซีน" ที่วัยเก๋าควรฉีด ลดเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต 4444/0 23/05/2562
 6. 51โรคหลอดเลือดสมอง 3242/0 22/05/2562
 7. 52แพทย์จุฬาฯ ย้ำ 7 กลุ่มเสี่ยง ต้องรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3130/0 16/05/2562
 8. 53สถาบันโรคผิวหนัง ตรวจ "ครีมหน้าขาว" ผู้ป่วย เจอสารอันตรายเพียบ 2426/0 15/05/2562
 9. 54แบบสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ มะเร็ง การดูแลระยะท้... 3051/0 11/04/2562
 10. 55วิธีฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยที่พิการจากโรค “หลอดเลือดสมอง” 2670/0 9/04/2562
 11. 56สาธารณสุขสั่งคุมเข้ม “โรคไข้หวัดใหญ่” 2040/0 1/04/2562
 12. 57โรคลมชัก รู้ก่อน รักษาได้ หายไว 2058/0 28/03/2562
 13. 58รู้จักโรคหลอดเลือดสมอง "แตก-ตีบ" ทำ ตาย พิการสูง 2371/0 25/03/2562
 14. 593 มีนาคม “วันทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด” 1926/0 4/03/2562
 15. 60กรมสุขภาพจิต เร่งพัฒนาระบบสนับสนุนคนพิการทางสติปัญญา 2154/0 15/01/2562