ห้องข่าว มพพท. หน้า 338

กระทู้ทั้งหมด

 1. 5056e-book ช่วยเด็กออทิสติกเข้าสังคมได้ 667/0 12/02/2556
 2. 5057โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อการพัฒนา... 1999/0 27/02/2556
 3. 5058เล็งเพิ่มเงินครูตายในหน้าที่ ๗ เท่า "พิการ"ได้ด้วย-"ทายาท"รับสิท... 545/0 11/02/2556
 4. 5059๕ ความเชื่อเรื่องสุขภาพที่ 'ไม่จริง' 1927/1 11/02/2556
 5. 5060สธ.เร่งจดทะเบียนความพิการแต่กำเนิดระดับชาติ พบปีละ ๒๔,๐๐๐-๔๐,๐๐๐... 755/0 27/02/2556
 6. 5061You May Be Living With A Disability, Yet Unbeknownst..! 594/0 11/02/2556
 7. 5062Feds: Schools Must Open Sports To Kids With Disabilities 469/0 10/02/2556
 8. 5063พอ.สว.ผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติชาวมหาสารคาม...ป้องกันตาบอด 618/0 10/02/2556
 9. 5064สอบ O-NET ม.๖ … มีตาบอดเข้าสอบ ๒๙ คน และตาเลือนราง ๑๖ คน 548/0 10/02/2556
 10. 5065'อดุลย์'ยกย่องดาบตำรวจพิการสู้ชีวิต สั่งให้ ๒ ขั้น-ช่วยเหลือเต็ม... 564/0 27/02/2556
 11. 5066'มิตรภาพบำบัด'จากเพื่อนสู่เพื่อนผู้พิการ 665/1 27/02/2556
 12. 5067รันทด! ครอบครัวเด็กพิการถูกปิดทางเข้าออกบ้าน 537/0 27/02/2556
 13. 5068เชิญชวนหน่วยงานบริจาคเงินโครงการ “สายใยรัก แด่น้องพิการรุนแรง” 1464/0 9/02/2556
 14. 5069นักวิจัยหญิงรางวัลเจ้าฟ้าควบคุมโรคตาบอดจากพยาธิ 498/0 9/02/2556
 15. 5070จังหวัดแพร่เตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งท... 732/0 27/02/2556