ประชาสัมพันธ์ หน้า 3

กระทู้ทั้งหมด

 1. 31กพร.เตรียมจัดแข่งฝีมือคนพิการครั้งที่7 1543/0 27/05/2558
 2. 32เชิญ...คนพิการ ร่วมโครงการฝึกอบรม 1518/0 8/05/2558
 3. 33ขยะแผ่นซีดีเก่า...อย่าทิ้งมีค่า..ชุบชีวิตผู้พิการไทย 8687/0 4/05/2558
 4. 34นักร้องตาบอดเสียงทรงพลัง เปิดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 1007/0 27/04/2558
 5. 35 แจ้ง...เลื่อนการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 798/0 25/03/2557
 6. 36ศิลปะเพื่อ “คนพิเศษ” 760/0 20/03/2557
 7. 37ดีแทคเปิดบริการ *1515 ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 823/0 6/03/2557
 8. 38เชิญ...ช่วยช้อป ช่วยซื้อ ที่ร้าน ‘เรย์ปันกัน’ สังคมแห่งการแบ่งปั... 997/0 2/03/2557
 9. 39คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเด็กพิเศษเข้าโครง... 912/0 17/02/2557
 10. 40ร่วมออกร้าน งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ...ณ จ.อุดร 997/0 12/02/2557
 11. 41สมาธิสร้างงานศิลป์ 682/0 6/02/2557
 12. 42มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ...เปิดอบรมอาชีพนักพยากรณ์(หมอดู) ฟร... 1328/0 5/02/2557
 13. 43เชิญ “อบรมภาษามือไทยพื้นฐาน” 681/0 31/01/2557
 14. 44เชิญ...ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 16 847/0 9/01/2557
 15. 45มูลนิธิออทิสติก จัด 3 เสือ ปะทะ 1 สิงห์ 722/0 27/12/2556