ประชาสัมพันธ์ หน้า 3

กระทู้ทั้งหมด

 1. 31มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดรับตรงนิสิต คนพิการ ระดับปริญญาตรี... 1386/0 22/11/2559
 2. 32เชิญคนพิการในเขตกรุงเทพมหานคร...ร่วมทำแบบสอบถาม 1314/0 4/11/2559
 3. 33เชิญส่งประกวดเรียงความ งานวันคนพิการ ประจำปี 2559 1836/0 21/09/2559
 4. 34“100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์” เปิดละครใบ้ฟรี ทุกระดับชั้... 1473/0 9/09/2559
 5. 35เชิญคนพิการอบรมคอมพิวเตอร์ ๒ หลักสูตร...ฟรี 1443/0 8/08/2559
 6. 36รับสมัครคนพิการเข้าร่วมฝึกฝนเป็นวิทยากรกิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนา... 1654/0 2/06/2559
 7. 37กระทรวงวัฒนธรรมร่วมมือจัดเทศกาลคนรักละครใบ้ 2016 สนับสนุนศิลปินไ... 1548/0 18/05/2559
 8. 38จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเข้ารับการฝึกอาชีพ... 1727/1 30/04/2559
 9. 39เทศกาลคนรักละครใบ้ พบศิลปินระดับโลกพร้อมจัดแสดงในไทย 1602/0 5/04/2559
 10. 40เชิญคนพิการสมัครเข้าร่วมโครงการ "ความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนพ... 1759/0 31/03/2559
 11. 41โครงการอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อการทำงานในสถานประกอบการ 1549/0 26/02/2559
 12. 42ละครแทรกสด ประเด็นเรื่องผู้พิการ.........ชมฟรี!!!!! 1334/0 25/02/2559
 13. 43เชิญคนพิการอบรมคอมพิวเตอร์ ๒ หลักสูตร...ฟรี 1538/0 8/02/2559
 14. 44เชิญคนพิการทางการมองเห็น ร่วมสมัครเข้าโครงการ “การพัฒนาศักยภาพผู... 1275/0 29/01/2559
 15. 45ชวนคนพิการวิ่งด้วยกัน 20 มี.ค. 1421/0 17/12/2558