ประชาสัมพันธ์ หน้า 3

กระทู้ทั้งหมด

 1. 31เปิดรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2813/0 14/05/2562
 2. 32จัดอบรมฟรีสำหรับผู้พิการ "หลักสูตรภาษาอังกฤษ" สำหรับผู้พิการไร้แ... 2655/0 31/01/2562
 3. 33กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 2855/0 21/01/2562
 4. 34สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญซื้อดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่า... 2579/0 24/10/2561
 5. 35บอกบุญ กระดาษ A4 ใช้แล้วมีค่า นำไปทำสมุดอักษรเบรลล์ให้คนตาบอด 2082/0 25/09/2561
 6. 36เชิญส่งประกวดเรียงความ งานวันคนพิการ ประจำปี 2561 3714/0 24/10/2561
 7. 37กรมอุตุฯรับสมัครผู้พิการ สอบ พนง.ราชการ 9 อัตรา 2966/0 9/08/2561
 8. 38ขอขอบคุณ คลาสโยคะการกุศล Aoon-guy Yoga 2085/0 24/10/2561
 9. 39สมัครเข้าร่วมโครงการชุมทางดาวทอง ดาวประดับฟ้า 2866/0 1/08/2561
 10. 40ขอเชิญชวนเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้... 2587/0 1/08/2561
 11. 41ประชาสัมพันธ์จัดหาคนพิการ เพื่อเข้าจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ณ สำน... 2062/0 16/01/2562
 12. 42เชิญชวนสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ประจำ ปี 2561 3264/0 18/06/2561
 13. 43โครงการประกวด คลิปวีดีโอ“คนตาดี ตามหา สุดยอดนักร้องตาบอด”ชิงเงิน... 1737/0 1/08/2561
 14. 44เปิดรับคำขอ รับเงินจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ตั้งแต่... 2023/0 7/06/2561
 15. 45ประชาสัมพันธ์ ข่าว มอบรางวัล “หม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญขอ... 1935/0 7/06/2561