อบรม สัมมนา ประชุม รับสมัคร แข่งขัน... หน้า 3

 1. 31ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเ... 1334/0 10/06/2560
 2. 32ธรรมศาสตร์ จับมือออมสิน เปิดโครงการ “Workable คนพิการ...ทำงานได้... 1968/0 19/05/2560
 3. 33คมนาคมสัมมนาขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ 1850/0 16/05/2560
 4. 34พม.จ่อใช้สุนัขนำทางสำหรับคนพิการในไทย 1639/0 16/05/2560
 5. 35ออมสิน หนุนอาชีพคนพิการ 2164/0 11/05/2560
 6. 36ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุ... 2219/0 10/05/2560
 7. 37ออมสิน หนุนโครงการ Workable คนพิการ..ทำงานได้ 1960/0 5/05/2560
 8. 38ยิ่งใหญ่ ! ฟรีคอนเสิร์ต "คนตาบอด" ร้องเพลงถวายพ่อ ร.9 1931/0 4/05/2560
 9. 39กกต.สัมมนาพัฒนาเลือกตั้งรองรับคนพิการ-ผู้สูงอายุ เล็งทำคู่มือหน่... 1957/0 4/05/2560
 10. 40ว้าว!! รู้ผลแข่งขันฝีมือคนพิการแล้ว!! ผลสุดยอด!! 2410/0 2/05/2560
 11. 41"พระองค์โสมสวลีฯ"เสด็จเป็นองค์ประธานแข่งขันฝีมือคนพิการ 2162/0 27/04/2560
 12. 42ขอนแก่นจัดใหญ่เจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติ "ออทิสติก" 17พ.ค.นี้ 1848/0 27/04/2560
 13. 43"งานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8" 1437/0 26/04/2560
 14. 44“พิชิตฝัน..สู่ดวงดาว” อาร์สยามสานฝันคนพิการ 962/0 24/04/2560
 15. 45คนพิการทางสติปัญญาวอนให้โอกาสออทิสติกใช้วิจารณญาณในการเลือกตั้ง 1328/0 21/04/2560