เทคโนโลยี หน้า 3

กระทู้ทั้งหมด

 1. 31Vulcan Coalition ระบบ AI จ้างงานคนพิการ ตัวแรกโลกร่วมพัฒนาโดยคนต... 1294/0 5/04/2565
 2. 32EPUB มาตรฐานสิ่งพิมพ์ดิจิทัล TK Read เปิดโอกาสนักอ่านผู้สูงอายุ-... 1262/0 4/04/2565
 3. 33Envision Glasses แว่นตา AI อัจฉริยะ เสมือนเป็นดวงตาให้แก่ผู้พิกา... 1277/0 18/03/2565
 4. 34IRPC ลุยส่งมอบพร้อมอบรมการใช้โดรนเกษตรอัจฉริยะ 1383/0 8/03/2565
 5. 35อุปกรณ์ช่วยแสดงตำแหน่ง QR Code เพื่อคนตาบอดของจุฬาฯ จดทะเบียนอนุ... 1443/0 25/02/2565
 6. 36กระทรวง อว.ส่ง "220 นวัตกรรม” ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 1114/0 14/02/2565
 7. 37NFT เมตาเวิร์ส เทคโนโลยี ที่เทนนิสออสเตรเลียน โอเพ่น ใช้เกาะติดเ... 772/0 7/02/2565
 8. 38ระบบสั่นแจ้งเตือนคนตาบอด - บอกระยะของสิ่งกีดขวางได้ ไม่ต้องใช้ไม... 563/0 28/01/2565
 9. 39หุ่นยนต์บริการในร้านกาแฟ บังคับด้วยผู้พิการนอนติดเตียง ต้นแบบการ... 507/0 21/01/2565
 10. 40นักศึกษาหนวกในจีนช่วยพัฒนาผู้ประกาศข่าวภาษามือ Al 409/0 8/12/2564
 11. 41มหิดล พัฒนาแอพพลิเคชั่น "CSE for Deaf" คัมภีร์สุขภาวะทางเพศ ในโล... 516/0 30/11/2564
 12. 42พม. จับมือภาคีเครือข่ายสร้างอนาคตให้คนพิการ มุ่งส่งเสริมอาชีพด้า... 616/0 26/11/2564
 13. 43TD Pilot อุปกรณ์ช่วยคนพิการสำหรับ iPad 489/0 24/11/2564
 14. 44#ยกระดับสู่สากล #STAND BY OWN 440/0 23/11/2564
 15. 45นักวิจัยประสบความสำเร็จ ใช้ AI ตีความคลื่นสมองคนพิการ ให้สื่อสาร... 426/0 12/11/2564