การศึกษา หน้า 3

 1. 31กระทรวงศึกษาธิการหนุนทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการศึกษาคนพิการ 271/0 29/03/2564
 2. 32โควิดพ่นพิษ 4 มูลนิธิฯช่วยเยาวชนคนพิการ ยอดบริจาคลดฮวบ รับดูแลต่... 385/0 26/03/2564
 3. 33‘สอศ.’ ร่วมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชื่อมโยงผู้เรียนพิการสู่การมีอา... 314/0 26/03/2564
 4. 34“สวนดุสิต” เปิดหลักสูตรเชี่ยวชาญ ประกาศนียบัตรบัณฑิต “ล่ามภาษามื... 425/0 22/03/2564
 5. 35“ราชมงคลพระนคร” รับนศ.ผู้พิการต่อป.ตรี หนุนการศึกษาที่เท่าเทียม 330/0 15/03/2564
 6. 36วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่เปิดรับสมัครผู้พิการเข้ารับการศึกษา 288/0 8/03/2564
 7. 37‘คุณหญิงกัลยา’ ถอดรหัสการศึกษา 3-5-7 ก้าวใหม่นักเรียนไทย เดินหน้... 269/0 5/03/2564
 8. 38วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ให้โอกาสกับเด็กพิการเข้าเรียน 333/0 10/02/2564
 9. 39ของบฯ อุ้มคนพิการเรียนสายอาชีพ 273/0 8/02/2564
 10. 40สอศ.เร่งหาแนวทางเพิ่มสนับสนุนผู้พิการและเด็กพิเศษเรียนอาชีวศึกษา 273/0 5/02/2564
 11. 41เด็กพิการเรียนไหนดี? เด็กพิการก็มี “ฝัน” 383/0 27/10/2563
 12. 42งานแนะแนวเรียนต่อมหาวิทยาลัยของ "เด็กพิการ" 646/0 16/10/2563
 13. 43การศึกษา - เปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ 458/0 3/08/2563
 14. 44ศูนย์การศึกษาพิเศษอยุธยา พร้อมจัดการศึกษาให้กับคนพิการทุกประเภทอ... 259/0 29/07/2563
 15. 45กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงยึดมั่น “สร้างโลกอ่านออกเขียนได้” ให้เด็กผ่า... 327/0 13/07/2563