การศึกษา หน้า 3

 1. 31กทม.เปิดงาน “เปิดบ้านศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 2003/0 22/02/2561
 2. 32ไฟเขียวแผนศึกษาคนพิการชูพอเพียง 2040/0 20/02/2561
 3. 33เปิดรับสมัครนักเรียนพิการในปีการศึกษา 2561 2366/0 19/02/2561
 4. 34คลอดแผนการศึกษาคนพิการฉบับที่ 3 2055/0 16/02/2561
 5. 35ไม่จบ ผู้ปกครองฮือซ้ำ จี้รัฐรับรอง 22 นักเรียนจุนพ้นบัญชีผู้พิกา... 1198/0 13/02/2561
 6. 36รัฐบาลจัดงานวันคนพิการสากล ปี '60 1555/0 4/12/2560
 7. 37มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษ 105 ทุน รวมเงิน 52... 1319/0 1/12/2560
 8. 38มก.ปลื้มมอบโล่ 5 บัณฑิตใหม่ ออทิสติก 1346/0 30/11/2560
 9. 39มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการใ... 1418/0 29/11/2560
 10. 40เล็งชงรัฐเพิ่มงบฯการศึกษาคนพิการ 1480/0 21/11/2560
 11. 41เผยข้อสอบโอเน็ตปี 60 เสร็จพร้อมใช้ 1442/0 13/11/2560
 12. 42สช.พัฒนารร.การศึกษาพิเศษดูแลเด็กพิการให้ดีขึ้น 1247/0 3/11/2560
 13. 43อบรมครูเพื่อพัฒนา คัดกรองเด็กพิการ เข้าโรงเรียนพิเศษ 933/0 31/10/2560
 14. 44โลกเงียบหลังเลนส์ 1170/0 14/09/2560
 15. 45ครม.เพิ่มค่าตอบแทนครูร.ร.เอกชนสอนเด็กพิการเท่าร.ร.รัฐ 1227/0 13/09/2560