การแพทย์ หน้า 3

 1. 31สปสช.ห้าม รพ.เรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ป่วยโควิด-19 หากพบแจ้งสายด่... 2690/0 30/04/2564
 2. 32บอร์ดผู้พิการเคาะขอโควตาวัคซีน"โควิด"ให้ผู้พิการ 2456/0 11/03/2564
 3. 33บอร์ด สปสช.คุ้มครองเด็กมีปัญหาการได้ยิน เพิ่ม 2 สิทธิประโยชน์ใหม... 2358/0 2/02/2564
 4. 34เปิดศูนย์ออกซิเจนบำบัด HBO2 เพื่อผู้ป่วยเบาหวานแผลติดเชื้อ 2309/0 28/10/2563
 5. 35ฉีดวัคซีนใจ สร้างภูมิคุ้มกัน สู้ทุกวิกฤติ 2310/0 20/10/2563
 6. 36เตือน นั่งเฝ้าหน้าจอนานๆ สุขภาพเสี่ยง 2863/0 27/01/2563
 7. 37เตือนสาวชอบตัดแต่งเล็บที่ร้าน เครื่องมือไม่สะอาด เสี่ยงติดเชื้อ ... 2815/0 16/12/2562
 8. 38ร้องสธ.ออกใบรับรองแพทย์'พิการ'ตลอดชีวิต 4186/0 19/09/2562
 9. 39กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฝึกเดินช่วยผู้ป่วยอัมพา... 4015/0 18/09/2562
 10. 40เตือน 'โรคหลอดเลือดสมอง' พบแพทย์ไว ลดความพิการได้ 4019/0 30/08/2562
 11. 41ทำความรู้จักกับ “โรครูมาตอยด์” (ตอน 1) 4564/0 5/07/2562
 12. 42น้ำใจ "ทีมแพทย์ไทย-สหรัฐฯ" ช่วยผู้ป่วยยากไร้ในถิ่นห่างไกล 4281/0 1/07/2562
 13. 43อุตรดิตถ์เปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความ... 4550/0 25/06/2562
 14. 44โรคขาดสาร “ไอโอดีน” ยังพบในไทย เสี่ยงพิการทางสติปัญญา-แท้งบุตร 4520/0 21/06/2562
 15. 45ห่วงหญิงตั้งครรภ์ขาดไอโอดีน เสี่ยงทารกพิการแต่กำเนิด 4280/0 20/06/2562