อบรม สัมมนา ประชุม รับสมัคร แข่งขัน... หน้า 25

 1. 361รางวัล 'สยามกีฬาอวอร์ดส์' จัดงานยักษ์! ช่อง 7 สียิงสด 6 มี.ค. 1391/0 6/03/2556
 2. 362กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โชว์ศักยภาพฝีมือแรงงานคนพิการไทยสู่สากล จัดม... 2026/0 5/03/2556
 3. 363ประกาศการรับสมัครนักเรียนออทิสติก เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพ 1091/0 3/03/2556
 4. 364แข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติครั่งที่ 6 2418/4 5/03/2556
 5. 365พม.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน บูรณาการและการเข้าถึง ... 965/0 2/03/2556
 6. 366งานแถลงข่าว....งานวิจัยรูปแบบการพัฒนาคนหูหนวกเพื่อการประกอบอาชีพ... 1634/0 6/03/2556
 7. 367มรภ.สกลนครสัมมนาพัฒนาการศึกษาพิเศษ 1786/0 27/02/2556
 8. 368'นิทานสนามหญ้า' กิจกรรมสร้างคนดีสู่สังคม 2109/0 2/03/2556
 9. 369นักกายภาพรุ่นแรกของไทยใช้เทคนิค Vojtaรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อน... 4180/0 25/02/2556
 10. 370กสทช. เล็งเซ็ต Set-top-Box เพื่อผู้พิการ-ผู้สูงอายุ 1827/0 23/02/2556
 11. 371การเลือกตั้งนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ 1644/0 22/02/2556
 12. 372อบต.ดอนแก้ว จัดงานวันแห่งความรัก วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ 2477/0 22/02/2556
 13. 373ร.ร.ไทยรัฐฯเจ๋งคว้า 14 เหรียญทอง...รวมถึงนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ... 2451/0 21/02/2556
 14. 374 เชิญคนพิการสมัครสอบเข้ารับราชการ...สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1027/0 20/02/2556
 15. 375เชิญคนพิการสมัครสอบเข้ารับราชการ...กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1530/0 29/07/2556