อาชีพ หน้า 25

 1. 3613 โมเดลธุรกิจเพื่อสังคม จ้างงานผู้ด้อยโอกาส สร้างสรรค์ความเท่าเท... 1110/0 21/05/2556
 2. 362บิ๊กซี และกรมการจัดหางาน จัดนัดพบแรงงาน 1341/0 21/05/2556
 3. 363ปลดแอก'ภาระสังคม'แก่'คนพิการ' ...เซ็นทาราเปิดโอกาส'หลากอาชีพ'ให้... 1357/0 20/05/2556
 4. 36430 ตำบลใน จ.สงขลา นำร่องให้ความรู้เรื่องสิทธิด้านอาชีพคนพิการ 1464/0 15/05/2556
 5. 365ซีเอสอาร์แบบตบตา 1171/0 15/05/2556
 6. 366จังหวัดแพร่ จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสิทธิ์ด้านอาชีพของคนพิการ 1591/0 10/05/2556
 7. 367“เพาเวอร์บาย” ทุ่ม 60 ล้านโกยยอดขาย...สร้างอาชีพพัฒนาคนพิการ 2279/0 28/04/2556
 8. 368ประกาศรับสมัครผู้พิการเข้ารับการฝึกอาชีพ 2022/0 25/04/2556
 9. 369เครือข่ายเด็ก สตรี คนพิการ บุกทำเนียบ จี้นายกฯ ช่วยเหลือค่าครองช... 1801/0 10/04/2556
 10. 370พัฒนาคนหูหนวกเป็นช่าง 1900/0 30/03/2556
 11. 371‘วิทยาลัยในโรงงาน’ อีกทางเลือกของผู้ด้อยโอกาส 2661/2 11/10/2559
 12. 372กรุงไทย-แอกซ่า ‘หัวใจทำงาน’ ให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ยั่งยืน 2870/0 14/03/2556
 13. 373รง.เล็งดึงพม.อุ้มผู้พิการมีงานทำ 2619/0 12/03/2556
 14. 374 ฝึกเด็กพิเศษเรียนรู้เพื่อการดำรงชีพ 2788/0 9/03/2556
 15. 375"แม่ฮ่องสอน" หนุนงบสร้างอาชีพคนพิการ 3641/0 21/02/2556