อาชีพ หน้า 22

 1. 316ร้านกาแฟในฟิลิปปินส์รับคน “ออทิสติก” เป็นพนักงาน 1567/0 23/09/2558
 2. 317เปิดศูนย์สร้างอาชีพให้ผู้พิการ 1862/0 18/09/2558
 3. 318หนุ่มพิการไม่แพ้ชะตา สร้างงานหัตถกรรมจากของเหลือใช้ จนพึ่งตัวเอง... 1578/0 31/08/2558
 4. 319งานเปิดตัวโรงเรียนสอนอาชีพเบเกอรี่สำหรับคนพิการ 2141/0 28/08/2558
 5. 320ยึดปรัชญา “ในหลวง” ยะลาร่วมสร้างงานแก่ผู้พิการให้พึ่งตนเองได้ตาม... 1799/0 20/08/2558
 6. 321คืนความสุข'คนพิการ'มีงานทำกรมจัดหางานบริการเพื่อคนไทย 2304/1 24/07/2558
 7. 322ก.ไอซีทีสานฝันคนพิการสู่เส้นทางอาชีพด้านICT 3038/0 23/07/2558
 8. 323เอไอเอส สร้างอาชีพให้ผู้พิการ เปิด คอลล์ เซ็นเตอร์ ที่โรงเรียนศร... 2197/0 20/07/2558
 9. 324ชมรมคนพิการรวมกลุ่มสร้างอาชีพเลี้ยงตนเอง 1512/0 3/07/2558
 10. 325ก.แรงงานปรับเกณฑ์จ่ายเงินเข้ากองทุนเหตุช่วยนายจ้างหาลูกจ้างพิการ... 1572/0 27/03/2557
 11. 326ม.ราชภัฏยะลาจัดโครงการบัณฑิตพบผู้ประกอบการ แนะอาชีพแก่นักศึกษา 1663/0 26/03/2557
 12. 327สอนคนตาบอดปลูกผัก 'เทใจดอทคอม'สร้างงาน 1356/0 25/03/2557
 13. 328พัฒนาศักยภาพเยาวชนภาคตะวันออก เสริมทักษะชีวิตฝึกอาชีพ 1721/0 24/03/2557
 14. 329เตรียมคลอดหลักสูตร 6 อาชีพแรงงานท่องเที่ยว อัปเกรดเออีซี 1473/0 20/03/2557
 15. 330ตั้งศูนย์นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพผู้พิการทางสติปัญญา 1808/0 6/03/2557