อาชีพ หน้า 22

 1. 316มศว นำร่องมหาวิทยาลัยแห่งแรกรับคนพิการทำงานร้อยละ 1 1413/0 18/09/2556
 2. 317ดอกบัวอะลูมิเนียมแฮนด์เมด งามล้ำค่า บทพิสูจน์ “เด็กพิเศษ” ทำได้!... 2008/0 11/09/2556
 3. 318การรับคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ 1118/0 10/09/2556
 4. 319กระทรวงแรงงานส่งเสริมสถานประกอบการจ้าง"ผู้พิการ"ตามกฎหมาย 1436/0 5/09/2556
 5. 320คนพิการเฮ มีนัดพบแรงงาน 1447/0 1/09/2556
 6. 321จัดนัดพบแรงงานคนพิการครั้งใหญ่ เพิ่มโอกาสทองผู้ด้อยโอกาสมีงานทำ 1832/0 20/08/2556
 7. 322สอศ.หารือรับผู้พิการทำงาน-เจ้าของSME 1528/0 16/08/2556
 8. 323ผู้พิการวัยแรงงาน 4.3 แสนคนยังไร้อาชีพ รัฐ-เอกชนจัดนัดพบแรงงาน ก... 1344/0 15/08/2556
 9. 324เชิญ...คนพิการเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานคนพิการ สร้างอาชีพ สร้างเศรษ... 1428/0 9/08/2556
 10. 325สมาคมคนตาบอดฯ เร่งผลักดันหมอนวดคนตาบอดไทยไปทำงานที่จีน 1825/0 4/08/2556
 11. 326กรมสรรพากรรับพนักงานราชการ 28 อัตรา สำหรับคนพิการ สังกัดส่วนกลาง... 1597/0 3/08/2556
 12. 327บุรีรัมย์จัดตลาดนัดอาชีพคนพิการ แสดงผลงาน-ชี้ช่องอาชีพผู้ด้อยโอก... 1329/0 1/08/2556
 13. 328เปิดร้านค้าชุมชนส่งเสริมอาชีพคนพิการ 1161/0 1/08/2556
 14. 329บิ๊กซีจับมือกรมการจัดหางาน จัดนัดพบแรงงาน...รับคนพิการ 1419/0 1/08/2556
 15. 330เพาะปลาดุกรายได้งาม ฝีมือชายพิการหัวใจไม่แพ้ 1337/0 31/07/2556