ประชาสัมพันธ์ หน้า 2

กระทู้ทั้งหมด

 1. 16ขอเขิญร่วมบริจาคเงินให้กับ “สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย” 1966/0 28/05/2562
 2. 17เปิดรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2534/0 14/05/2562
 3. 18จัดอบรมฟรีสำหรับผู้พิการ "หลักสูตรภาษาอังกฤษ" สำหรับผู้พิการไร้แ... 2463/0 31/01/2562
 4. 19กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 2603/0 21/01/2562
 5. 20สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญซื้อดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่า... 2419/0 24/10/2561
 6. 21บอกบุญ กระดาษ A4 ใช้แล้วมีค่า นำไปทำสมุดอักษรเบรลล์ให้คนตาบอด 1532/0 25/09/2561
 7. 22เชิญส่งประกวดเรียงความ งานวันคนพิการ ประจำปี 2561 3462/0 24/10/2561
 8. 23กรมอุตุฯรับสมัครผู้พิการ สอบ พนง.ราชการ 9 อัตรา 2861/0 9/08/2561
 9. 24ขอขอบคุณ คลาสโยคะการกุศล Aoon-guy Yoga 1993/0 24/10/2561
 10. 25สมัครเข้าร่วมโครงการชุมทางดาวทอง ดาวประดับฟ้า 2658/0 1/08/2561
 11. 26ขอเชิญชวนเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้... 2484/0 1/08/2561
 12. 27ประชาสัมพันธ์จัดหาคนพิการ เพื่อเข้าจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ณ สำน... 1984/0 16/01/2562
 13. 28เชิญชวนสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ประจำ ปี 2561 2948/0 18/06/2561
 14. 29โครงการประกวด คลิปวีดีโอ“คนตาดี ตามหา สุดยอดนักร้องตาบอด”ชิงเงิน... 1642/0 1/08/2561
 15. 30เปิดรับคำขอ รับเงินจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ตั้งแต่... 1911/0 7/06/2561