อบรม สัมมนา ประชุม รับสมัคร แข่งขัน... หน้า 2

 1. 16มงลง! “มิสไทยแลนด์” คว้า “นางงามหูหนวกโลก” 1136/0 10/08/2560
 2. 17กพช.ประชุมแก้กฎหมายบริการสุขภาพคนพิการ 980/0 10/08/2560
 3. 18พม.จัดสัมมนาอาเซียนพัฒนาความสามารถเพื่อคนพิการ 963/0 9/08/2560
 4. 19พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว อบรม-ทดสอบฝีมือช่างพิการ 1241/0 8/08/2560
 5. 20งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2560 ครั้งที่ 9 1188/0 2/08/2560
 6. 21สกว.จัดเวทีเสนองานวิจัย แก้เหลื่อมล้ำ 'คนพิการและผู้สูงอายุ' 1151/0 27/07/2560
 7. 22สองพี่น้องจัดโครงการ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ-ผู้พิการระยะยาว 1025/0 27/07/2560
 8. 23พก. ลงนาม MOU ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1331/0 26/07/2560
 9. 24“น่าน” เปิดเวทีแนะคนดูแลเข้าถึงสิทธิ-แหล่งทุนช่วยผู้พิการ 1220/0 24/07/2560
 10. 25กรมสุขภาพจิต แนะ ยอมรับ ปรับตัว อยู่อย่างพอดี 1099/0 21/07/2560
 11. 26สาวไทยผู้บกพร่องทางการได้ยินสุดเจ๋ง ! คว้ามงกุฎระดับโลก “MISS DE... 871/0 19/07/2560
 12. 27อธิบดี พก. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1035/0 14/07/2560
 13. 28เปิดโครงการคนพิการอาเซียน 1625/0 4/07/2560
 14. 29วิทยาลัยท่องเที่ยวม.รังสิต อบรมเพื่อนเดินทางทางอากาศ คนพิการ 1434/0 3/07/2560
 15. 30ปลื้มขับเคลื่อนประชารัฐจ้างคนพิการคืบ 10,000 อัตรา 1234/0 12/06/2560