อาชีพ หน้า 2

 1. 16ยกระดับทักษะฝีมือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ 248/0 24/11/2565
 2. 17รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุน หนุนจ้างงานคนพิการ 229/0 23/11/2565
 3. 18โฆษกแรงงาน เยี่ยมกลุ่มโหนดศิลป์ จ.สงขลา หนุนอาชีพคนพิการ 220/0 23/11/2565
 4. 19แม็คโคร ชวนอุดหนุน “กระเช้าปีใหม่จากกระจูด” สร้างรายได้ที่ยั่งยื... 225/0 15/11/2565
 5. 20นายจ้างแห่ใช้สิทธิ “จ้างงานคนพิการเชิงสังคม” กว่า 2 พันราย 261/0 14/11/2565
 6. 21มจธ. ปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ รุ่นที่ 9 พัฒนาศักยภาพคนพิ... 210/0 7/11/2565
 7. 22มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เปิดร้าน เรย์เบเกอรี่สคูล สร้างอาชีพ สร้างรายไ... 250/0 27/10/2565
 8. 23กระทรวงแรงงานรุก 15 สถานประกอบการ หนุนจ้างงานคนพิการ ปี’66 เพิ่ม... 207/0 19/10/2565
 9. 24‘ลอรีอัล ประเทศไทย’ กระจายโอกาสสู่ SME สร้างงาน-รายได้ ส่งเสริมช... 114/0 19/10/2565
 10. 25คนตาบอดเลี้ยง “แพะเนื้อ” สัตว์เศรษฐกิจ ขอโอกาสสร้างอาชีพ ไม่เป็น... 376/0 12/10/2565
 11. 26ก.แรงงาน จับมือ บมจ.กสิกร หนุนจ้างงานคนพิการเชิงสังคม สร้างโอกาส... 461/0 5/10/2565
 12. 27โออาร์ ร่วมสร้างโอกาสให้กลุ่มเปราะบาง-ผู้ด้อยโอกาส พัฒนาทักษะอาช... 646/0 4/10/2565
 13. 28“ฟอร์ด”สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด... 540/0 4/10/2565
 14. 29งานคนพิการ 2565 เช็กช่องทาง สมัครงานคนพิการ 626/0 3/10/2565
 15. 30กระทรวงแรงงานตั้งเป้า เอกชนจ้างงานผู้พิการตาม ม.35 เพิ่มขึ้น 20% 508/0 23/09/2565