การศึกษา หน้า 2

 1. 16สสส.เปิดเว็บไซต์ยกระดับคุณภาพการศึกษาคนพิการเรียนสูง-มีงานทำ 528/0 9/12/2564
 2. 17โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ชวนร่วมทำบุญกับเด็กพิเศษ 345/0 23/11/2564
 3. 18ต้นแบบศูนย์การเรียนนอกระบบโดยชุมชนชนบท 179/0 17/11/2564
 4. 19เสมา 1 ปูพรมปักหมุดให้การศึกษาเด็กพิการทั่วไทย 144/0 16/11/2564
 5. 20"มรภ.สงขลา" รับสมัคร นศ.ภาคปกติ รอบ 1 “Portfolio”-เปิดรับผู้พิกา... 172/0 1/11/2564
 6. 21“ตรีนุช”นำทัพลุยสร้างโอกาสการศึกษาเด็กพิการ 156/0 28/10/2564
 7. 22เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ให้เยาวชนผู้พิการได้เรียนจ... 323/0 7/07/2564
 8. 23มรภ.สงขลาเตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการ-ออทิสติก 255/0 5/07/2564
 9. 24โครงการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้อ... 244/0 5/07/2564
 10. 25สสส.พัฒนา "หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ" 318/0 29/06/2564
 11. 26กรมอนามัย ย้ำ โรงเรียนที่เปิดสอน คุมเข้มความปลอดภัย ใช้มาตรการป้... 304/0 29/06/2564
 12. 27การศึกษาพิเศษประเทศไทย 284/0 14/05/2564
 13. 28ร่วมหารือจัดทำแผนงานโครงการกองทุนการศึกษาฯคนพิการในปี2564-2565 285/0 12/05/2564
 14. 29พก. ร่วม 6 หน่วยงาน MOU พัฒนาคนพิการ ด้านการศึกษา และการมีงานทำ 320/0 2/04/2564
 15. 30พก. ผนึก 6 หน่วยงาน เอ็มโอยูพัฒนาคนพิการด้านการศึกษา และการมีงาน... 296/0 1/04/2564