การศึกษา หน้า 2

 1. 16ไทยมีคนพิการ 3.7 ล้าน ไม่ได้จดทะเบียนเกินครึ่ง-เด็กวัยเรียนขาดโอ... 3111/0 10/04/2562
 2. 17บัณฑิตสาวนักสู้ พิการตาบอดแต่กำเนิดไม่เป็นอุปสรรค คว้าใบปริญญาให... 2846/0 20/03/2562
 3. 18ชื่นชม!บัณฑิตรั้วรามคำแหงพิการแต่ไม่ท้อคว้าปริญญาสำเร็จ 2925/0 5/03/2562
 4. 19Congratulations! “ลูกพระจอม” นักศึกษาโควตาวิศวกรรมติดล้อ 3069/0 20/11/2561
 5. 20การเข้าถึงโอกาสการเรียนอาชีวะของเด็กพิการ 3249/0 4/09/2561
 6. 21ความพิการไม่ใช่อุปสรรค! บัณฑิตสาวผู้สร้างแรงบันดาลใจ โชว์ใบปริญญ... 3375/0 3/09/2561
 7. 22วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครผู้พิการเข้าศึกษาต่อระด... 3304/0 23/08/2561
 8. 23ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.กำแพงเพชร รับสมัครเด็กพิการ เพื่อขอรับทุนกา... 2725/0 21/08/2561
 9. 24นักศึกษาสาวประสบอุบัติเหตุจนพิการ ทุ่มเทฟันฝ่าจนได้เป็น “พยาบาล”... 2797/0 14/08/2561
 10. 25"เปลี่ยนบ้านเป็นห้องเรียน" เปลี่ยนผู้ปกครองสวมบทครูสอนลูกพิการ 2589/0 25/06/2561
 11. 26ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิ... 2909/0 23/05/2561
 12. 27ชวนสวมผ้าไทยในสถานศึกษา 2862/0 11/04/2561
 13. 28โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดร... 2528/0 8/03/2561
 14. 29สพฐ. เร่งพีอาร์เข้าถึงจัดการศึกษาให้เด็กพิการ 2108/0 23/02/2561
 15. 30สพฐ. เร่งพีอาร์เข้าถึงจัดการศึกษาให้เด็กพิการ 2310/0 22/02/2561